• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Odkryj świat Karola Darwina

  14.09.2009. 22:14
  opublikowane przez: Maksymilian Gajda

  British Council we współpracy z ambasadą Wielkiej Brytanii w Warszawie, Wydziałem Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, Biblioteką Uniwersytecką w Warszawie, Warszawskim Festiwalem Nauki oraz Szkołą Festiwalu Nauki zapraszają warszawiaków na wystawę "Darwin Now", poświęconą dziedzictwu Karola Darwina.

  Będzie można ją oglądać od 21 września do 15 października pod Wielkim Świetlikiem w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie, ul. Dobra 56/66, od poniedziałku do soboty między 9:00
  a 21:00 i w niedziele między 15:00 a 20:00. Wystawa jest organizowana z okazji przypadającej na 2009 rok dwusetnej rocznicy urodzin Darwina i sto pięćdziesiątej rocznicy publikacji jego przełomowego dzieła "O powstawaniu gatunków drogą doboru naturalnego".

  Wystawa "Darwin Now" na szesnastu planszach, w atrakcyjny wizualnie sposób, opowiada historię powstania książki Karola Darwina, zarysowuje jej główne idee i wyjaśnia, w jaki sposób tworzą one podstawy współczesnej biologii i medycyny, czyniąc teorię brytyjskiego naukowca jednym z najważniejszych narzędzi używanych przez biologów, wykorzystywanym bardzo szeroko, zarówno przy np. badaniach zmian klimatu, jak i replikacji DNA. Wystawa to dobra okazja dla wszystkich, nie tylko miłośników biologii, aby bliżej zapoznać się z dorobkiem wybitnego brytyjskiego uczonego i jego teorią ewolucji.

  Karol Darwin i jego przełomowe dzieło stali się symbolem współczesnej wizji świata żywego.
  "O powstawaniu gatunków" wciąż oddziałuje na rozwój wielu nauk, pomagając w szukaniu odpowiedzi na niektóre z najważniejszych pytań, jakie stoją przed nami w XXI wieku, chociaż do dzisiaj budzi też kontrowersje. Pomimo swojej prostoty jest często nierozumiana, a czasem nawet celowo źle interpretowana. O tym i o czynnikach wpływających na zmiany w dziedzinie biologii oraz obecnym rozumieniu ewolucji opowie w swoim wykładzie zatytułowanym "The evolution of evolution: the development of Darwin’s dangerous idea" ("Ewolucja ewolucji: rozwój niebezpiecznej idei Darwina") zaproszony specjalnie z okazji otwarcia wystawy znany brytyjski biolog dr Jeremy Pritchard z Uniwersytetu w Birmingham. Wykład będzie tłumaczony symultanicznie z języka angielskiego na język polski.


  "Darwin Now" jest częścią międzynarodowego programu British Council, na który składa się wiele różnorakich wydarzeń na całym świecie. Ich celem jest przybliżenie sylwetki Darwina i jego dokonań oraz umożliwienie otwartego i bezstronnego dialogu między ewolucją a religią.
  W Polsce do końca roku wystawa zawita do jedenastu miast.

  Więcej informacji na www.britishcouncil.org/pl/poland-darwin-now oraz www.britishcouncil.org/darwin.

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Dzień Darwina, ang. Darwin Day - święto obchodzone w wielu krajach mające na celu popularyzację teorii ewolucji na drodze doboru naturalnego, stworzonej przez Karola Darwina. Obchodzone jest w rocznicę urodzin Darwina, 12 lutego. O powstawaniu gatunków (On the Origin of Species) – praca naukowa Karola Darwina opublikowana w 1859. Darwin zawarł w niej podstawy swojej teorii ewolucji, przez co książka ta stała się jedną z najważniejszych prac w historii nauk przyrodniczych w ogólności. The Complete Works of Charles Darwin Online (lub Darwin Online) – wolnodostępna strona internetowa, zawierająca całkowity dorobek dzieł drukowanych i rękopisów Karola Darwina i materiały dodatkowe.

  John Gould (ur 14 września 1804 w Lyme Regis, zm. 3 lutego 1881 w Londynie) – angielski ornitolog. Zapoczątkował specjalistyczne badania ptaków z grupy tzw. "zięb Darwina", których zmienność dostarczyła późniejszym badaczom z XX wieku licznych dowodów ugruntowujących teorię ewolucji Darwina drogą doboru naturalnego, choć w książce Karola DarwinaO powstawaniu gatunków poświęcono tym ptakom niewiele uwagi. Darwinizm – teoria ewolucji wyjaśniająca mechanizm zmian organizmów na przestrzeni milionów lat oraz powstawanie gatunków zgodnie ze stanem wiedzy w połowie XIX wieku (1858r). Sformułowana została przez brytyjskiego przyrodnika Karola Darwina na podstawie wieloletnich obserwacji różnych gatunków roślin i zwierząt, w tym kopalnych, przede wszystkim jednak gołębi hodowlanych. Powszechnie panujący pogląd, że inspirowana była wyglądem tak zwanych zięb Darwina, jest błędny, choć wielce zakorzeniony w świadomości zarówno laików, jak i specjalistów.

  Karol Robert Darwin (ang. Charles Robert Darwin; ur. 12 lutego 1809 w Shrewsbury, zm. 19 kwietnia 1882 w Downe) – angielski przyrodnik, twórca teorii ewolucji, zgodnie z którą wszystkie gatunki pochodzą od wcześniejszych form, autor publikacji, w których przedstawił argumenty na poparcie swej tezy. Darwin uważał, że rozgałęziony schemat ewolucji wynika z procesu, który nazwał doborem naturalnym. Prawdziwość teorii ewolucji została zaakceptowana przez wielu naukowców przyrodników i dużą część społeczeństwa już za życia Darwina; jednak dopiero po pojawieniu się współczesnej syntezy ewolucji (którą opracowano w okresie od początku lat 30. do końca lat 50. XX wieku) naukowcy powszechnie zgodzili się, że dobór naturalny jest podstawowym mechanizmem ewolucji, a sam proces ciągłych zmian, z których wyłaniają się nowe jakości, niezaprzeczalnym faktem. W swojej zmodyfikowanej formie odkrycia naukowe Darwina są teorią unifikującą nauki o życiu i wyjaśniającą różnorodność biologiczną. Fertilisation of Orchids (podtytuł: On the various contrivances by which British and foreign orchids are fertilised by insects, and on the good effects of intercrossing) – książka Charlesa Darwina opublikowana 15 maja 1862. W tej pracy, pierwszej opublikowanej po O powstawaniu gatunków, Darwin rozwinął zagadnienie zależności ewolucyjnych między roślinami a zapylającymi je owadami. Na przykładzie owadopylnych storczyków Darwin pokazał siłę doboru naturalnego i podjął próbę wyjaśnienia skomplikowanych zależności ekologicznych między roślinami a owadami.

  Nagrody Darwina (ang. Darwin Awards) to corocznie przyznawane w wyniku głosowania w internecie "nagrody". Mają one wyłącznie charakter symboliczny i nasycone są czarnym humorem, a nazwane są nazwiskiem twórcy teorii ewolucji - Charlesa Darwina, by upamiętnić osoby, które przyczyniły się do przetrwania naszego gatunku w długiej skali czasowej, eliminując swoje geny z puli genów ludzkości w nadzwyczaj idiotyczny sposób. August Wrześniowski (1836–1892) – polski zoolog, prawnik, popularyzował teorię Darwina o ewolucji, twórca polskiej protozoologii. W latach 1864–1889 był profesorem Szkoły Głównej Warszawskiej, następnie Uniwersytetu Warszawskiego. Należał do licznych towarzystw naukowych krajowych i zagranicznych oraz do Towarzystwa Tatrzańskiego.

  Brakujące ogniwo – określenie pochodzące od samego Charlesa Darwina, twórcy teorii ewolucji, używane jako nazwa hipotetycznych form o cechach pośrednich pomiędzy współczesnymi organizmami, które powinny występować wśród skamielin, jeśli proces ewolucji zachodził w rzeczywistości. Konieczność istnienia brakujących ogniw niepokoiła Darwina i wynikała z niekompletności zapisu kopalnego. Ślady wielu prehistorycznych organizmów nie dotrwały do czasów współczesnych albo jeszcze nikt ich nie odszukał. Proces fosylizacji jest zjawiskiem przypadkowym i niektóre istoty żywe niezwykle rzadko mu ulegają, co powoduje, że znana nauce historia procesu ewolucji na Ziemi jest niepełna.

  Hipoteza Wspólnego Przodka – postulat pochodzenia wszystkich organizmów żywych na Ziemi od wspólnego przodka/wspólnej puli genów. W oryginalnej postaci zaproponowana przez Karola Darwina w pracach O powstawaniu gatunków oraz w O pochodzeniu człowieka.

  Dodano: 14.09.2009. 22:14  


  Najnowsze