• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • OECD: inwestycje w innowacje na rzecz rozwoju

  31.05.2010. 20:13
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Innowacje mają kluczowe znaczenie dla pobudzania rozwoju ekonomicznego, dlatego rządy powinny powstrzymać się przed cięciem wydatków na działania, które "mają zasadnicze znaczenie dla przyszłości kraju" - ostrzega OECD (Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju).

  Przy okazji uruchamiania nowej strategii innowacji OECD, Angel Gurr?a, Sekretarz Generalny organizacji powiedział: "Wiele krajów zwiększyło publiczne nakłady inwestycyjne na edukację, badania naukowe i inteligentne infrastruktury, aby umocnić swój potencjał rozwojowy. Niemniej w obliczu deficytu fiskalnego istnieje ryzyko, że wydatki te zostaną ograniczone. To byłby błąd.

  "Chociaż cięcia mogą przynieść krótkoterminową poprawę stanu finansów publicznych, zaszkodzą w perspektywie długoterminowej rozwojowi, nie wspominając już o zdolności do radzenia sobie z takimi wyzwaniami jak zmiany klimatu, głód czy choroby, które - bez wyjątku - wymagają innowacyjnych rozwiązań."

  Strategia zachęca rządy do przyjęcia kompleksowego podejścia do innowacji. "Nasze strategie innowacji powinny przyjmować szersze spojrzenie i nie ograniczać się tylko do wspierania nauki i technologii (N+T)" - wyjaśnia Gurr?a. "Kraje potrzebują ogólnorządowych strategii innowacyjnych, zdolnych do sprzymierzenia różnych resortów ministerialnych, strategii i reform wokół ogólnokrajowej 'krucjaty innowacyjnej'."

  Zdaniem OECD rządy powinny zadbać o to, by środki przeznaczane na promocję innowacji nie były marnowane. Proste działania, takie jak ograniczenie biurokracji, zapewnienie uczelniom większej niezależności i otwarcie dostępu do danych z badań finansowanych ze środków publicznych mogą zwiększyć skuteczność publicznych nakładów na innowacje. Rządy powinny również usunąć przeszkody administracyjne, które utrudniają życie nowym przedsiębiorstwom oraz zapewnić większą przyjazność polityki podatkowej w stosunku do innowacji i przedsiębiorczości.

  Strategia Innowacji OECD wskazuje na pięć priorytetowych obszarów, w jakich rządy powinny podjąć działania. Odnosząc się do ludzkiego aspektu innowacji raport zaleca, aby zapewnić ludziom prawo do innowacji. Podkreśla się w nim między innymi wagę opracowywania strategii edukacyjnych, które promują kulturę przedsiębiorczości oraz zapewnienia, aby rynki pracy sprzyjały międzynarodowej mobilności uzdolnionych pracowników.

  Drugi priorytet koncentruje się na innowacjach w firmach, gdyż "firmy są niezbędne do przekształcenia dobrych pomysłów w miejsca pracy i dobrobyt". W optymistycznym tonie Gurr?a podkreślił, że recesje są często powiązane z powstawaniem wysoce innowacyjnych przedsiębiorstw. "Microsoft, Nokia, Google, Blackberry (RIM) - wszystkie one powstały lub odrodziły się w czasie spowolnienia gospodarczego" - zauważa. "Ponad połowa przedsiębiorstw znajdujących się w 2009 r. na liście Fortune 500 rozpoczęła swoją działalność w okresie recesji lub na rynku o tendencji zniżkowej."

  Z drugiej strony 40% nowo zakładanych firm upada w ciągu swoich pierwszych 2 lat. "Klimat podatkowy dla przedsiębiorców powinien być bardziej neutralny - pisze OECD, dodając że - polityka może pomóc istniejącym, małym i średnim firmom w zwiększaniu ich zdolności do innowacji, np. wspierając opanowywanie odpowiednich umiejętności."

  W zakresie dystrybucji wiedzy strategia wzywa rządy do promowania technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK), a w szczególności sieci szerokopasmowych. Podkreśla również znaczenie praw własności intelektualnej w zachęcaniu przedsiębiorców do innowacji.

  Czwarty priorytet skupia się na roli innowacji w rozwiązywaniu głównych problemów. W tym punkcie strategia zachęca rządy do ścisłej współpracy nad rozwiązywaniem najpoważniejszych problemów, jakie stają dzisiaj przed społeczeństwami. "Należy szukać nowego modelu zarządzania multilateralną współpracą w zakresie międzynarodowej nauki, technologii i innowacji" - czytamy w strategii. Model ten, zgodnie z sugestiami OECD, powinien koncentrować się na ustalaniu priorytetów, porozumień finansowych i instytucjonalnych oraz procedur zapewniających dostęp do wiedzy.

  Wreszcie OECD wzywa do postępów w zarządzaniu i ocenie strategii na rzecz innowacji. "Ewaluacja ma zasadnicze znaczenie dla poprawy efektywności i skuteczności strategii na rzecz promowania innowacji i zapewnienia dobrobytu społecznego" - napisano w strategii.

  W Europie unijna Strategia 2020 umieszcza innowacje zdecydowanie w centrum działań, które mają pomóc Europie wyjść wzmocnioną z obecnego kryzysu gospodarczego. Nowa Europejska Komisarz ds. Badań Naukowych, Innowacji i Nauki, Máire Geoghegan-Quinn, przewodzi grupie Komisarzy, których resorty mają w jakimś stopniu styczność z innowacją.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Dodano: 31.05.2010. 20:13  


  Najnowsze