• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Ogniwa fotowoltaiczne trzeciej generacji - spotkanie Cluster3 i warsztaty nt. luminescencyjnych koncentratorów energii promieniowania słonecznego Ep

  11.07.2012. 17:49
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 2 - 3 października 2012 r. w Barcelonie, Hiszpania, odbędzie się wydarzenie "Ogniwa fotowoltaiczne trzeciej generacji - spotkanie Cluster3 i warsztaty nt. luminescencyjnych koncentratorów energii promieniowania słonecznego Ephocell (Third Generation PV cells, Cluster3 Meeting & Ephocell: Luminescent Solar Concentrators Workshop).

  Zważywszy na olbrzymi potencjał energii słonecznej, fotowoltaika może stać się w przyszłości głównym źródłem czystej energii elektrycznej. Aczkolwiek, aby tak się stało, koszty produkcji energii elektrycznej za pomocą systemów fotowoltaicznych muszą zostać zredukowane, a sprawność w przetwarzaniu światła słonecznego na energię elektryczną musi wzrosnąć. Aby osiągnąć ten cel, Komisja Europejska wspiera rozwój fotowoltaiki.

  Warsztaty są wspólną inicjatywą europejskiego klastra fotowoltaicznego i konsorcjum projektu EPHOCELL (Inteligentny system gromadzenia światła na rzecz zwiększenia wydajności ogniw słonecznych). Wydarzenie zapewni wgląd w całe portfolio projektów poświęconych fotowoltaice (PV) w ramach programów NMP, Energia i TIK Siódmego Programu Ramowego (7PR). Konsorcjum EPHOCELL zaprezentuje swoje prace nad konwersją w górę i redukcją luminescencyjnych koncentratorów energii promieniowania słonecznego, a panel ekspertów ds. LSC i BIPV w zakresie trzeciej generacji ogniw fotowoltaicznych przedstawi najnowsze osiągnięcia badawcze.

  Warsztaty będą mieć charakter forum otwartego na debatę nad kluczowymi zaleceniami dotyczącymi przyszłych potrzeb badawczych w dziedzinie PV, aby opracować mapę drogową nanotechnologii w celu promowania rozwoju fotowoltaiki w Europie.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Energetyka słoneczna – gałąź przemysłu zajmująca się wykorzystaniem energii promieniowania słonecznego zaliczanej do odnawialnych źródeł energii. Od początku XXI wieku rozwija się w tempie około 40% rocznie. W 2012 roku łączna moc zainstalowanych ogniw słonecznych wynosiła 100 GW (wzrost o 41% w stosunku do 2011 roku, 900% od 2007 roku) i zaspokajały one 0,4% światowego zapotrzebowania na energię elektryczną. Fotowoltaika - dziedzina nauki i techniki zajmująca się przetwarzaniem światła słonecznego na energię elektryczną czyli inaczej wytwarzanie prądu elektrycznego z promieniowania słonecznego przy wykorzystaniu zjawiska fotowoltaicznego. Ogniwo słoneczne, ogniwo fotowoltaiczne, ogniwo fotoelektryczne, fotoogniwo – element półprzewodnikowy, w którym następuje przemiana (konwersja) energii promieniowania słonecznego (światła) w energię elektryczną w wyniku zjawiska fotowoltaicznego, czyli poprzez wykorzystanie półprzewodnikowego złącza typu p-n, w którym pod wpływem fotonów o energii większej, niż szerokość przerwy energetycznej półprzewodnika, elektrony przemieszczają się do obszaru n, a dziury (zob. nośniki ładunku) do obszaru p. Takie przemieszczenie ładunków elektrycznych powoduje pojawienie się różnicy potencjałów, czyli napięcia elektrycznego.

  Miejsce dostarczania energii elektrycznej (ang. point of supply, supply terminals) MD – umowny punkt, w którym następuje przekazanie (dostawa lub odbiór) energii elektrycznej przez jednego partnera handlowego drugiemu. Miejscem dostarczenia (MD) może być fizyczny punkt w sieci będący umownym punktem granicznym, w którym następuje przekazanie energii elektrycznej. Wielkość energii elektrycznej dostarczonej lub odebranej jest wyznaczana na podstawie pomiarów energii oraz algorytmów wyznaczania ilości energii.

  Dodano: 11.07.2012. 17:49  


  Najnowsze