• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Optyczne rozwiązania problemów biomedycznych, Marsylia, Francja

  12.04.2011. 16:26
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 20 - 21 czerwca 2011 r. w Marsylii, Francja, odbędzie się wydarzenie pt. "Optyczne rozwiązania problemów biomedycznych".

  Zwalczenie choroby jest w dużym stopniu uzależnione od narzędzi wczesnego diagnozowania i prognozowania. W przypadku raka na przykład im wcześniej nowotwór zostanie wykryty, tym większe są szanse na wyzdrowienie pacjenta. Technologie obrazowania wykorzystujące optykę nielinearną (NLO), poprzez dodawanie, odejmowanie, mieszanie i manipulowanie fotonami w celu badania rezonansów molekularnych właściwych molekułom, stawiają wysokie wymagania, ale są obiecujące pod względem zastosowań biomedycznych.

  Celem sympozjum będzie podsumowanie prac już przeprowadzonych i podkreślenie ich potencjału w pojawiającej się medycynie zindywidualizowanej.

  Organizatorem wydarzenia jest sieć "Eksplorator CARS (Koherentna, antystokesowska spektroskopia Ramana)", dofinansowana z budżetu Siódmego Programu Ramowego (7PR). W jej skład wchodzi siedem organizacji partnerskich z czterech państw członkowskich UE. W szeregach konsorcjum CARS znajdują się fizycy, biologowie i klinicyści zajmujący się obrazowaniem medycznym, technologią NLO, przedklinicznymi modelami zwierzęcymi i nowotworami skóry.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Nauki stosowane – część zgromadzonej wiedzy, która umożliwia rozwiązywanie określonych rzeczywistych problemów albo część działalności naukowej, która jest podejmowana w celu rozwiązania tych problemów. Tak zdefiniowana „nauka stosowana” spełnia treściowe i metodologiczne wymagania stawiane „nauce”. Podział wszystkich nauk na podstawowe i stosowane jest dyskusyjny, ponieważ wszystkie badania naukowe zwykle przynoszą korzyści, a badania podejmowane w celu rozwiązania istniejących problemów często wymagają wzbogacenia wiedzy podstawowej.

  Grid.org – był to zbiór kilkunastu projektów internetowych, wykorzystujących zasadę obliczeń rozproszonych, które polegają na wykorzystywaniu mocy obliczeniowej komputerów wolontariuszy w celu wykonania obliczeń potrzebnych do rozwiązania rozmaitych problemów biomedycznych. Powstał w kwietniu 2001 roku pod nazwą United Devices. Projekt oficjalnie zakończył działalność 27 kwietnia 2007 roku.

  Grid.org – był to zbiór kilkunastu projektów internetowych, wykorzystujących zasadę obliczeń rozproszonych, które polegają na wykorzystywaniu mocy obliczeniowej komputerów wolontariuszy w celu wykonania obliczeń potrzebnych do rozwiązania rozmaitych problemów biomedycznych. Powstał w kwietniu 2001 roku pod nazwą United Devices. Projekt oficjalnie zakończył działalność 27 kwietnia 2007 roku.

  Programowanie zstępujące (projektowanie zstępujące) (ang. top-down design) - rozwiązanie programistyczne polegające na zdefiniowaniu problemu ogólnego poprzez podzielenie na podproblemy, które są dzielone na jeszcze mniejsze podproblemy aż do rozwiązań oczywistych, łatwych do zapisania. Następnie złożenie z rozwiązań podproblemów niższego rzędu rozwiązań problemów wyższego rzędu aż do całkowitego rozwiązania problemu.

  Wzorzec projektowy (ang. design pattern) – w inżynierii oprogramowania, uniwersalne, sprawdzone w praktyce rozwiązanie często pojawiających się, powtarzalnych problemów projektowych. Pokazuje powiązania i zależności pomiędzy klasami oraz obiektami i ułatwia tworzenie, modyfikację oraz pielęgnację kodu źródłowego. Jest opisem rozwiązania, a nie jego implementacją. Wzorce projektowe stosowane są w projektach wykorzystujących programowanie obiektowe.

  Wzorzec projektowy (ang. design pattern) – w inżynierii oprogramowania, uniwersalne, sprawdzone w praktyce rozwiązanie często pojawiających się, powtarzalnych problemów projektowych. Pokazuje powiązania i zależności pomiędzy klasami oraz obiektami i ułatwia tworzenie, modyfikację oraz pielęgnację kodu źródłowego. Jest opisem rozwiązania, a nie jego implementacją. Wzorce projektowe stosowane są w projektach wykorzystujących programowanie obiektowe.

  Wola Info SA – spółka akcyjna notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Przedmiotem działalności firmy są technologie informatyczne. W ofercie znajdują się rozwiązania biznesowe, automatyzacja procesów obsługi klienta, rozwiązania telekomunikacyjne, zarządzanie usługami IT, projektowanie, budowa i wyposażanie centrów przetwarzania danych, a także projektowanie, integracja i bezpieczeństwo infrastruktury IT.

  Dodano: 12.04.2011. 16:26  


  Najnowsze