• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Ósma międzynarodowa europejska szkoła letnia na temat wydobywania informacji, Koblencja, Niemcy

  18.03.2011. 17:49
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Ósma międzynarodowa europejska szkoła letnia na temat wydobywania informacji odbędzie się w dniach od 29 sierpnia do 2 września 2011 roku w Koblencji w Niemczech.

  Wydobywanie informacji (ang. information retrieval, IR) stanowi dziedzinę nauki ukierunkowaną na skuteczne i wydajne uzyskiwanie informacji zawartych w dokumentach z wykorzystaniem treści semantycznej jako punktu wyjścia. Główne metody i techniki wykorzystywane w tej dziedzinie obejmują projektowanie systemów IR, wyszukiwarki internetowe oraz narzędzia do przechowywania informacji i wysyłania związanych z nimi zapytań.

  Użytkownicy komputerów mają styczność z tą dziedziną, gdy wysyłają zapytanie w systemie. W takim przypadku warunki zapytania może spełniać kilka obiektów, być może odznaczających się różnym stopniem istotności. Następnie obiektom tym nadawane są rangi według zaobserwowanej istotności.

  Wydarzenie stanowi szansę zdobycia wiedzy na temat wydobywania informacji i dziedzin pokrewnych. Wezmą w nim udział informatycy, studenci prowadzący prace związane z zarządzaniem informacjami w Internecie oraz przedstawiciele przemysłu.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Etyka informacji to dziedzina zajmująca sie badaniem kwestii etycznych, wynikających z rozwoju i zastosowania technik informacyjnych. Dostarcza ona podstaw do krytycznego rozważania kwestii moralnych dotyczących tworzenia, przechowywania, zbierania i przetwarzania informacji. Etyka informacji jest ściśle związana z etyką komputerową, filozofią informacji oraz etyką mediów.

  Trwały nośnik (ang. durable media) – materiał lub urządzenie (każdy nośnik informacji) umożliwiające przechowywanie - przez czas niezbędny, wynikający z charakteru informacji oraz celu ich sporządzenia lub przekazania - zawartych na nim informacji w sposób uniemożliwiający ich zmianę lub pozwalający na odtworzenie informacji w wersji i formie, w jakiej zostały sporządzone lub przekazane.

  Wspólnotowy System Szybkiej Informacji (RAPEX) – stworzony w 1984 system, działający na obszarze Jednolitego Rynku Unii Europejskiej, którego celem jest szybka wymiana informacji między Komisją Europejską a państwami członkowskimi UE na temat produktów nieżywnościowych mogących stanowić zagrożenie dla konsumentów, a także na temat środków podjętych przez poszczególne państwa wspólnoty, mających na celu wyeliminowanie zagrożenia dla konsumentów przez ograniczenie lub zakaz wprowadzania danego produktu na rynek. Wymiana informacji następuje za pośrednictwem Narodowych Punktów Kontaktowych (ang. National Contact Points).

  System Informacji Miejskiej we Wrocławiu – system informacji wizualnej, wzorowany na warszawskim Miejskim Systemie Informacji.

  Geoxa - Rodzina oprogramowania pozwalającego w pełni wykorzystać najistotniejsze cechy systemów GIS (Geographic Information System) zwany również jako System Informacji Geograficznej (SIG), System Informacji Przestrzennej (SIP) oraz System Informacji o Terenie (SIT). Dzięki oprogramowaniu zarówno pozyskiwanie informacji z istniejących już baz przestrzennych jak i tworzenie ich od podstaw jest niezwykle łatwe. Duża łatwości obsługi przy zachowaniu wszystkich najpotrzebniejszych funkcji sprawia, że rozwiązania oparte na oprogramowaniu Geoxa są idealne w dziedzinach zajmujących się zjawiskami lub obiektami występującymi przestrzennie. Oprogramowanie z rodziny Geoxa doskonale sprawdza się również w administracji państwowej (miasta, gminy, powiaty) pomagając w planowaniu przestrzennym. Dla lepszego dopasowania funkcji oprogramowania do potrzeb występuje ono w trzech wersjach:

  Dyskusja szablonu:Trenerzy piłkarscy Polonii WarszawaSzablon ten jest bardzo niekompletny, gdyż po prostu brak mi informacji na temat poprzednich szkoleniowców Polonii. Jeżeli ktoś takowe posiada to proszę o samodzielne uzupełnienie szablonu, lub podanie tych informacji mi. MaPet92 (dyskusja) 16:35, 26 lut 2011 (CET)

  Centrum Informacji Gospodarczej powstało w wyniku porozumienia instytucji okołobankowych Związku Banków Polskich, Biura Informacji Kredytowej SA oraz InfoMonitora Biura Informacji Gospodarczej SA.

  Dodano: 18.03.2011. 17:49  


  Najnowsze