• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Ósma międzynarodowa wspólna konferencja nt. teorii i zastosowań komputerowego przetwarzania obrazu, obrazowania i grafiki komputerowej, Barcelona,

  27.09.2012. 16:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 21-24 lutego 2013 r. w Barcelonie odbędzie się Ósma międzynarodowa wspólna konferencja nt. teorii i zastosowań komputerowego przetwarzania obrazu, obrazowania i grafiki komputerowej (Eihgth International Joint Conference on Computer Vision, Imaging and Computer Graphic Theory and Applications - VISIGRAPP 2013).
  Komputerowe przetwarzanie obrazu to dziedzina zajmująca się metodami uzyskiwania, przetwarzania, analizowania i rozumienia obrazów. Dotyczy także zbierania wielowymiarowych danych ze świata rzeczywistego w celu uzyskania informacji numerycznych lub symbolicznych, np. w postaci decyzji. Dziedzina ta jest ściśle powiązana z innymi dyscyplinami i słynie z wielu zastosowań praktycznych, na przykład w obrazowaniu medycznym.

  Obecnie technologię komputerowego przetwarzania obrazu stosuje się w wielu produktach codziennego użytku, takich jak telefony z aparatami fotograficznymi, gry wideo czy systemy wspomagające parkowanie i prowadzenie pojazdów, jak również w systemach sztucznej inteligencji w robotyce.

  W ramach konferencji odbędą się trzy wydarzenia:
  - GRAPP: międzynarodowa konferencja nt. teorii i zastosowań grafiki komputerowej;
  - IVAPP: międzynarodowa konferencja nt. teorii i zastosowań wizualizacji informacji;
  - VISAPP: międzynarodowa konferencja nt. teorii i zastosowań technologii komputerowego przetwarzania obrazu.

  W wydarzeniach wezmą udział naukowcy i inżynierowie zainteresowani zarówno teorią, jak i zastosowaniami tych technologii.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Nuance Communications: Nuance Communications jest amerykańską, międzynarodową korporacją działająca w dziedzinie technologii oprogramowania komputerowego, z siedzibą w Burlington, w stanie Massachusetts, USA, dostarczają aplikacje rozumienia mowy i obrazowania. Aktualnie oferta firmy koncentruje się na serwerach i platformach rozpoznawania mowy, systemach zarządzania głosem, biometrii głosowej, automatycznych telefonicznych usługach katalogowych, oprogramowaniu i systemach językowej transkrypcji dla służby zdrowia, oprogramowaniu do optycznego rozpoznawania znaków i oprogramowaniu do przetwarzania obrazu na pulpicie. Spółka posiada również mały oddział odpowiedzialny za oprogramowanie i rozwój systemów dla agencji wojskowych i rządowych. W październiku 2011 r. , niepotwierdzone źródła wskazywały, że jej serwery obsługują aplikacje iPhone 4S Siri rozpoznawania mowy. [ 3 ] Cyfrowe przetwarzanie obrazów (ang. digital image processing, DIP) – dziedzina cyfrowego przetwarzania sygnałów. Zajmuje się reprezentacją obrazu w postaci cyfrowej oraz komputerowymi algorytmami przetwarzania i akwizycji obrazów cyfrowych. Doradztwo informatyczne (konsulting informatyczny) – działalność usługowa w zakresie zastosowań technologii informatycznych. Obejmuje doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego, oprogramowania, przetwarzania danych i baz danych.

  Piksel (ang. pixel – wyraz utworzony ze zbitki dwóch angielskich słów: picture+element) jest to najmniejszy jednolity (przedstawiający konkretny kolor, patrz subpiksel) element obrazu wyświetlanego na ekranie (monitora komputerowego, telewizora itp.), drukowanego (dotyczy technologii druku punktowego) lub uzyskiwanego za pomocą urządzeń przetwarzania obrazu (aparat cyfrowy, skaner). Rozpoznawanie obrazu - przetwarzanie obrazu przez maszynę za pomocą urządzeń zewnętrznych (np. skaner) w opis cyfrowy tegoż obrazu w celu dalszego przetwarzania. Przykładem takiego działania jest OCR czy też OMR.

  Filtracja obrazów - filtracja obrazów jest zaliczana do metod cyfrowego przetwarzania sygnałów. Filtracja jest operacją matematyczną na pikselach obrazu źródłowego w wyniku której uzyskiwany jest nowy, przekształcony obraz. Filtrację określa się jako przekształcenie kontekstowe, gdyż dla wyznaczenia nowej wartości piksela obrazu docelowego potrzebna jest informacja z wielu pikseli obrazu źródłowego. Korekcja gamma: Korekcja (modulacja) gamma - algorytm przetwarzania obrazu w grafice komputerowej. Usuwa zniekształcenia wprowadzone przez urządzenia (np. monitor, skaner) poprzez redukcję nadmiernego kontrastu obrazu wejściowego.

  RapidIO™ jest wysokowydajną technologią wymiany informacji (sprzęg - ang interface) pomiędzy układami scalonymi na płytach drukowanych, a pakietami pracującymi na wspólnej magistrali. Technologia RapidIO pracuje z zastosowaniem technologii pakietowej, została opracowana do zastosowań embedded, a głównie na potrzeby przetwarzania sygnałów, sieci komputerowych i telekomunikacji. Carrot2 jest otwartym systemem do przetwarzania danych [tekstowych, w szczególności stosowany jest do grupowania rezultatów wyszukiwania danych w wyszukiwarkach internetowych, choć może być użyty również do innych typów danych i zastosowań.

  Society of Incentive and Travel Executives (SITE) - międzynarodowa organizacja zrzeszająca profesjonalnych organizatorów, ekspertów i zleceniodawców spotkań i wydarzeń firmowych. Działa na zasadzie not-for-profit. Członkami stowarzyszenia są osoby pracujące dla największych renomowanych przedsiębiorstw zajmujących się organizowaniem konferencji, imprez, wyjazdów oraz pracowniczych spotkań integracyjnych i szkoleniowych, działających dla wielu stowarzyszeń oraz korporacji międzynarodowych. Stowarzyszenie powstało w 1973 roku i jest jedyną międzynarodową organizacją zajmującą się podnoszeniem standardów usług w swojej branży.

  Konferencja San Remo – międzynarodowa konferencja zorganizowana przez aliantów po I wojny światowej w dniach 19-26 kwietnia 1920 w mieście Sanremo we Włoszech.

  Animacja komputerowa – sztuka tworzenia ruchomych obiektów z wykorzystaniem komputerów. Jest poddziedziną grafiki komputerowej i animacji. W coraz większym zakresie jest ona realizowana jako animacja 3D (trójwymiarowa), choć w zastosowaniach dysponujących niską przepustowością sprzętową i wymagających przetwarzania obrazów w czasie rzeczywistym cały czas ważną pozycję utrzymuje animacja 2D (dwuwymiarowa, płaska). Czasami docelowym medium animacji jest sam system komputerowy, ale zdarza się, ze animacja przeznaczona jest dla innych mediów, takich jak film. Animację komputerową czasami określa się skrótem CGI (od ang. Computer Generated Imagery, lub Computer Generated Imaging) - szczególnie w zastosowaniach kinematograficznych. Internet Marketing Conference, zwany także (IMC), jest międzynarodową konferencją poruszającą tematy e-biznesu. Pierwszy event odbył się w Kopenhadze w 2000. Od tamtego czasu spotkania odbyły się również w Sztokholmie, Las Vegas, Berlinie, Vancouver, Montrealu, Göteborgu i Nowym Jorku. Konferencja została rozpoczęta przez Lennarta Svanberga.

  W technikach komputerowych, artefakty odnoszą się najczęściej do komputerowego tworzenia lub przetwarzania mediów (np. obrazu, dźwięku). Są to wady będące skutkami ubocznymi zastosowania poszczególnych algorytmów, np. powstające na skutek kompresji oryginalnego źródła w celu zmniejszenia jego objętości lub zmiany formatu (analogowy sygnał przetworzony na cyfrowy etc.). Dobra Praktyka Kliniczna (ang. Good Clinical Practice – GCP) – międzynarodowy standard etyczny i naukowy dotyczący planowania, prowadzenia, dokumentowania i ogłaszania wyników badań prowadzonych z udziałem ludzi (badań klinicznych) opracowany przez Międzynarodową Konferencję ds. Harmonizacji (ICH). Postępowanie zgodnie z tym standardem stanowi gwarancję wiarygodności i dokładności uzyskanych danych oraz raportowanych wyników, a także respektowania praw osób uczestniczących w badaniu.

  Dodano: 27.09.2012. 16:17  


  Najnowsze