• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Ósme międzynarodowe sympozjum nt. granic systemów kombinowanych, Saarbrücken, Niemcy

  18.04.2011. 17:26
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 5 - 7 października 2011 r. w Saarbrücken, Niemcy, odbędzie się ósme, międzynarodowe sympozjum nt. granic systemów kombinowanych.

  W rozmaitych obszarach informatyki, takich jak logika, obliczenia, opracowywanie i weryfikacja programów, sztuczna inteligencja, reprezentowanie wiedzy i zautomatyzowane wnioskowanie, pojawia się zapotrzebowanie na wyspecjalizowane formalizmy i mechanizmy inferencyjne do zadań specjalnych. Aby nadawały się do użytku w praktyce, owe wyspecjalizowane systemy muszą zostać ze sobą połączone i zintegrowane w ramach systemów ogólnych.

  Prace nad ogólnymi technikami i metodami łączenia oraz integrowania formalnie zdefiniowanych systemów specjalnych oraz nad analizą i modularyzacją złożonych systemów rozpoczęto w wielu dziedzinach. Podobnie jak w poprzednich edycjach, wydarzenie położy nacisk na te właśnie zagadnienia i działania badawcze oraz będzie propagować postęp w tej dziedzinie. Poruszone zostaną takie tematy jak:
  - połączenia logiki, takie jak kombinacje logiki predykatów, czasowej, modalnej czy epistemicznej;
  - kombinacje i modularność w ontologiach;
  - kombinacja procedur decyzyjnych, procedur spełnialności i technik rozwiązywania ograniczeń;
  - kombinacje i modularność w podstawiania terminów;
  - integracja teorii równań i innych teorii w systemach dedukcyjnych;
  - kombinacja systemów dedukcyjnych z algebrą komputerową;
  - integracja struktur danych z programowaniem i dedukcją logiki ograniczeń;
  - metody hybrydowe propagacji dedukcji, rezolucji i ograniczeń;
  - systemy hybrydowe w reprezentowaniu wiedzy i semantyka języka naturalnego;
  - logika kombinowana w systemach rozproszonych i wieloagentowych;
  - aspekty logiczne kombinowania oraz modularyzacji programów i specyfikacji.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Logika modalna – teoria logiczna, która bada pojęcia możliwości, konieczności i ich wariantów. Niekiedy termin "logika modalna" rozumie się szerszej, włączając w jego obręb logiki epistemiczne, logiki temporalne, logiki deontyczne i logiki programów – niniejszy artykuł omawia jedynie logiki modalne w sensie wąskim (logiki modalne aletyczne) na przykładzie systemu S5.

  Logika modalna – teoria logiczna, która bada pojęcia możliwości, konieczności i ich wariantów. Niekiedy termin "logika modalna" rozumie się szerszej, włączając w jego obręb logiki epistemiczne, logiki temporalne, logiki deontyczne i logiki programów – niniejszy artykuł omawia jedynie logiki modalne w sensie wąskim (logiki modalne aletyczne) na przykładzie systemu S5.

  Logika modalna – teoria logiczna, która bada pojęcia możliwości, konieczności i ich wariantów. Niekiedy termin "logika modalna" rozumie się szerszej, włączając w jego obręb logiki epistemiczne, logiki temporalne, logiki deontyczne i logiki programów – niniejszy artykuł omawia jedynie logiki modalne w sensie wąskim (logiki modalne aletyczne) na przykładzie systemu S5.

  W najbardziej ogólnym ujęciu metamodelowanie (zapisywane również jako meta-modelowanie) określa analizę, konstrukcję i rozwój ram, reguł, ograniczeń, modeli i teorii, które są użyteczne przy procesie modelowania w pre-definiowanej grupie problemów. Sam termin składa się z dwóch członów: meta i modelowanie. Meta-modelowanie wraz meta-modelami występuje w wielu dziedzinach wiedzy, np. w meta-nauce, meta-filozofii, meta-teorii czy też w teorii systemów. Termin ten występuje również w matematyce oraz często spotykany jest w informatyce.

  Metodyki projektowania systemów wieloagentowych – systemy wieloagentowe poprzez złożoną budowę oraz różnorodność architektury agentów wymagają zastosowania określonych metodyk projektowych. Nurtem stanowiącym bazę dla różnych podejść metodycznych jest zorientowanie obiektowe (ang. Object Orientation) wynikające z pierwotnego nurtu postrzegania agentów w kategoriach oprogramowania obiektowego. Mimo rozwoju koncepcji systemów wieloagentowych w ostatnich latach nadal nie określono głównego standardu projektowania takich rozwiązań w przeciwieństwie do podejścia obiektowego w procesie projektowania systemów informatycznych i zastosowania w nim języka UML.

  W najbardziej ogólnym ujęciu metamodelowanie (zapisywane również jako meta-modelowanie) określa analizę, konstrukcję i rozwój ram, reguł, ograniczeń, modeli i teorii, które są użyteczne przy procesie modelowania w pre-definiowanej grupie problemów. Sam termin składa się z dwóch członów: meta i modelowanie. Meta-modelowanie wraz meta-modelami występuje w wielu dziedzinach wiedzy, np. w meta-nauce, meta-filozofii, meta-teorii czy też w teorii systemów. Termin ten występuje również w matematyce oraz często spotykany jest w informatyce.

  Problem bizantyjskich generałów – zagadnienie dotyczące uzgadniania rozważane w teorii gier, kryptografii oraz teorii systemów rozproszonych (w tym systemów wieloagentowych).

  Dodano: 18.04.2011. 17:26  


  Najnowsze