• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Ósme warsztaty skandynawskie nt. e-administracji, Tampere, Finlandia

  02.11.2010. 15:37
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 7-8 lutego 2011 r. w Tampere, Finlandia, odbędą się ósme warsztaty skandynawskie nt. e-administracji.

  E-administracja to termin obejmujący szeroki zakres tematów związanych z zapewnianiem przez urzędy państwowe obsługi petentów przez Internet. Najczęściej chodzi o obsługę przedsiębiorstw, obywateli i rezydentów danego obszaru lub kraju. E-administrację dzieli się często na cztery dziedziny: sprawowanie rządów, technologie informacyjne i komunikacyjne (TIK), przebudowa procesów biznesowych i e-obywatel.

  Głównym celem wydarzenia jest podnoszenie jakości i roli badań naukowych nad e-administracją. Ta edycja jest jednym z wydarzeń w serii poświęconej aktualnym sprawom oraz różnym, możliwym sposobom rozwoju. Program wydarzenia koncentruje się bardziej na nieformalnych dyskusjach niż na formalnych prezentacjach konferencyjnych.

  Tematem będzie "Doskonalenie e-administracji". Wiąże się to z pluralizmem badań naukowych nad e-administracją i jej praktyk. Różne formy doskonalenia mogą potrzebować różnego typu zainteresowanych stron, wymagać różnych technologii, badać różne cele, wpływać na różne interesy, powodować różne koszty i prowadzić do różnych środków czy praktyk.

  Pośród uczestników mają się znaleźć interesariusze z takich dziedzin jak administracja publiczna, nauki polityczne, systemy informacyjne i informatyka, zarządzanie wiedzą, zarządzanie usługami, ekonomia, socjologia i prawo.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Dodano: 02.11.2010. 15:37  


  Najnowsze