• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Ósmy Europejski Tydzień Pogody Kosmicznej, Namur, Belgia

  15.11.2011. 15:49
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 28 listopada - 2 grudnia 2011 r. w Namurze, Belgia, odbędzie się Ósmy Europejski Tydzień Pogody Kosmicznej.

  Pogoda kosmiczna to koncepcja zmieniających się warunków środowiskowych w przestrzeni kosmicznej w pobliżu Ziemi lub przestrzeń między atmosferą Słońca a atmosferą Ziemi. Pogoda kosmiczna może być na przykład kształtowana przez energię przenoszoną w przestrzeni interplanetarnej przez wiatr słoneczny z regionów w pobliżu powierzchni Słońca i jego atmosfery (chromosfera i korona).

  Tegoroczne wydarzenie położy nacisk na kluczowe innowacje w badaniach nad pogodą kosmiczną, zastosowaniach i usługach. Skupi się również na bieżących wyzwaniach i działaniach niezbędnych do przechodzenia w kierunku zrównoważonej infrastruktury pogody kosmicznej w Europie, zdolnej do sprostania wymogom zróżnicowanej społeczności użytkowników końcowych.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Niebo – część atmosfery lub przestrzeni kosmicznej widzianej z powierzchni dowolnego obiektu astronomicznego. Czasami niebo definiowane jest również jako gęsta powłoka atmosferyczna planety. MetOp-A (ang. Meteorogical Operation A) – międzynarodowy satelita meteorologiczny. Pierwszy satelita meteorologiczny Europejskiej Agencji Kosmicznej wystrzelony na orbitę polarną. Służy zbieraniu danych potrzebnych do prognozowania pogody oraz monitoruje klimat. Wraz z dwoma innymi satelitami serii Metop (Metop-B wystrzelony 17 września 2012 i Metop-C, którego start zaplanowano na 2016 rok), tworzy międzynarodową sieć satelitów pogodowych służących agencji EUMETSAT i NOAA. Jest drugim dużym obserwatorium Ziemi, po satelicie Envisat, zbudowanym przez ESA. Prawo kosmiczne – dział prawa międzynarodowego zajmujący się wykorzystywaniem i użytkowaniem przestrzeni kosmicznej i ciał niebieskich. Za najważniejszą umowę międzynarodową w obrębie prawa kosmicznego uważa się Układ o zasadach działalności państw w zakresie badań i użytkowania przestrzeni kosmicznej łącznie z Księżycem i innymi ciałami niebieskimi (zwany też w skrócie Traktatem o Przestrzeni Kosmicznej) z 1967 roku.

  Astronautyka (gr. kosmonautyka) - zespół dziedzin nauk ścisłych, technicznych, biologiczno-medycznych oraz humanistycznych, które zajmują się lotami (gr. nautike - żegluga) poza atmosferę Ziemi oraz poznawaniem przestrzeni kosmicznej jak również znajdujących się w niej obiektów. Meteosat – seria satelitów geostacjonarnych, projektowanych i budowanych początkowo przez Europejską Agencję Kosmiczną (ESA), a następnie przez organizację EUMETSAT, służących do obserwacji pogody i badań meteorologicznych.

  Lista załogowych lotów kosmicznych: Istnieją różne definicje granicy przestrzeni kosmicznej, a co za tym idzie - lotów kosmicznych. Według standardów Fédération Aéronautique Internationale, granica pomiędzy atmosferą a przestrzenią kosmiczną znajduje się na wysokości 100 km n.p.m., natomiast w Stanach Zjednoczonych za granicę tę przyjmuje się koniec mezosfery, czyli wysokość 50 mil (ok. 80 km). Rakieta sondażowa – również: badawcza lub atmosferyczna – rakieta służąca do sondowania i badania górnych warstw atmosfery, przestrzeni kosmicznej, bądź ciał niebieskich, za pomocą aparatury badawczej umieszczonej w głowicy.

  Statek - każde urządzenie transportowe, które jest zdolne do pokonywania przestrzeni w sposób dla niego charakterystyczny, ale inny niż w oparciu o stały ląd. W szczególności może pływać pod powierzchnią wody, na jej powierzchni, unosić się w atmosferze lub w przestrzeni kosmicznej. Może mieć własny napęd i urządzenia sterujące, lub być uzależniony od innej jednostki. Meteorologia (gr. metéōron (μετέωρον) - unoszący się w powietrzu, lógos (λόγος)- słowo, wiedza) - nauka zajmująca się badaniem zjawisk fizycznych i procesów zachodzących w atmosferze, szczególnie w jej niższej warstwie - troposferze. Bada, jak te procesy wpływają na przebieg procesów atmosferycznych i stan pogody na danym obszarze.

  Dodano: 15.11.2011. 15:49  


  Najnowsze