• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Ósmy rok wtorków naukowych na Wydziale Psychologii UW

  02.03.2010. 18:42
  opublikowane przez: Piotr aewski-Banaszak

  2 marca na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego rozpoczynają się cotygodniowe wtorki naukowe. Podczas organizowanych od 2002 roku "Spotkań Wtorkowych" pracownicy Wydziału i zaproszeni goście z innych uczelni mogą się podzielić wynikami swoich ostatnich badań i przemyśleń teoretycznych.

  Spotkanie odbywają się zawsze o tej samej porze, w czasie tzw. dużej przerwy - od godz. 15.15-16.00. Pomysłodawczynią cyklu jest kierownik studiów doktoranckich, prof. UW, dr hab. Maria Lewicka.

  "Aby pomysł przerodził się w tradycję trzeba było spełnić kilka warunków: spotkania musiały być regularne, krótkie, w ogólnie dostępnym czasie, dobrze rozpropagowane, no i bez śmiertelnie poważnego charakteru. Stąd pomysł, by na patrona spotkań wybrać Koziołka Matołka i honorować wykładowców jego podobizną" - tłumaczy Lewicka.

  Przyznaje, że to ona oraz prof. Tytus Sosnowski z Wydziału byli pomysłodawcami figurki Koziołka. "Koziołki są rodem z Pacanowa. Kupujemy je na miejscu, jesteśmy też w stałym kontakcie z Europejskim Centrum Bajki w Pacanowie. Plakaty i dobór rysunków to moja rola. Wtorki są inicjatywą całkowicie nieformalną, ale takie się najlepiej przyjmują, bo wkłada się w nie serce" - zaznacza naukowiec.

  W trakcie najbliższego spotkania dr Izabela Bednarczyk z Instytutu Studiów Społecznych wygłosi wykład o wybranych uwarunkowaniach i konsekwencjach stylu jedzenia.

  Podczas kolejnych wykładów będzie mowa m.in. o podobieństwach zachowań ludzi i mrówek, neuronalnych podstawach smutku i empatii, roli ciała migdałowatego w przekazywaniu informacji emocjogennych, związkach między trudnością wychowawczą a kontrolą rodzicielską.

  "Aktualnie harmonogram tworzy się już niejako sam. Zgłaszają się do mnie osoby chętne do wystąpień, również studenci i doktoranci, ja sama zapraszam wiele osób. Ale generalnie zestaw występujących osób to już dzieło całego Wydziału Psychologii. Najbardziej cieszy to, że przychodzą studenci, że sami studenci proponują też swoje wystąpienia" - dodaje Lewicka.

  Źródło:
  PAP - Nauka w Polsce, Waldemar Pławski

  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)
  Mirosław Kofta (ur. 3 stycznia 1945) – psycholog, profesor nauk humanistycznych, pracownik naukowy Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego (kierownik Katedry Psychologii Osobowości) i Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, członek zespołu Centrum Badań nad Uprzedzeniami UW, kierownik Ośrodka Badań Psychologicznych Instytutu Studiów Społecznych UW. Zasiada w Radzie Narodowego Centrum Nauki, Radzie Naukowej Instytutu Psychologii PAN, jest członkiem Komitetu Psychologii PAN Polskiej Akademii Nauk. Brat Jonasza Kofty (poety), mąż Krystyny Kofty (pisarki). Maria Antonina Lewicka (ur. 14 czerwca 1949) − polska psycholog, doktor habilitowany, pracownik naukowy Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik Katedry Psychologii Społecznej zajmująca się racjonalnością myślenia i działania, procesami wartościowania i psychologią środowiskową. Ewa Czerniawska dr hab., prof. UW (ur. 18 lipca 1955) - Dziekan Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, jeden z czołowych polskich autorytetów w dziedzinie psychologii uczenia się i pamięci (gł. strategie pamięciowe, metapoznanie, usprawnianie pamięci, różnice indywidualne). Wykładowca akademicki Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka licznych publikacji naukowych, tłumacz z języka francuskiego i angielskiego. Członek European Association for Research on Learning and Instruction. Współpracuje z licznymi ośrodkami badawczymi za granicą: Universita di Padova, Potsdam Universitat, University of Newcastle.

  Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych Uniwersytetu Warszawskiego (Kolegium MISMaP) - międzywydziałowa jednostka organizacyjna stworzona przez wydziały: Biologii, Chemii, Fizyki, Geografii i Studiów Regionalnych, Geologii, Psychologii oraz Matematyki, Informatyki i Mechaniki. Kolegium MISMaP organizuje bezpłatne studia dzienne, które umożliwiają interdyscyplinarne wykształcenie. Są one prowadzone w indywidualnym toku przez jednostki Uniwersytetu Warszawskiego. Tytus Sosnowski (ur. 12 czerwca 1946) − polski psycholog, profesor nauk humanistycznych, pracownik naukowy Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, członek Katedry Psychologii Różnic Indywidualnych zajmujący się psychofizjologią, biologicznym podejściem w psychologii i metodologią badań psychologicznych.

  Wydział Pedagogiki i Psychologii – jeden z wydziałów Uniwersytetu Śląskiego, mieszczący się w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 53. Zlążkiem do jego powstania było utworzenie w 1973 roku na Wydziale Nauk Społecznych Instytutu Pedagogiki i Psychologii. Wydział jako samodzielna jednostka powstał trzy lata później. Obecnie w jego skład wchodzą dwa instytuty: Instytut Pedagogiki oraz Instytut Psychologii, skupiające kilkanaście katedr i zakładów. Wydział kształci studentów na kierunkach pedagogika (w specjalnościach: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną, pedagogika zdrowia, zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i edukacja informatyczna, zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i oligofrenopedagogika na studiach stacjonarnych I i II stopnia oraz na studiach niestacjonarnych II stopnia) i psychologia (studia stacjonarne oraz niestacjonarne jednolite magisterskie w profilach zawodowych: psychologia kliniczna człowieka dorosłego, psychologia sądowa, psychologia wychowawczo-kliniczna dzieci i młodzieży, psychologia pracy i organizacji, psychologia zdrowia i jakości życia). Roman Huszczo (ur. 10 lipca 1930 w Warszawie) - polski scenarzysta i reżyser filmów animowanych, współtwórca m.in. Pomysłowego Dobromira, Dziwnych przygód Koziołka Matołka oraz serii Pies, kot i....

  Konferencja naukowa – spotkanie grupy naukowców, praktyków i osób zainteresowanych pewnym działem nauki. W ramach spotkania referowane są wyniki badań naukowych lub odbywa się seria krótkich wykładów monograficznych i dyskusji na określony temat. Konferencje, obok publikacji, są jedną z dwóch podstawowych form prezentowania i dyskutowania wyników badań naukowych. Wystąpienia na konferencjach naukowych, w których prezentuje się swoje wyniki badań są nazywane prezentacjami, komunikatami, doniesieniami wstępnymi, referatami. Materiały konferencji mogą być publikowane. Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka – dziecięce centrum kultury znajdujące się w Pacanowie, oficjalnie otwarte 24 lutego 2010 roku. Instytucja prowadzi działalność kulturalną skierowaną do dzieci, rodziców i osób pracujących z dziećmi.

  Jolanta Bryła – polska prof. nadzw. dr hab., profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, w Zakładzie Stosunków Międzynarodowych. Absolwentka Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa na Wydziale Nauk Społecznych UAM w Poznaniu oraz Podyplomowego Studium Wiedzy o Ameryce Północnej w Centrum Studiów nad Pokojem i Współpracą Międzynarodową UAM. Aktualnie wykłada międzynarodowe stosunki polityczne oraz negocjacje międzynarodowe.

  Tomasz Żyro (ur. 1955 w Warszawie) - profesor doktor habilitowany nauk politycznych i wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej . Ukończył Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Napisał i obronił rozprawę doktorską: - Myślenie utopijne w amerykańskiej tradycji i współczesności społeczno-politycznej (Uniwersytet Warszawski; Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych 1986. W latach 1987-1989 był redaktorem PWN. W 1989 został stypendystą Fundacji Kościuszkowskiej. W 1990 i 1991 w Committee on Social Thought (Chicago University). Od 1992 do 1995 był dyrektorem programowym fundacji - Instytut Polityczny. W 1995 konsultant dla Center for Strategic and International Studies (Washington, D.C.). W roku 2002 napisał i obronił rozprawę habilitacyjną:- Ideologia Americana. U źródeł przekonań politycznych (Uniwersytet Warszawski; Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych. Od 1997 adiunkt Instytutu Nauk Politycznych UW. Aktualnie jest także profesorem zwyczajnym (tytuł odebrany w dniu 9 czerwca 2010 r. z rąk pełniacego obowiązki prezydenta RP, Bronisława Komorowskiego) na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych (SWPS) w Warszawie.

  Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego (WPs UW) – wydział Uniwersytetu Warszawskiego kształcący studentów oraz prowadzący działalność badawczą w dziedzinie psychologii. Włodzimierz Oniszczenko (ur. 5 marca 1954) − polski psycholog, profesor nauk humanistycznych, pracownik naukowy Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, Kierownik Katedry Psychologii Różnic Indywidualnych zajmujący się genetyką zachowań i psychologią różnic indywidualnych.

  Wydział Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego (WH UW) – wydział Uniwersytetu Warszawskiego kształcący w trybie dziennym, wieczorowym i zaocznym. Istnieje też możliwość podjęcia studiów doktoranckich.

  Dodano: 02.03.2010. 18:42  


  Najnowsze