• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Osobiste dane semantyczne w komputerze i Internecie, Lizbona, Portugalia

  16.08.2010. 18:12
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Dnia 11 października 2010 r. w Lizbonie, Portugalia, odbędą się warsztaty pt. "Osobiste dane semantyczne w komputerze i Internecie".

  Zarządzanie informacjami osobistymi (PIM) to dziedzina interesująca zarówno naukowców, jak i przedsiębiorców. Podczas gdy zasoby czasu i energii utrzymują się na tym samym poziomie, ilość informacji, która wymaga uwagi zwiększa się w postępie geometrycznym wraz rozwojem narzędzi do komunikacji i wymiany informacji.

  Narzędzia wykorzystywane do zarządzania informacjami osobistymi ewoluowały w czasie. Komputer stacjonarny, zawierający kontakty, pocztę elektroniczną, kalendarze wydarzeń i spotkań oraz listy zadań do wykonania, był niegdyś podstawowym narzędziem użytkowników PIM. Jednak wraz ze wzrostem liczby przechowywanych informacji i aplikacji, zarządzanie danymi w komputerze stacjonarnym stawało się coraz trudniejsze.

  Jednocześnie użytkownicy uzyskują dostęp do coraz większej liczby usług i aplikacji internetowych, które stają się coraz popularniejsze. W związku z tym granice między tym co w komputerze stacjonarnym a tym co w Internecie wydają się zacierać. Komputer stacjonarny nie jest już jedynym punktem dostępu do informacji osobistych, lecz jednym z wielu. W konsekwencji informacje osobiste ulegają większej fragmentaryzacji wśród wielu urządzeń, co wymaga dodatkowego wysiłku w celu ich synchronizacji, powielania, wyszukiwania i przeglądania. Technologie semantyczne mogą istotnie podnieść jakość użytkowania i złagodzić stres związany z zarządzaniem niejednorodnymi informacjami.

  Warsztaty mają na celu zgromadzenie naukowców i praktyków zajmujących się problematyką zarządzania informacjami osobistymi, modelowania użytkownika, sieci semantycznej i powiązanych danych, aby umożliwić im wymianę wizji, naukowych osiągnięć i rozwiązań oraz nawiązanie nowych relacji z myślą o badaniach naukowych i pracach rozwojowych. Jednocześnie wydarzenie posłuży za platformę do dyskusji nad zagadnieniami badawczymi i problemami związanymi z osobistymi danymi semantycznymi.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Kontact - program do zarządzania informacjami osobistymi (PIM---Personal Information Manager). Program integruje inne programy wchodzące w skład pakietu KDE i umozliwia zarządzanie m.in. pocztą elektroniczną, kanałami RSS, czy kalendarzami. Akonadi jest usługą przechowywania oraz zarządzania informacjami osobistymi (PIM), danymi i metadanymi. Jest to jeden z "filarów" (core technologies) projektu KDE4, jednakże jest ona przeznaczona do stosowania z każdym środowiskiem graficznym. Novell GroupWise – oprogramowanie do pracy grupowej rozwijane i wspierane przez firmę Novell, zawierające pocztę e-mail, kalendarze (grupowe i indywidualne), zarządzanie informacjami osobistymi, komunikator oraz system obiegu dokumentów.

  System Center Opalis – platforma z rodziny Microsoft System Center, służąca do zarządzania procesami i zadaniami oraz wymianą danych pomiędzy różnymi produktami System Center. Jest to rozwiązanie umożliwiające automatyzację procesów IT oraz rozwiązań klasy Run Book Automation (RBA). Narzędzia tego typu służą m.in. do precyzyjnego definiowania, tworzenia i zarządzania przepływami informacji w obrębie organizacji. Ekonomia informacji jest to zarządzanie informacją na wielu płaszczyznach tak, by w jak najkrótszym czasie trafiła do zainteresowanego nią użytkownika. Na ekonomię informacji składa się pozycjonowanie i badanie przyszłości wyszukiwarek, użyteczność stron internetowych, sieci semantyczne oraz architektura informacji oraz inne formy szeroko pojętego marketingu internetowego.

  Enterprise bookmarking jest metodą współpracy członków organizacji wspierającą zarządzanie wiedzą. Metoda ta polega na opisywaniu przez danego użytkownika zasobów informacyjnych przechowywanych w postaci elektronicznej i udostępnianie ich innym członkom organizacji. Stworzone opisy źródeł informacji tworzą zakładki (ang. bookmarks), które mogą być przeglądane i wyszukiwane w oparciu o różne kryteria. Zakładki mogą wskazywać na obiekty informacyjne o różnej formie – artykuły Internecie lub dowolne pliki, do których istnieje dostęp poprzez sieć teleinformatyczną. Źródła informacji w rozwiązaniach enterprise bookmarking mogą być opisywane są za pomocą pojedynczych słów kluczowych, bardziej rozbudowanych meta-informacji oraz opisów tekstowych . System Okresowych Ocen Pracowników w skrócie SOOP – zbiór zharmonizowanych i wzajemnie powiązanych elementów, mający zapewnić zwiększenie efektywności bieżącego i strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi warunkujący lepsze i sprawniejsze osiąganie zadań i celów organizacji. Jest systemowym narzędziem, znajdującym się w centrum systemu zarządzania zasobami ludzkimi.

  Microsoft Outlook – menedżer informacji osobistych i program komunikacyjny zapewniający ujednolicone miejsce do zarządzania pocztą e-mail, kalendarzami, kontaktami oraz innymi informacjami osobistymi i zespołowymi. Program Outlook można kupić w pakiecie Microsoft Office lub osobno. Odpowiednikiem Outlook-a w systemie Mac OS był do 2010 roku Microsoft Entourage. Portal korporacyjny (ang. corporate portal) – zintegrowany interfejs użytkownika stanowiący rozwinięcie stron WWW, a służący wymianie informacji, zarządzaniu wiedzą w firmie oraz realizacji różnych transakcji biznesowych. Stanowi punkt dostępu do wszystkich zasobów informacyjnych oraz wykorzystywanych aplikacji. Integruje on systemy i technologie informatyczne, dane, informację i wiedzę, funkcjonujące w organizacji oraz jej otoczeniu, w celu umożliwienia użytkownikom spersonalizowanego i wygodnego dostępu do danych, informacji, wiedzy, stosownie do wynikających z ich zadań potrzeb, w dowolnym miejscu i czasie, w bezpieczny sposób i poprzez jednolity interfejs. Bardziej zaawansowane portale funkcjonują jako rozbudowane miejsce pracy (ang. workplace), gwarantujące pracę grupową oraz wymianę dokumentów.

  EpesiCRM jest darmową i open source’ową (licencja MIT) aplikacją internetową do zarządzania informacjami biznesowymi. Służy do gromadzenia, porządkowania, łączenia i dzielenia się informacjami między ludźmi w firmie lub w organizacji. Zbudowana jest na stworzonej w tym celu wysokopoziomowej platformie PHP. Jej struktura jest modułowa, więc może być łatwo zmieniana i dostosowywana do różnych potrzeb biznesowych. Składa się z wielu funkcji, jak zarządzanie kontaktami, firmami, zadaniami i innymi zestawami danych, które można łatwo dzielić z innymi, z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie.

  MEDIC: Jest to narzędzie zarządzania jakością służące do zarządzania usprawnieniami w przedsiębiorstwie. Opracowane i stosowane przez firmę Philips.

  DMP (Data Management Platform) jest to platforma do zarządzania danymi z różnych źródeł, w celu przetworzenia ich i udostępnienia dla platform zakupowych (DSP) i sprzedażowych (SSP). Daje centralną kontrolę nad procesami przetwarzania i analizy danych oraz realizacji kampanii, umożliwiając optymalizację działań marketingowych ukierunkowaną na dotarcie do większej liczby pożądanych klientów. Dane z platformy zawierają informacje, które reklamodawcy mogą wykorzystać do podjęcia decyzji czy chcą emitować reklamę właśnie temu użytnikowi. Oprogramowanie do zarządzania projektami – termin zbiorczy dla oprogramowania komputerowego służącego do harmonogramowania, kontroli i zarządzania budżetem, alokacji zasobów, zarządzania jakością i dokumentacją, zarządzania ryzykiem oraz zarządzania odchyleniami w projektach.

  Enterprise Content Management (ECM) – klasa zintegrowanych systemów zarządzania zasobami informacyjnymi w przedsiębiorstwie czy instytucji. Stanowi wynik integracji funkcjonalnej i technologicznej takich rozwiązań, jak systemy integracji aplikacji i wymiany danych (w tym systemy ERP), systemy zarządzania procesami oraz obiegiem dokumentów (ang. workflow), systemy zarządzania danymi elektronicznymi i treścią stron internetowych. Inżynieria przemysłowa (ang. Industrial engineering) – dziedzina techniki, która zajmuje się przemysłem i teorią zarządzania. Rozwój inżynierii przemysłowej i jej konsolidacja z zarządzaniem jako jeden przedmiot nastąpił równocześnie z procesem modernizacji, która rozpoczęła się w następstwie rewolucji przemysłowej. Rozwój ten wynikał z potrzeby znalezienia rozwiązań dla problemów, które pojawiły się w organizacjach, i z potrzeby rozwoju nowych metod badawczych, które miały na celu zwiększenie efektywności produkcji i obniżenie kosztów produkcji i eksploatacji. Metody tych badań oparte są na modelach matematycznych i naukowych. Wraz z rozwojem industrializacji i tworzeniem organizacji zajmujących się świadczeniem usług, nie tylko rozszerzyło się pole sektora produkcyjnego, ale także przemysł. Inżynieria przemysłowa dostarcza rozwiązania dobrze pasujące do zamieniających się procesów produkcyjnych w obszarze zarządzania usługami i umożliwia poprawę procesów organizacyjnych, co znajduje odzwierciedlenie w oszczędnościach w kosztach operacyjnych, a tym samym zwiększa rentowność organizacji.

  Dodano: 16.08.2010. 18:12  


  Najnowsze