• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Ostatnie dni prezentacji ARTES 1, Noordwijk, Holandia

  01.12.2011. 16:26
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 12 - 13 grudnia 2011 r. w Noordwijk, Holandia, odbędzie się wydarzenie pt. "Ostatnie dni prezentacji ARTES 1".

  Program Badań Zaawansowanych nad Systemami Telekomunikacyjnymi (ARTES) został opracowany po to, by pomóc europejskiemu i kanadyjskiemu sektorowi przemysłowemu badać innowacyjne koncepcje wytwarzania nowoczesnych produktów i usług komunikacji satelitarnej. Program ARTES oferuje wsparcie w różnym stopniu projektów o różnym poziomie dojrzałości operacyjnej i handlowej.

  Przedsiębiorstwa, czy to duże czy małe, nowe lub posiadające doświadczenie, które mają swoją siedzibę na terenie państw członkowskich Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA), mogą składać wnioski za pośrednictwem rozmaitych komponentów programu ARTES. Każdy komponent programu ARTES posiada ramy finansowania i podlega pewnym kryteriom, które muszą zostać spełnione przez zainteresowane udziałem przedsiębiorstwa komunikacji satelitarnej.

  ARTES 1 to program przygotowawczy Dyrekcji ds. Telekomunikacji i Zintegrowanych Aplikacji ESA. Koncentruje się na definiowaniu możliwości rynkowych, barierach regulacyjnych, normach, przyszłym zapotrzebowaniu na pasmo częstotliwości oraz zagadnieniach ekonomicznych i biznesowych związanych z rozwojem przyszłej telekomunikacji satelitarnej.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)
  Kolegium Artes Liberales – jednostka naukowo-dydaktyczna, będąca częścią Instytutu Badań Interdyscyplinarnych "Artes Liberales" Uniwersytetu Warszawskiego, prowadząca unikatowe w skali Polski studia na kierunku artes liberales (pierwszego i drugiego stopnia). KAL odwołuje się do starożytnej i średniowiecznej tradycji sztuk wyzwolonych i korzysta z wzorców amerykańskich colleges of liberal arts and sciences. Tadeusz Wojciechowski (ur. 1902 w Krakowie, zm. 1982 tamże) – polski malarz, architekt, witrażysta, członek lwowskiego zrzeszenia „artes”. Mieczysław Adam Wysocki (ur. 1899 w Jarosławiu, zm. 1930 tamże) – polski malarz, współzałożyciel zrzeszenia „artes”.

  Aleksander Krzywobłocki (ur. 23 maja 1901 we Lwowie, zm. w listopadzie 1979 w Krakowie) – polski artysta tworzący w dziedzinie fotomontażu, z zawodu architekt. Studiował w latach 1922-1928 na Wydziale Architektury Politechniki Lwowskiej. Do roku 1939 pracował we Lwowie jako architekt i konserwator zabytków. W latach 1927-1928 odbył kurs u Henryka Mikolascha. Był współzałożycielem grupy „artes”. Jerzy Janisch (ur. 19 kwietnia 1901 w Gródku Jagiellońskim, zm. 2 października 1962 w Warszawie) – polski malarz, współzałożyciel ugrupowania „artes”.

  Królewska Akademia Sztuk Pięknych San Carlos w Walencji (hiszp. Real Academia de Bellas Artes de San Carlos lub Escuela de Bellas Artes de Valencia). Museo Municipal de Bellas Artes (j. hisz Museo de Bellas Artes Juan B. Castagnino) − muzeum sztuki w Rosario, w prowincji Santa Fe, w Argentynie.

  Artes – polska awangardowa grupa artystyczna założona we Lwowie przez Jerzego Janischa, Mieczysława Adama Wysockiego i Aleksandra Krzywobłockiego, działająca w latach 1929-1935. Artes poeticae – "sztuki poetyckie", grupa dzieł poświęconych poezji połączonych tematyką, sposobem ujęcia zagadnienia, często też tytułem. Od współczesnych prac z dziedziny poetyki różnią się one charakterem normatywnym. Artes poeticae mówią o normach dotyczących poezji i jej zadaniach, zawierają też praktyczne wskazówki dla twórców. Terminem tym określa się dwie grupy utworów: poematy dydaktyczne mówiące o poezji w formie raczej swobodnej – tok wykładu podporządkowany jest w nich bowiem celom artystycznym, oraz traktaty, często erudycyjne kompendia, prezentujące zagadnienia związane z poezją w sposób systematyczny.

  Fundacja Ricardo do Espírito Santo Silva (port. Fundação Ricardo do Espírito Santo Silva) – portugalska fundacja z siedzibą w Lizbonie, prowadząca Muzeum Sztuki Zdobniczej (Museu Artes Decorativas) oraz Wyższą Szkołę Sztuk Zdobniczych (Escola Superior de Artes Decorativas) i Instytut Sztuki i Rzemiosła (Instituto de Artes e Oficios). Fundacja została założona w 1953 roku w najstarszej dzielnicy Lizbony Alfamie przez Ricardo do Espirito Santo Silva (1900-1954), bankiera i kolekcjonera sztuki. Jej celem jest badanie i ochrona portugalskiej sztuki zdobniczej, w tym poprzez kultywowanie tradycyjnego rękodzieła. Siedzibą Fundacji i Muzeum jest pochodzący z XVII wieku pałac Azurara, zakupiony przez Ricardo do Espirito Santo Silvę w 1947 roku.

  Danuta Ulicka (ur. 1956) – polski literaturoznawca, specjalista w zakresie teorii literatury i poetyki. Tłumacz na polski z literatury rosyjskiej (m. in. Michaił Bachtin, Siergiej Awierincew, Olga Freudenberg). Kierownik Zakładu Poetyki, Teorii Literatury i Metodologii Badań Literackich w Instytucie Literatury Polskiej na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Wykładowca w Kolegium MISH UW, Collegium Artes Liberales UW i Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.

  Museo de las Ciencias Príncipe Felipe ((pol.)Muzeum Nauki Księcia Filipa), to hiszpańskie muzeum poświęcone nowym technologiom, nauce i środowisku naturalnemu. Muzeum Nauki mieści się w kompleksie znanym jako Ciudad de las Artes y las Ciencias (pol. Miasteczko Sztuki i Nauki) w Walencji, Hiszpania. Wydział "Artes Liberales" Uniwersytetu Warszawskiego (WAL UW lub "AL" UW) - wydział Uniwersytetu Warszawskiego kształcący w trybie dziennym na studiach I stopnia (licencjackich), II stopnia (magisterskich) i III stopnia (doktorankich).

  Program ESPRIT (ang. European Strategic Programme for Research in Information Technologies) Europejski Program Strategiczny w Dziedzinie Badań Technologii – pierwszy z wielu programów badawczo-rozwojowych Unii Europejskiej zainicjowany 28 lutego 1984 r. Jego nazwa jest akronimem od pełnej angielskiej nazwy programu. Historia tego programu sięga 1970 r., kiedy to powołany został Komitet ds. Badań Naukowych i Technicznych posiadający uprawnienia zarządczo-wykonawcze. Kolejnym etapem było zwołanie tzw. Okrągłego Stołu 12 wiodących firm elektronicznych w celu połączenia wysiłków w dziedzinie badań i rozwoju instytucji wspólnotowych oraz przedsiębiorstw prywatnych. Efektem obrad było powołanie do życia i uruchomienie programu pięcioletniego programu ESPRIT w latach 1984–1989, ESPRIT II w latach 1989–1992 oraz ESPRIT III w latach 1992–1994. Programy te finansowane były z dwóch źródeł: budżetu WE i środków własnych uczestników kontraktów. Muzeum Sztuk Pięknych w Bilbao (hiszp. Museo de Bellas Artes de Bilbao) − mające swoją siedzibę w Bilbao w stolicy baskijskiej prowincji Bizkaia muzeum malarstwa i rzeźby.

  Dodano: 01.12.2011. 16:26  


  Najnowsze