• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Otwarte pokazy doświadczeń chemicznych na Uniwersytecie Gdańskim

  21.01.2011. 00:40
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Cykl pokazów doświadczeń chemicznych rozpocznie się w lutym Wydziale Chemii Uniwersytetu Gdańskiego. Spotkania adresowane są do osób interesujących się chemią: uczniów, nauczycieli, studentów. Pokazy będą odbywały się co tydzień, w piątki, a pierwsze spotkanie zaplanowano na 11 lutego.

  Jak zapowiada dr Tomasz Pluciński, w ramach cyklu będą się odbywać pokazy atrakcyjnych, mało znanych doświadczeń chemicznych. Podczas pierwszego spotkania jego uczestnicy będą poznawać zagadnienia związane z "nietypową kinetyką", zobaczą model hydrauliczny kinetyki chemicznej i reakcji "zegarowych", reakcję Harcourta i jej wersję apteczno-kuchenną czy reakcję nadsiarczanową.

  W kolejnych spotkaniach uczestnicy pokazów zapoznają się np. z metodami zobojętniania wody sodowej, zobaczą bijące "serce rtęciowe", zapoznają się z modelem działania katalizatora, zobaczą też, jak funkcjonuje turystyczna kieszonkowa grzałka benzynowa do rąk, będą świadkami wyścigu jonów oraz pokazu sił odpychania hydrofobowego "w stanie nieważkości".

  Informacje na temat wykładów dostępne są na stronie: http://www.chem.univ.gda.pl/~tomek/pokazy.htm

  PAP - Nauka w Polsce

  lt/ agt/

  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Chemia fizyczna, fizykochemia – jeden z głównych działów chemii zajmujący się poznaniem zjawisk fizycznych występujących w trakcie i na skutek przemian (reakcji) chemicznych. Chemia fizyczna zajmuje się także własnościami fizycznymi związków chemicznych wynikającymi bezpośrednio z ich struktury chemicznej. Ze względu na najwyższy spośród głównych działów chemii stopień użycia metod matematycznych jest też działem najbliższym fizyce. Zob. też fizyka chemiczna.

  Chemia fizyczna, fizykochemia – jeden z głównych działów chemii zajmujący się poznaniem zjawisk fizycznych występujących w trakcie i na skutek przemian (reakcji) chemicznych. Chemia fizyczna zajmuje się także własnościami fizycznymi związków chemicznych wynikającymi bezpośrednio z ich struktury chemicznej. Ze względu na najwyższy spośród głównych działów chemii stopień użycia metod matematycznych jest też działem najbliższym fizyce. Zob. też fizyka chemiczna.

  Stechiometria – dział chemii zajmujący się stosunkami ilościowymi przemian związków chemicznych zachodzących w czasie reakcji chemicznych. Analiza stechiometryczna obejmuje:

  Stechiometria – dział chemii zajmujący się stosunkami ilościowymi przemian związków chemicznych zachodzących w czasie reakcji chemicznych. Analiza stechiometryczna obejmuje:

  Chemia fizyczna, fizykochemia – jeden z głównych działów chemii zajmujący się poznaniem zjawisk fizycznych występujących w trakcie i na skutek przemian (reakcji) chemicznych. Chemia fizyczna zajmuje się także własnościami fizycznymi związków chemicznych wynikającymi bezpośrednio z ich struktury chemicznej. Ze względu na najwyższy spośród głównych działów chemii stopień użycia metod matematycznych jest też działem najbliższym fizyce. Zob. też fizyka chemiczna.

  Reakcja złożona – reakcja chemiczna, w której można wyodrębnić dwie lub więcej różnych reakcji elementarnych, nazywanych również prostymi lub izolowanymi (np. rozpad określonych związków chemicznych lub reakcje zachodzące w wyniku zderzenia cząsteczek dwóch lub trzech związków, wchodzących w skład mieszaniny reagentów). Równanie reakcji złożonej jest sumą odpowiednich równań reakcji elementarnych – wyraża bilans masy (zobacz – stechiometria), a nie ilustruje mechanizmu reakcji. Wyrażenie określające wartość stałej równowagi reakcji złożonej jest liniową kombinacją wyrażeń dotyczących reakcji elementarnych. Opisy kinetyki opiera się również na znajomości równań kinetycznych reakcji elementarnych.

  Stechiometria – dział chemii zajmujący się stosunkami ilościowymi przemian związków chemicznych zachodzących w czasie reakcji chemicznych. Analiza stechiometryczna obejmuje:

  Dodano: 21.01.2011. 00:40  


  Najnowsze