• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Otwarte spotkanie zamykające projekt ONE-P, Bruksela, Belgia

  26.10.2011. 16:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Dnia 16 grudnia 2011 r. w Brukseli, Belgia, odbędzie się otwarte spotkanie zamykające projekt ONE-P.

  Organiczna elektronika i fotonika to stymulujące technologie, które mogą odegrać istotną rolę w pokonywaniu problemów energetycznych, środowiskowych, informatycznych, bezpieczeństwa i zdrowotnych dnia jutrzejszego. Mogą także otworzyć nowe ścieżki ku innowacji w zakresie elastycznych, niełamliwych i lekkich materiałów, wykorzystywanych w niedrogich urządzeniach i ekologicznych procesach produkcyjnych.

  ONE-P (Organiczne nanomateriały w elektronice i fotonice) to trzyletni projekt, który rozpoczął się w styczniu 2009 r. Jego celem było opracowanie wydajnych, tanich i wielofunkcyjnych materiałów oraz związanej z nimi technologii przetwarzania. Konsorcjum projektowe składa się z 28 partnerów z 11 krajów europejskich. W skład konsorcjum wchodzą przedstawiciele 8 różnych branż przemysłowych, 5 centrów badawczych oraz 15 instytucji akademickich.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Projekt: Polska – środowisko społeczne, skupiające ludzi o poglądach centrowych i liberalnych, działająca na obszarze Polski i poza jej granicami. Instytucjonalnym przejawem tego środowiska jest Fundacja Projekt: Polska i Stowarzyszenie Projekt: Polska oraz działające w ramach tych instytucji rozmaite inicjatywy. Metamateriał – materiał, którego własności zależą od jego struktury w skali większej niż cząsteczkowa, a nie jedynie od struktury cząsteczkowej. Terminem tym w szczególności określa się materiały o własnościach nie występujących w naturalnie powstających materiałach, na przykład tzw. materiały lewoskrętne. Mają one szczególne znaczenie w optyce i fotonice, gdzie ich własności umożliwiają wytwarzanie nieklasycznych typów soczewek, anten, modulatorów i filtrów. Projekt osiedlenia Żydów europejskich na Madagaskarze – znany także jako Plan Madagaskar, Projekt Madagaskar lub (j. niem.) Madagaskar-Plan. Projekt był wynikiem zarówno dążeń ruchu syjonistycznego do poszukiwania własnego państwa dla Żydów, jak i wynikiem poszukiwania rozwiązania problemów demograficznych w Europie. Projekt ten zyskał, choć z odmiennych powodów, poparcie przedstawicieli zarówno ruchów syjonistycznych, jak i antysemickich.

  Agfa-Gevaert N.V. (Agfa, znana także jako AGFA) – producent materiałów i urządzeń używanych w poligrafii oraz diagnostyce medycznej. Firma została założona w 1867 nieopodal Berlina jako fabryka barwników sztucznych pod nazwą Aktiengesellschaft für Anilinfabrikation. Obecnie jej centrala znajduje się w Mortsel w Belgii. Spółka akcyjna, notowana na platformie Euronext poprzez giełdę w Brukseli oraz na giełdzie we Frankfurcie. cdp.pl sp. z o.o. (do 21 września 2012 CD Projekt Sp. z o.o.) – polski wydawca i dystrybutor gier komputerowych oraz filmów, należący do spółki CD Projekt S.A. Od 2008 do 2011 roku był częścią holdingu CD Projekt Investment.

  Narodowy System Innowacji (NSI) – zbiór instytucji, które wspólnie bądź indywidualnie działają dla rozwoju i rozprzestrzeniania się nowych technologii oraz tworzą pewną strukturę. Dzięki licznym sprzężeniom zwrotnym, które między nimi występują możliwe jest sprawne tworzenie, selekcjonowanie, absorpcja i dystrybucja innowacji. NSI jest narzędziem służącym do analizy krajowej specyfiki innowacji w procesach globalizacyjnych. AGNULA (ang. A GNU/Linux distribution for audio – dystrybucja GNU/Linuksa dla dźwięku). Rozpoczęty przez Komisję Europejską projekt, mający na celu stworzenie dwóch dystrybucji Linuksa, które mogłyby być używane do obróbki muzyki i dźwięku: ReHMuDi (REd Hat MUltimedia DIstribution) oraz DeMuDi (DEbian MUltimedia DIstribution). W praktyce jednak, projekt rozwinął się do tego stopnia, że jest traktowany jako kombajn multimedialny z wieloma praktycznymi rozwiązaniami, które nie są spotykane nawet w komercyjnych systemach pracy nad materiałami multimedialnymi.

  Internet2 - niedochodowe konsorcjum rozwijające i wdrażające technologie sieciowe, wykorzystujące głównie szybki transfer danych. Zostało założone w październiku 1996 i zrzesza 207 uniwersytetów ze Stanów Zjednoczonych, agencji rządowych oraz partnerów ze świata przemysłu informatycznego, takich jak Comcast, Sun Microsystems i Cisco Systems. Piramida TRY 2004 w Shimizu - jest to projekt ogromnej piramidy, która ma powstać w zatoce Tokio (Japonia). Projektanci zakładają, że piramida pomieści około 750 tys. osób oraz będzie miała wysokość około 4 kilometrów. Zaproponowana struktura jest tak duża, że nie może być zbudowany z materiałów dostępnych obecnie, ze względu na ich masę własną. Projekt opiera się na materiałach dostępnych w przyszłości, na przykład superlekkich nanorurkach węglowych.

  GreenEvo – Acelerator Zielonych Technologii (AZT) - projekt Ministerstwa Środowiska mający na celu międzynarodowy transfer technologii, sprzyjających ochronie środowiska. W ramach projektu wytypowane zostały najlepsze polskie rozwiązania, w tym technologie oczyszczania ścieków, przetwarzania odpadów niebezpiecznych oraz rozwiązania wspierające wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, obejmujące maszyny rolnicze służące do wytwarzania brykietu i kolektory słoneczne.

  Instytut Technik Innowacyjnych EMAG jest instytutem badawczym zajmującym się kompleksowym opracowywaniem a także wdrażaniem nowoczesnych urządzeń, systemów oraz technologii. Realizator prac naukowych, badawczo-rozwojowych, konstrukcyjnych i ekspertyz w zakresie elektrotechniki, automatyki przemysłowej, telekomunikacji, systemów monitorowania i urządzeń bezpieczeństwa, systemów sterowania procesami, informatyki technicznej, sieciowych systemów informacyjnych, racjonalnego użytkowania paliw i energii oraz ochrony środowiska. Ofertę EMAG-u uzupełniają: badania specjalistyczne, atestacyjne i certyfikacyjne przeprowadzane w Centrum Badań i Certyfikacji (m.in. w unikatowej Pracowni Badań Kompatybilności Elektromagnetycznej) posiadającym akredytacje PCA, małoseryjna produkcja aparatury i urządzeń oraz usługi serwisowe. EMAG posiada własny ośrodek szkolenia oraz wydaje własne czasopismo naukowo-techniczne "Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa", poradniki, instrukcje i monografie. EMAG to lider wielu segmentów rynku - m.in. w zakresie aparatury i systemów bezpieczeństwa i monitorowania zagrożeń naturalnych, systemów automatyki kontroli parametrów jakościowych węgla. Misją i głównym celem Instytutu EMAG jest opracowywanie nowych innowacyjnych rozwiązań oraz doskonalenie istniejących urządzeń, technologii i systemów przyczyniających się do poprawy efektywności procesów produkcyjnych, wzrostu bezpieczeństwa pracy i jakości życia. Siedziba Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG mieści się w Katowicach.

  Przepust kablowy (także dławnica kablowa, w handlu także dławik) - element umożliwiający przeprowadzenie kabla przez ścianę lub obudowę urządzenia elektronicznego, w handlu często nazywany dławikiem (nie jest to jednak dławik w znaczeniu elementu indukcyjnego). Przepust częściowo usztywnia przeprowadzany odcinek kabla ograniczając możliwość uszkodzeń mechanicznych które mogłyby powstać w wyniku zmęczenia materiału spowodowanego częstym zginaniem. Ponadto, zabezpiecza izolację przewodu przed przecięciem ostrymi krawędziami blaszanej obudowy urządzenia, może też dodatkowo utrudniać lub uniemożliwiać wyrwanie przewodu z wnętrza urządzenia. Przepusty kablowe są wykonywane z tworzyw sztucznych, gumy, rzadziej jako elementy metalowe. W urządzeniach produkowanych masowo przepust może stanowić integralny element izolacji kabla. W specjalistycznych zastosowaniach przepusty kablowe mogą pełnić dodatkowo rolę izolacyjną (np. zapewniać wodoszczelność, lub szczelność w granicach określonej różnicy ciśnień w urządzeniach próżniowych). [email protected] to jeden z matematycznych projektów naukowych, opierających się na technice przetwarzania rozproszonego. Projekt stara się rozwiązać jeden z najważniejszych problemów matematycznych – szuka trójek związanych z hipotezą ABC. Projekt koordynowany jest przez Instytut Matematyki Uniwersytetu w Leiden oraz Kennislink, holenderski instytut promujący naukę w Holandii.

  Projekt architektoniczny - projekt, którego celem jest opracowanie planów niezbędnych do uruchomienia procesu budowlanego którym jest budowa, przebudowa lub remont obiektu budowlanego a także planów niezbędnych do jego prawidłowego zakończenia. Projekt architektoniczny może być poprzedzony projektem rozbiórki istniejącego obiektu budowlanego. Często jest wykonywany na podstawie koncepcji osoby, którą nazywa się projektantem a później architektem.

  Dodano: 26.10.2011. 16:17  


  Najnowsze