• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Otwarte warsztaty zamykające projekt Sister, Bruksela, Belgia

  19.04.2010. 16:12
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 26-27 maja 2010 r. w Brukseli, Belgia, odbędą się otwarte warsztaty zamykające projekt Sister (Komunikacja satelitarna wspomagająca transport na europejskich drogach).

  Wydarzenie będzie okazją do zgromadzenia przedstawicieli społeczności zajmujących się inteligentnymi systemami i usługami transportowymi (ITS) oraz komunikacją satelitarną, aby omówić przyszłe zastosowania komunikacji satelitarnej w ramach ITS. Konsorcjum projektu zaprezentuje wykorzystanie aplikacji w terenie, w tym:
  - wezwania w nagłych przypadkach;
  - pobór opłat od użytkowników dróg;
  - zarządzanie towarami niebezpiecznymi i wartościowymi;
  - aktualizacje map cyfrowych.

  W czasie pokazów przedstawiony zostanie sposób, w jaki można wykorzystać transmisję satelitarną w usługach i aplikacjach o wartości dodanej, w których kluczowe znaczenie ma dystrybucja treści. Ponadto uczestnicy dowiedzą się, w jaki sposób istniejące usługi można rozszerzyć dzięki dwukierunkowym systemom satelitarnym, aby uzupełnić zasięg na Ziemi. Omówione zostaną również inne dziedziny w tym, w jaki sposób uniknąć wysokich opłat roamingowych czy poprawić niezawodność systemu, kiedy czas dostarczenia komunikatu ma decydujące znaczenie.

  Projekt Sister skupia zainteresowane strony z branży aplikacji telematycznych w transporcie drogowym, infrastruktury kosmicznej oraz usług. Celem projektu jest udzielenie odpowiedzi na kluczowe pytania takie jak rodzaj aplikacji, które można uaktywnić za pomocą komunikacji satelitarnej, wartość dodana komunikacji satelitarnej w aplikacjach systemu Galileo, potencjał komunikacji satelitarnej w zakresie wsparcia rozwoju usług komercyjnych w systemie Galileo oraz wielkość potencjału rynkowego usług satelitarnych w zakresie wspierania aplikacji ITS.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Europejski Organ Nadzoru Globalnego Systemu Nawigacji Satelitarnej, zwany również Organem Nadzoru GNSS (ang. European GNSS Supervisory Authority), jest jedną z agencji wspólnotowych. Został powołany do życia na mocy Rozporządzenia Rady (WE) nr 1321/2004 z dnia 12 lipca 2004 r. Jego głównym zadaniem jest zarządzanie publicznymi interesami oraz wszystkimi aspektami związanymi z bezpieczeństwem i niezawodnością systemu radionawigacji satelitarnej, który obecnie realizowany jest poprzez programy GALILEO i EGNOS. Agencja jest również organem wydającym zezwolenia prywatnym posiadaczom koncesji, którzy będą odpowiedzialni za wprowadzenie systemu w życie i zarządzanie jego działaniem. Europejski Organ Nadzoru Globalnego Systemu Nawigacji Satelitarnej ma pełnić także funkcje doradczą w stosunku do Rady w kwestiach związanych z zarządzaniem a w szczególności z zapewnieniem bezpieczeństwa i ochrony systemu Galileo. Europejska Polityka Kosmiczna – działania, którym celem jest wspieranie rozwoju potencjału kosmicznego Unii Europejskiej i jej wykorzystania dla realizacji jej celów, obejmujące obecnie w szczególności rozwój systemów nawigacji satelitarnej Galileo i globalnego monitoringu dla potrzeb środowiska i bezpieczeństwa GMES (Global Monitoring for Environment and Security). Galileo – europejski system nawigacji satelitarnej w trakcie budowy. System ma być równoważną alternatywą do amerykańskiego systemu GPS i rosyjskiego GLONASS, lecz w przeciwieństwie do nich będzie kontrolowany przez instytucje cywilne.

  Układ multifeed to instalacja antenowa telewizji satelitarnej tzw. "zez", polega na zamontowaniu do jednej czaszy satelitarnej kilku konwerterów satelitarnych ustawionych obok siebie, takie rozwiązanie pozwala na odbiór przekazów radiowo-telewizyjnych z kilku satelitów ustawionych na różnych pozycjach geograficznych. Najpopularniejszym układem multifeed w Polsce jest ustawienie czaszy satelitarnej z głównym konwerterem znajdującym się w ognisku czaszy na satelitę HOT BIRD 13°E oraz instalacja z boku dodatkowego konwertera ustawionego na satelitę ASTRA 19,2°E. Komunikacja wizualna – jest to komunikacja poprzez obraz, przekazanie informacji w formie wizualnej między nadawcą a odbiorcą przy pomocy środków przekazu – tzw. mediów (np. prasy, książki, plakatu, telewizji, internetu, prezentacji multimedialnej i innych). Zasadniczo bazuje ona na takich elementach wyrazu jak: ilustracja, fotografia, typografia, infografika, film czy animacja. Za pomocą obrazu, popartego tekstem można skuteczniej oddziaływać na odbiorcę komunikatu. Ocena dobrze zaprojektowanego komunikatu wizualnego opiera się nie na estetycznych lub artystycznych upodobaniach, tylko na pomiarze zrozumienia przez odbiorców komunikatu, które obraz miał wyrażać. Ostatnie badania w tym zakresie skupiały się na projektowaniu stron www i były zorientowane na graficzną użyteczność. Graficy używają metod komunikacji wizualnej w codziennej pracy. Poprzez obraz muszą przekazywać wartości, emocje i idee, które stoją za przedmiotem, np projektując logo. Wizualna komunikacja jest prawdopodobnie najważniejszą formą komunikacji jeśli chodzi o internet. Visual Communication to również tytuł polskiego czasopisma o tematyce komunikacji wizualnej.

  Internet Software House (ISH), to firma zajmująca się tworzeniem oprogramowania na bazie rozwiązań internetowych - aplikacji internetowych. W typowych dla ISH projektach duża waga przykładana jest do analizy procesów biznesowych klienta, tworzenia specyfikacji funkcjonalnej, testowania aplikacji oraz jej integracji z innymi systemami. Firmy z tej branży zajmują się przede wszystkim tworzeniem aplikacji dedykowanych i oprogramowania na zamówienie. Niwelacją satelitarną – pomiar różnic wysokości punktów wykonywany metodą precyzyjnego pozycjonowania przy pomocy globalnego systemu nawigacji satelitarnej. Zespół czynności, których rezultatem jest wyznaczenie wysokości ortometrycznych na podstawie wysokości geometrycznych wyznaczanych techniką satelitarną GPS oraz informacji o ziemskim polu siły ciężkości, które pozwalają wyznaczyć odstęp geoidy od elipsoidy. Do regionalnych wyznaczeń model potencjału grawitacyjnego wprowadzamy regionalne i lokalne anomalie grawimetryczne, a w podejściu lokalnym numeryczne modele terenu.

  Gagscreen - ukryta funkcja programów komputerowych, którą można wywołać za pomocą specyficznej kombinacji klawiszy czy innych czynności, wykonywalnych w ściśle określonej sekwencji. Gagscreeny można uznać, za stosowany w aplikacjach komputerowych odpowiednik kodów do gier (cheat codes). W tradycyjnych aplikacjach ukryte funkcje nie są zbyt popularne. Dlatego też stanowią dość unikatowe zjawisko wśród aplikacji użytkowych. Steganografia jest nauką o komunikacji w taki sposób by obecność komunikatu nie mogła zostać wykryta. W odróżnieniu od kryptografii (gdzie obecność komunikatu nie jest negowana natomiast jego treść jest niejawna) steganografia próbuje ukryć fakt prowadzenia komunikacji.

  Geografia komunikacji – część geografii społeczno-ekonomicznej badająca rozwój i rozmieszczenie elementów infrastruktury technicznej transportu i łączności oraz rozwój, rozmieszczenie i zasięg działalności różnych działów komunikacji na tle warunków środowiska geograficznego.

  Potencjał organizacji określa, czym dana organizacja zajmuje się i w jaki sposób podchodzi do osiągnięcia pożądanych wyników. Na potencjał organizacji składają się takie kryteria jak:

  Komunikacja werbalna – komunikacja z użyciem języka naturalnego, czyli mowy jako środka komunikacji. Jest to podstawowy sposób komunikacji międzyludzkiej. W szczątkowej postaci komunikacja werbalna występuje także u zwierząt, np. u szympansów, które rozwinęły w niektórych przypadkach także zdolność posługiwania się metaforą. Aby komunikacja werbalna mogła mieć miejsce, muszą istnieć osoby: mówiąca i słuchająca. Posługują się one kodem (językiem), który musi być znany obu osobom. EITT (EIB/KNX Interworking Test Tool) - program do testowania zgodności urządzeń magistralnych ze standardem komunikacji systemu EIB/KNX, wykorzystywany przede wszystkim przez producentów takich urządzeń do testowania aplikacji oraz certyfikacji. Oprogramowanie EITT pozwala na przykład na wysyłanie wadliwych telegramów, co daje możliwość sprawdzenia odporności urządzeń na tego rodzaju niekorzystne zjawiska, mogące wystąpić w realnie funkcjonującej sieci sterowania. Mozliwe jest również sprawdzenie zgodności aplikacji urządzeń ze standardami ESI.

  Windows Phone Store (dawniej Windows Phone Marketplace) - centrum firmy Microsoft umożliwiające użytkownikom przeglądanie i pobieranie gier i aplikacji na urządzenia z systemem Windows Phone. Zostało uruchomione w październiku 2010 roku.
  Aplikacje podzielone są na 61 kategorii, każdy program jest opisany, można go ocenić i przeczytać komentarze innych użytkowników. Większość aplikacji przed zakupem można pobrać w wersji testowej lub demonstracyjnej. Możesz dostać się do Windows Phone Store poprzez Marketplace Live Tile z głównego menu. W chwili obecnej dostępnych jest ponad 145 tysięcy aplikacji do pobrania oraz każdego dnia trafia do kolekcji ok. 260 nowych..

  Dodano: 19.04.2010. 16:12  


  Najnowsze