• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Otwarty dzień informacji o temacie Zdrowie 7PR oraz sesja kontaktowa, Bruksela, Belgia

  15.02.2011. 17:26
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 9 - 10 czerwca w Brukseli, Belgia, odbędzie się otwarty dzień informacji o temacie "Zdrowie" Siódmego Programu Ramowego (7PR) oraz związana z nim sesja kontaktowa.

  Dyrekcja Generalna ds. Badań Naukowych i Innowacji przy Komisji Europejskiej organizuje to wydarzenie w celu zapowiedzenia programu prac na rok 2012 w obrębie tematu "Zdrowie" 7PR, który to program ma być opublikowany w czerwcu 2011 r.

  Na wydarzenie złożą się sesje plenarne i kilka sesji równoległych poświęconych udziałowi w temacie "Zdrowie" 7PR. Uczestnicy będą także mieli możliwość wymiany informacji oraz nawiązania kontaktów podczas specjalnej sesji z udziałem różnych usługodawców.

  Tematy sesji będą następujące:
  - Zdrowie w 7PR - plany na 2012;
  - Udział w projekcie finansowanym ze środków unijnych - szanse i wyzwania;
  - Szanse dla małych i średnich przedsiębiorstw;
  - Koncentrowanie się na testach klinicznych;
  - Współpraca międzynarodowa;
  - Popularyzacja badań naukowych w UE;
  - Udział w projekcie finansowanym ze środków unijnych - prowadzenie projektu i zarządzanie nim.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)

  Międzynarodowy Dzień Świadomości Zagrożenia Hałasem (NAD), ang. Noise Awareness Day) – święto ustanowione przez Ligę Niedosłyszących (League for the Hard of Hearing) w celu zwrócenia uwagi na powszechne występowanie hałasu w życiu ludzi, jego wpływu na zdrowie, i zwiększanie świadomości występowania tego szkodliwego zjawiska.

  Higiena (gr. hygeinos - leczniczy) – dział medycyny, badający wpływ środowiska na zdrowie fizyczne i psychiczne człowieka. Celem tych badań jest zapewnienie poszczególnym osobom oraz społeczeństwu jak najlepszych warunków rozwoju fizycznego i psychicznego. Praktycznymi wynikami higieny są wskazania dotyczące usuwania z życia ludzkiego wpływów ujemnych, w różny sposób zagrażających zdrowiu i wprowadzania czynników dodatnich.

  Zdrowie-UE – oficjalny portal Dyrekcji Generalnej ds. Zdrowia i Konsumentów Unii Europejskiej umożliwiający dostęp do informacji dotyczących zdrowia obywateli Unii Europejskiej.

  Kultura fizyczna – ogół zachowań przebiegających według przyjętych w danym środowisku społecznym reguł i norm postępowania a mających na celu dbałość o zdrowie człowieka, o poprawę jego postawy, prawidłowy rozwój psychofizyczny oraz rezultaty tych zachowań.

  Kultura fizyczna – ogół zachowań przebiegających według przyjętych w danym środowisku społecznym reguł i norm postępowania a mających na celu dbałość o zdrowie człowieka, o poprawę jego postawy, prawidłowy rozwój psychofizyczny oraz rezultaty tych zachowań.

  Zdrowie środowiskowe − według WHO to dziedzina zdrowia publicznego zajmująca się aspektami zdrowia człowieka, które są determinowane przez czynniki biologiczne, chemiczne, fizyczne oraz teorią i praktyką z zakresu oceny, eliminacji i zapobiegania obecności w środowisku tych czynników, które mogą negatywnie wpływać na zdrowie ludzi.

  Międzynarodowy Dzień Świadomości Zagrożenia Hałasem (NAD), ang. Noise Awareness Day) – święto ustanowione przez Ligę Niedosłyszących (League for the Hard of Hearing) w celu zwrócenia uwagi na powszechne występowanie hałasu w życiu ludzi, jego wpływu na zdrowie, i zwiększanie świadomości występowania tego szkodliwego zjawiska.

  Dodano: 15.02.2011. 17:26  


  Najnowsze