• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Konferencja zamykająca unijny projekt REPLACES, Paryż, Francja

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  W dniach 15 - 16 kwietnia 2013 r. w Paryżu, Francja, odbędzie się "Konferencja zamykająca unijny projekt REPLACES - Regeneracyjna plastyczność korowo-prążkowiowych synaps pobudzających" (Final Conference of the EU project REPLACES: Restorative Plasticity at Corticostriatal Excitatory Synapses).

  Dodano: 27.03.2013. 17:17  Czytaj więcej

  18. doroczna konferencja nt. cyberpsychologii i cyberterapii (CYBER18), Bruksela, Belgia

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  W dniach 30 czerwca - 2 lipca 2013 r. w Brukseli, Belgia, odbędzie się 18. doroczna konferencja nt. cyberpsychologii i cyberterapii - CYBER18 (18th Annual CyberPsychology and CyberTherapy Conference).

  Dodano: 27.03.2013. 16:49  Czytaj więcej

  Ósme otwarte forum CO2GeoNet, Wenecja, Włochy

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  W dniach 9 - 11 kwietnia 2013 r. w Wenecji, Włochy, odbędzie się Ósme otwarte forum CO2GeoNet (Eighth CO2GeoNet Open Forum).

  Dodano: 26.03.2013. 16:26  Czytaj więcej

  Europejskie Sympozjum Biopatologii, Paryż, Francja

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  W dniach 13 - 14 czerwca 2013 r. w Paryżu, Francja, odbędzie się "Europejskie Sympozjum Biopatologii" (European Symposium of Biopathology).

  Dodano: 26.03.2013. 16:17  Czytaj więcej

  Druga międzynarodowa konferencja nt. technologii edukacyjnej w uczeniu się języków obcych - e-nnowacyjne uczenie się (FLiT), Nikozja, Cypr

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  W dniach od 5 do 7 grudnia, 2013 r. w Nikozji, Cypr, odbędzie się Druga międzynarodowa konferencja nt. technologii edukacyjnej w uczeniu się języków obcych - e-nnowacyjne uczenie się (FLiT) (The Second International Foreign Language Instructional Technology: E-nnovative Learning (FLiT) Conference).

  Dodano: 25.03.2013. 13:17  Czytaj więcej

  Nauka na rzecz środowiska 2013, Aarhus, Dania

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  W dniach 3 - 4 października 2013 r. w Aarhus, Dania, odbędzie się konferencja pt. "Nauka na rzecz środowiska 2013" (Science for the Environment 2013).

  Dodano: 25.03.2013. 12:49  Czytaj więcej

  Dzień Korea EUREKA 2013, Stambuł, Turcja

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  W dniach 28 - 30 maja 2013 r. w Stambule, Turcja, odbędzie się wydarzenie pt. "Dzień Korea EUREKA 2013" (Korea EUREKA Day 2013).

  Dodano: 22.03.2013. 16:37  Czytaj więcej

  Wykład Czym jest pieniądz? - Sosnowiec, 12.03.2013

  opublikowane przez: Maksymilian Gajda
  Serdecznie zapraszamy na kolejny wykład w ramach Towarzystwa Młodych Naukowców.
  Tym razem prelegentem będzie prof. zw. dr hab. Krzysztof Zadora - przedstawi wykład zatytułowany "Czym jest pieniądz?".

  Dodano: 11.03.2013. 16:42  Czytaj więcej

  Fourth European Conference on Corporate R&D and Innovation Sewilla, Hiszpania

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  W dniach od 26 do 27 września 2013 r. w Sewilli (Hiszpania) odbędzie się wydarzenie pt. "Fourth European Conference on Corporate R&D and Innovation" (Czwarta konferencja europejska na temat badań i rozwoju w firmach, CONCORDi-2013).
  Dodano: 01.03.2013. 16:26  Czytaj więcej

  Fourth International Conference on Energy and Sustainability, Bukareszt, Rumunia

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  W dniach od 19 do 21 czerwca 2013 r. w Bukareszcie odbędzie się wydarzenie pt. "Fourth International Conference on Energy and Sustainability" (Czwarta międzynarodowa konferencja na temat energii i zrównoważonego rozwoju).

  Dodano: 01.03.2013. 16:17  Czytaj więcej

  International Conference on Aging and Cognition, Dortmund, Niemcy

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  W dniach 25-27 kwietnia 2013 roku w Dortmundzie (Niemcy) odbędzie się wydarzenie pt. "International Conference on Aging and Cognition" (Międzynarodowa konferencja na temat starzenia się i zdolności poznawczych).

  Dodano: 28.02.2013. 16:17  Czytaj więcej

  Employment and Social Inclusion in Europe: Innovative Solutions for Disadvantaged Groups, Bruksela, Belgia

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Wydarzenie pt. "Employment and Social Inclusion in Europe: Innovative Solutions for Disadvantaged Groups" (Zatrudnienie i włączenie społeczne w Europie: innowacyjne rozwiązania dla grup znajdujących się niekorzystnej sytuacji) odbędzie się 19 marca 2013 r. w Brukseli.

  Dodano: 28.02.2013. 15:49  Czytaj więcej

  Regenerative Medicine: From Biology to Therapy, Cambridge, Zjednoczone Królestwo

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Wydarzenie pt. "Regenerative Medicine: From Biology to Therapy" (Medycyna regeneracyjna: od biologii do terapii) odbędzie się w dniach od 30 października do 1 listopada 2013 r. w Cambridge (Zjednoczone Królestwo).

  Dodano: 28.02.2013. 11:17  Czytaj więcej

  Ways to Protolanguage 3, Wrocław, Polska

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  W dniach od 25 do 26 maja 2013 r. we Wrocławiu odbędzie się wydarzenie pt. "Ways to Protolanguage 3" (Drogi do prajęzyka 3).

  Dodano: 28.02.2013. 10:49  Czytaj więcej

  Chromatin and Epigenetics, Heidelberg, Niemcy

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Wydarzenie pt. "Chromatin and Epigenetics" (Chromatyna i epigenetyka) odbędzie się w dniach od 8 do 12 maja 2013 r. w Heidelbergu, w Niemczech.

  Dodano: 26.02.2013. 15:37  Czytaj więcej

  Third International Conference on Bio-Sensing Technology, Sitges, Hiszpania

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  W dniach od 12 do 15 maja 2013 r. w Sitges (Hiszpania) odbędzie się wydarzenie pt. Third International Conference on Bio-Sensing Technology (Trzecia międzynarodowa konferencja nt. technologii biodetekcji).

  Dodano: 26.02.2013. 15:26  Czytaj więcej

  Możliwości chirurgicznego leczenia schorzeń górnego odcinka przewodu pokarmowego. Sosnowiec, 26.02.2013

  opublikowane przez: Maksymilian Gajda
  Zapraszamy na kolejny wykładach organizowany przez Towarzystwo Młodych Naukowców. Tym razem wykładowcą będzie wybitny chirurg dr hab. n. med. Zbigniew Lorenc.

  Dodano: 25.02.2013. 20:57  Czytaj więcej

  Water Innovation Europe 2013, Bruksela, Belgia

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Wydarzenie pt. "Water Innovation Europe 2013" (Innowacyjna gospodarka wodna Europy 2013) odbędzie się w dniach od 16 do 18 kwietnia 2013 r. w Brukseli, w Belgii. Tematem przewodnim będzie "Woda w środowisku miejskim - wprowadzanie wyników badań na rynek".

  Dodano: 25.02.2013. 15:49  Czytaj więcej

  Making the tiniest machines, Londyn, Zjednoczone Królestwo

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Wydarzenie pt. "Making the tiniest machines" (Tworzenie najmniejszych maszyn) odbędzie się 11 marca 2013 r. w Londynie, w Zjednoczonym Królestwie.

  Dodano: 25.02.2013. 15:37  Czytaj więcej

  Warsztaty Forum Atlantyckiego, Cork, Irlandia

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  W dniach 4 - 5 marca 2013 r. w Cork, Irlandia, odbędą się "Warsztaty Forum Atlantyckiego" (Atlantic Forum Workshop).

  Dodano: 22.02.2013. 15:37  Czytaj więcej