• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Oszczędzanie energii teraz, Bruksela, Belgia

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  W dniach 16 - 17 kwietnia 2013 r. w Brukseli, Belgia, obędzie się konferencja pt. "Oszczędzanie energii teraz" (Saving Energy Now).

  Dodano: 08.02.2013. 16:49  Czytaj więcej

  Branżowe sympozjum strategiczne 2013, Stresa, Włochy

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  W dniach 24 - 26 lutego 2013 r. w Stresie, Włochy, odbędzie się "Branżowe sympozjum strategiczne 2013" (Industry Strategy Symposium 2013).

  Dodano: 07.02.2013. 15:26  Czytaj więcej

  Europejski Kongres Geotermalny 2013, Piza, Włochy

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  W dniach 3 - 7 czerwca 2013 r. w Pizie, Włochy, odbędzie się "Europejski Kongres Geotermalny 2013" (European Geothermal Congress 2013).

  Dodano: 07.02.2013. 15:17  Czytaj więcej

  Forum EuroNano 2013, Dublin, Irlandia

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  W dniach 18 - 20 czerwca 2013 r. w Dublinie, Irlandia, odbędzie się "Forum EuroNano 2013" (EuroNano Forum 2013).

  Dodano: 07.02.2013. 10:26  Czytaj więcej

  SafeTRIP, Paryż, Francja

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Dnia 25 lutego 2013 r. w Paryżu, Francja, odbędzie się "Konferencja zamykająca projekt SafeTRIP" (SafeTRIP Final Conference).

  Dodano: 07.02.2013. 10:17  Czytaj więcej

  Integracja systemów inteligentnych 2013, Amsterdam, Holandia

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  W dniach 13 - 14 marca 2013 r. w Amsterdamie, Holandia, odbędzie się konferencja pt. "Integracja systemów inteligentnych 2013" (Smart Systems Integration 2013, SSI 2013).

  Dodano: 05.02.2013. 10:49  Czytaj więcej

  Konferencja branżowa CAFÉ, Paryż, Francja

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Dnia 27 lutego 2013 r. w Paryżu, Francja, odbędzie się "Konferencja branżowa CAFÉ" (CAFÉ Industrial Conference).

  Dodano: 05.02.2013. 10:37  Czytaj więcej

  Od logiki do informatyki - podróż językowa, Londyn, Wlk. Brytania

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Dnia 13 lutego 2013 r. w Londynie, Wlk. Brytania, wygłoszony zostanie wykład pt. "Od logiki do informatyki - podróż językowa" (From Logic to computer science: a linguistic journey).

  Dodano: 01.02.2013. 16:26  Czytaj więcej

  Czwarta międzynarodowa konferencja nt. mobilnych, adaptowalnych i szybko montowalnych konstrukcji, Ostenda, Belgia

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  W dniach 11 - 13 czerwca 2014 r. w Ostendzie, Belgia, odbędzie się Czwarta międzynarodowa konferencja nt. mobilnych, adaptowalnych i szybko montowalnych konstrukcji (Fourth International Conference on Mobile, Adaptable and Rapidly Assembled Structures - MARAS 2014).

  Dodano: 01.02.2013. 16:17  Czytaj więcej

  Przechowywanie i indeksowanie masowych danych, Buckinghamshire, Wlk. Brytania

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Dnia 7 lutego 2013 r. w Buckinghamshire, Wlk. Brytania, odbędzie się sympozjum pt. "Przechowywanie i indeksowanie masowych danych" (Storage and Indexing of Massive Data).

  Dodano: 31.01.2013. 16:37  Czytaj więcej

  Jak Arktyka może pomóc w poszukiwaniu życia na innych planetach?, Londyn, Wlk. Brytania

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Dnia 25 lutego 2013 r. w Londynie, Wlk. Brytania, wygłoszony zostanie wykład pt. "Jak Arktyka może pomóc w poszukiwaniu życia na innych planetach?" (How can the Arctic help find life on other planets?).

  Dodano: 31.01.2013. 16:26  Czytaj więcej

  Czwarta międzynarodowa konferencja nt. teorii wyszukiwania informacji, Kopenhaga, Dania

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  W dniach 29 września - 2 października 2013 r. w Kopenhadze, Dania, odbędzie się Czwarta międzynarodowa konferencja nt. teorii wyszukiwania informacji (Fourth International Conference on the Theory of Information Retrieval, ICTIR 2013).

  Dodano: 30.01.2013. 17:49  Czytaj więcej

  Europejskie forum na rzecz dobrych praktyk klinicznych (EFGCP), Bruksela, Belgia

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  W dniach 29 - 30 stycznia 2013 r. w Brukseli, Belgia, odbędzie się wydarzenie pt. "Europejskie forum na rzecz dobrych praktyk klinicznych (EFGCP)" (European Forum for Good Clinical Practice, EFGCP).

  Dodano: 29.01.2013. 16:49  Czytaj więcej

  Pierwsze międzynarodowe warsztaty nt. aspektów kognitywnych inżynierii systemów informacyjnych, Walencja, Hiszpania

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Dnia 17 czerwca 2013 r. w Walencji, Hiszpania, odbędą się Pierwsze międzynarodowe warsztaty nt. aspektów kognitywnych inżynierii systemów informacyjnych (The First International Workshop on Cognitive Aspects of Information Systems Engineering, COGNISE 2013).

  Dodano: 29.01.2013. 16:37  Czytaj więcej

  11. międzynarodowa konferencja European Chitin Society, Porto, Portugalia

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  W dniach 5 - 8 maja 2013 r. w Porto, Portugalia, odbędzie się 11. międzynarodowa konferencja European Chitin Society (11th International Conference of the European Chitin Society, EUCHIS 2013).

  Dodano: 28.01.2013. 15:49  Czytaj więcej

  Trauma - teoria i praktyka, Lizbona, Portugalia

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  W dniach 19 - 22 marca 2013 r. w Lizbonie, Portugalia, odbędzie się konferencja pt. "Trauma - teoria i praktyka" (Trauma: Theory and Practice).

  Dodano: 28.01.2013. 15:37  Czytaj więcej

  Mitochondria - od sygnałowania do choroby, Lizbona, Portugalia

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  W dniach 5 - 7 maja 2013 r. w Lizbonie, Portugalia, odbędzie się sympozjum pt. "Mitochondria - od sygnałowania do choroby" (Mitochondria: from Signaling to Disease).

  Dodano: 25.01.2013. 15:49  Czytaj więcej

  Biologia starzenia się - uszkodzenia czy nadczynność, Londyn, Wlk. Brytania

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Dnia 7 czerwca 2013 r. w Londynie, Wlk. Brytania odbędzie się wydarzenie pt. "Biologia starzenia się - uszkodzenia czy nadczynność" (The Biology of Ageing: Damage or Hyperfunction).

  Dodano: 25.01.2013. 15:37  Czytaj więcej

  Warsztaty ACQUEAU, Bruksela, Belgia

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Dnia 19 lutego 2013 r. w Brukseli, Belgia, odbędą się "Warsztaty ACQUEAU" (ACQUEAU Workshop).

  Dodano: 24.01.2013. 16:26  Czytaj więcej

  Pierwsza międzynarodowa konferencja nt. nauki o Internecie, Bruksela, Belgia

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  W dniach 10 - 11 kwietnia 2013 r. w Brukseli, Belgia, odbędzie się Pierwsza międzynarodowa konferencja nt. nauki o Internecie (The First International Conference on Internet Science).

  Dodano: 24.01.2013. 16:17  Czytaj więcej