• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Piąta globalna konferencja nt. oceanów, wybrzeży i wysp, Paryż, Francja

  15.04.2010. 16:12
  opublikowane przez: Maksymilian Gajda

  W dniach 3-7 maja 2010 r. w Paryżu, Francja, odbędzie się piąta globalna konferencja nt. oceanów, wybrzeży i wysp.

  Wydarzenie będzie okazją do spotkania przedstawicieli zainteresowanych stron z wszystkich regionów świata, a jego program podzielono na kilka sesji. Pierwsze dwa dni poświęcone będą następującym trzem tematom głównym:
  - zapewnianie przetrwania - oceany, klimat i bezpieczeństwo, główne kwestie związane z łagodzeniem, adaptacją i finansowaniem w pokopenhaskim reżimie klimatycznym;
  - zachowanie życia - bioróżnorodność morska, sieci morskich obszarów chronionych oraz obchody Międzynarodowego Roku Bioróżnorodności 2010;
  - doskonalenie zarządzania - dążenie do zintegrowanego, opartego na ekosystemie zarządzania morzami i wybrzeżami na szczeblu krajowym i regionalnym oraz na obszarach poza jurysdykcjami narodowymi.

  W trakcie sympozjum odbędą się specjalne warsztaty pt. "Pięćdziesiąt lat Międzyrządowej Komisji Oceanograficznej - międzynarodowa współpraca w zakresie nauk o morzu, środowisku i społeczeństwie - patrząc w przyszłość, by sprostać wyzwaniom następnych pięćdziesięciu lat".

  Trzeciego dnia na odrębnych sesjach spotkają się krajowi przedstawiciele wysokiego szczebla, parlamentarzyści zajmujący się sprawami mórz i oceanów oraz uczestnicy sieci władz lokalnych i regionalnych. Zanim jeszcze rozpocznie się konferencja, grupy robocze Globalnego Forum i liderzy sympozjum przygotują sprawozdania strategiczne i zalecenia do rozpatrzenia przez wspomniane trzy grupy.

  W ciągu ostatnich dwóch dni wydarzenia odbędą się plenarne sesje panelowe poświęcone głównym zagadnieniom i tematom konferencji, w czasie których opracowane zostaną plany dotyczące przyszłości międzynarodowej społeczności morskiej.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Dodano: 15.04.2010. 16:12  


  Najnowsze