• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Piąta konferencja międzynarodowa na temat teorii gier w zarządzaniu, St Petersburg, Rosja

  07.03.2011. 16:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 27-29 czerwca 2011 r. w St Petersburgu w Rosji odbędzie się piąta międzynarodowa konferencja na temat teorii gier w zarządzaniu.

  Teoria gier to dziedzina matematyki stosowanej, wykorzystywana w naukach społecznych, inżynierii, politologii, stosunkach międzynarodowych, informatyce, psychologii społecznej, filozofii i zarządzaniu. Dziedzina ta umożliwia matematyczne odzwierciedlenie zachowań w sytuacjach strategicznych lub grach, gdzie powodzenie jednostki w dokonywaniu wyborów zależy od wyborów dokonywanych przez innych.

  Ekonomiści już od dawna wykorzystywali teorię gier do analizowania szerokiego wachlarza zjawisk ekonomicznych, takich jak aukcje, negocjacje cenowe, duopole, sprawiedliwy podział, oligopole, tworzenie się sieci społecznych oraz systemy głosowania, a także do sporządzania modeli w tak rozległych kategoriach, jak ekonomia matematyczna, ekonomia behawioralna i organizacja przemysłowa.

  Gry badane w ramach teorii gier to dobrze zdefiniowane obiekty matematyczne. Gra składa się z zestawu graczy, zestawu ruchów (lub strategii) dostępnych dla tych graczy oraz specyfikacji nagród za każdą kombinację strategii. Gry w największym stopniu oparte na kooperatywności są przedstawiane w formie charakterystycznych funkcji, natomiast obszerne i normalne formy służą do definiowania gier niekooperatywnych.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)

  Równowaga Nasha (ang. Nash equilibrium) jest to profil strategii teorii gier, w którym strategia każdego z graczy jest optymalna, przyjmując wybór jego oponentów za ustalony. W równowadze żaden z graczy nie ma powodów jednostronnie odstępować od strategii równowagi. W tym sensie równowaga jest stabilna.

  Doskonała informacja (ang. perfect information) - koncept w teorii ekonomii i teorii gier opisujący klasę gier, w których gracze wykonują ruchy na zmianę i w których każdy z graczy ma pełną informację o historii ruchów wykonanych do tej pory.

  Zarządzanie kulturą – zgodnie z klasyfikacją OECD jest przynależną naukom humanistycznym, mieszczącą się w obszarze nauki o zarządzaniu dziedziną interdyscyplinarną, zawierającą elementy kulturoznawstwa, zarządzania, nauki o przedsiębiorstwie, nauki o komunikacji, nauk społecznych, a także teorii sztuki.

  Strategia mieszana to w teorii gier strategia polegająca na wykonaniu losowania. Strategia mieszana określa prawdopodobieństwa z jakimi gracz wybiera postać strategii. Gracz przyporządkowuje każdej swojej czystej strategii prawdopodobieństwo jej wyboru przy czym suma wszystkich prawdopodobieństw wynosi 1.

  Strategia stabilna ewolucyjnie to w teorii gier taka strategia, że jeśli (prawie) wszyscy gracze ją stosują, to żadnemu z nich nie opłaca się zmiana strategii na inną. Strategia ta wcale nie musi być globalnie optymalna. Np. strategia bezinteresownej pomocy innym nie jest ewolucyjnie stabilna, ponieważ jeśli któryś gracz zmieni strategię na wykorzystywanie pomagających, uzyska nad nimi przewagę. Gracz po graczu, w końcu prawie wszyscy odeszliby od tej strategii.

  Racjonalna ignorancja jest terminem często spotykanym w ekonomii, szczególnie w teorii publicznego wyboru, ale również w innych dziedzinach badających kryteria racjonalności decyzji: teoria decyzji, prakseologia, psychologia, czy teoria gier.

  Preferencje (ang. preference) są podstawowym pojęciem w teorii ekonomii oraz w mikroekonomii, szczególnie w teorii wyboru konsumenta i w teorii gier. Preferencje konsumenta odzwierciedlają i formalizują gusty konsumenta i nie zależą w żaden sposób od cen dóbr lub budżetu konsumenta, lecz wyłącznie od zadowolenia, satysfakcji, szczęścia lub użyteczności jakie mu zapewniają. Preferencje pozwalają konsumentowi dokonywać wyborów w obliczu rozmaitych alternatyw.

  Dodano: 07.03.2011. 16:17  


  Najnowsze