• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Piąta konferencja nt. psychologii ruchu drogowego i transportu, Groningen, Holandia

  06.04.2012. 15:37
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 29 - 31 sierpnia 2012 r. w Groningen, Holandia, odbędzie się piąta konferencja nt. psychologii ruchu drogowego i transportu.

  Dziedzina psychologii ruchu drogowego zajmuje się wiedzą nabywaną przez człowieka o wykorzystywaniu reguł behawioralnych do modyfikowania własnego stylu postępowania w ruchu drogowym podczas kierowania pojazdem, jazdy rowerem, przemieszczania się na piechotę oraz innych form poruszania się we wspólnych przestrzeniach. Jednym z popularnych zadań psychologii ruchu drogowego jest podejmowanie prób przekształcenia starych nawyków kierowcy w nowe, cechujące lepszego użytkownika drogi.

  Wiele prac badawczych w psychologii ruchu drogowego jest prowadzonych bez pomiaru oddziaływania na praktykę. Z kolei wiele najlepszych praktyk w zakresie bezpieczeństwa drogowego nie opiera się na teorii badań. Interakcja między teorią a praktyką ostatecznie przesądza o znaczeniu i oddziaływaniu badań naukowych prowadzonych w dziedzinie psychologii ruchu drogowego.
  Konferencja posłuży za platformę do komunikacji między młodymi naukowcami a badaczami o ustalonej pozycji oraz naukowcami a praktykami. Ostatecznym celem jest zapewnienie impulsu i wspólnych podstaw do prowadzenia badań naukowych w przyszłości.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  GAMBIT 2000 - Krajowy Program Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Celem jest ukierunkowanie działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wypadek drogowy – potoczne określenie zdarzenia w ruchu drogowym, gdzie jeden lub więcej uczestników ruchu drogowego bierze udział w zdarzeniu, w wyniku którego uczestnik ruchu drogowego został ranny lub doszło do jego śmierci. Zgodnie z Prawem o ruchu drogowym (Dz.U. 1997 nr 98 poz. 602) wypadkiem jest zdarzenie drogowe, niezależnie od tego, czy ktoś został ranny lub poniósł śmierć. Dystynkcje Inspekcji Transportu Drogowego – oznaczenia stanowisk służbowych zajmowanych przez inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego.

  Uwaga! Pirat! - program przygotowywany we współpracy z Biurem Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji, który odsłania kulisy pracy patroli policji. Ukazuje kierowców, którzy łamią przepisy na drogach i powodują zagrożenie dla ruchu drogowego oraz prezentuje w jaki sposób tłumaczą się ze swoich zachowań "piraci" funkcjonariuszom policji. Konwencja wiedeńska o ruchu drogowym – międzynarodowy traktat, określający ogólne zasady ruchu drogowego, do którego przestrzegania zobowiązały się kraje – sygnatariusze.

  Droga rowerowa (także: droga dla rowerów, ścieżka rowerowa, trasa rowerowa) — wydzielony pas terenu (ciąg komunikacyjny) przeznaczony dla ruchu rowerowego. Według prawa o ruchu drogowym droga lub jej część przeznaczona do ruchu rowerów, oznaczona odpowiednimi znakami drogowymi oraz oddzielona od innych dróg lub jezdni tej samej drogi konstrukcyjnie lub za pomocą urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. W praktyce spotykamy dwa typy dróg rowerowych: Do transportu drogowego w Biłgoraju służy miejski układ i przebieg ulic oraz dróg. Miasto nie jest ważnym węzłem drogowym, gdyż przebiegają tędy jedynie dwie drogi wojewódzkie: DW835 i DW858. Skala transportu i natężenie ruchu drogowego w Biłgoraju jest dosyć duże; związane jest to z dużym nagromadzeniem zakładów przemysłowych w mieście i dość słabo rozwiniętą infrastrukturą drogową.

  Główny Inspektorat Transportu Drogowego – urząd administracji rządowej obsługującym Głównego Inspektora Transportu Drogowego. Zasada ograniczonego zaufania – zasada stanowiąca, iż zarówno każdy uczestnik ruchu drogowego, jak też inna osoba znajdująca się na drodze oraz w jej otoczeniu, ma prawo liczyć, że inni uczestnicy ruchu przestrzegają przepisów kodeksu drogowego, chyba że aktualne zachowanie jakiegoś uczestnika stanowi uzasadnione podejrzenie do odmiennego jego zachowania (dz. II, roz. 1, art. 4 Prawa o Ruchu Drogowym). Ogromna liczba wypadków na drodze, nierzadko z udziałem pojazdów uprzywilejowanych, spowodowana jest m.in. nieprzestrzeganiem zasady ograniczonego zaufania przez uczestnika, który w świetle prawa postępował zgodnie z przepisami. Stąd też karanych zostaje najczęściej obu uczestników ruchu, pomimo tego, iż tylko jeden z nich popełnił faktyczne wykroczenie. Najczęstszym zarzutem stawianym uczestnikowi postępującemu zgodnie z przepisami jest niezachowanie ostrożności bądź szczególnej ostrożności, co odnosi się m.in. do zasady ograniczonego zaufania.

  Dojazdówka – fragment trasy rajdu samochodowego poprowadzony po otwartych dla ruchu drogach publicznych, gdzie załoga zobowiązana jest do przestrzegania przepisów ruchu drogowego.

  CEN/TC 278 - Komitet Techniczny Telematyki Transportu i Ruchu Drogowego (Technical Committee for Road Transport and Traffic Telematics) powołany w 1991 roku.

  Dodano: 06.04.2012. 15:37  


  Najnowsze