• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Piąta międzynarodowa konferencja nt. bezpieczeństwa sieci i systemu, Mediolan, Włochy

  23.02.2011. 15:26
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 6 - 8 września 2011 r. w Mediolanie, Włochy, odbędzie się piąta, międzynarodowa konferencja nt. bezpieczeństwa sieci i systemu.

  Wraz ze wzrostem potencjału systemów ataku internetowego zwiększyło się również zainteresowanie budowaniem skutecznych, inteligentnych, adaptacyjnych, aktywnych i wysokowydajnych systemów obronnych, które są rozproszone i zsieciowane.

  Konferencja ma posłużyć za forum do nawiązywania kontaktów między naukowcami i programistami a społecznościami zajmującymi się bezpieczeństwem sieci i systemu oraz zapewnić uczestnikom możliwość spotkania się z ekspertami ze środowiska akademickiego, przemysłowego i rządowego.

  Program wydarzenia obejmie badania naukowe nad wszystkimi teoretycznymi i praktycznymi aspektami powiązanymi z bezpieczeństwem sieci i systemu, takimi jak uwierzytelnianie, kontrola dostępu, dostępność, integralność, prywatność, poufność, niezawodność i zrównoważenie sieci oraz systemów komputerowych.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  QSSfunkcję QSS (Quick Security Setup). Funkcja ta umożliwia łatwą i szybką konfigurację parametrów bezpieczeństwa sieci bezprzewodowej. Podczas standardowej konfiguracji użytkownik samodzielnie definiuje nazwę sieci (SSID). Następnie tworzy klucz zabezpieczający sieć, który wykorzystuje do konfiguracji punktu dostępowego oraz klientów sieci bezprzewodowej. Skonfigurowanie parametrów bezpieczeństwa ma na celu zabezpieczenie bezprzewodowej sieci przed dostępem osób nieuprawnionych. Dzięki funkcji QSS użytkownik szybko uzyskuje bezpieczny dostęp do sieci bezprzewodowej. Funkcja QSS automatycznie konfiguruje parametry bezpieczeństwa połączenia bezprzewodowego.

  Bezpieczeństwo w sieciach GSM i UMTS – sieci GSM i UMTS oferują zróżnicowane usługi związane z bezpieczeństwem teleinformatycznym. W szczególności są to usługi zapewniające autentyczność abonenta podłączającego się do sieci oraz poufność transmisji głosu i danych.

  Szczególne Wymagania Bezpieczeństwa (SWB) – dokument tworzony w celu dopuszczenia systemu lub sieci teleinformatycznej do wytwarzania, edytowania lub archiwizacji dokumentów niejawnych posiadających klauzulę ZASTRZEŻONE, POUFNE, TAJNE i ŚCIŚLE TAJNE. Dokument ten określa budowę, konfigurację, specyfikę pracy oraz zagrożenia systemu lub sieci teleinformatycznej, wynikające z niepowołanego dostępu do danych niejawnych. Organem zatwierdzającym SWB są służby ochrony państwa, czyli Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służba Kontrwywiadu Wojskowego.

  Bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej – zdolność systemu elektroenergetycznego do zapewnienia bezpieczeństwa pracy sieci elektroenergetycznej oraz równoważenia dostaw energii elektrycznej z zapotrzebowaniem na tę energię.

  System Zarządzania Bezpieczeństwem w obiekcie (ang. Security Management System) SMS - globalny system integrujący systemy bezpieczeństwa budynku lub całego obiektu. System pozwala na zarządzanie wszystkimi systemami bezpieczeństwa budynku. Jest jednym z podstawowych systemów zarządzania systemami automatycznego sterowania w budynku. Wraz z systemem BMS wchodzi w skład globalnego systemu zarządzania i sterowania budynku BMCS.

  Przemysław Frasunek – polski haker, specjalista z zakresu bezpieczeństwa systemów i kryminalistyki cyfrowej. Od końca lat 90. aktywny uczestnik list związanych z bezpieczeństwem teleinformatycznym, m.in. Bugtraq, na których regularnie publikuje raporty dotyczące zagrożeń związanych z oprogramowaniem. Jeden z nielicznych polskich hakerów znanych i aktywnych w międzynarodowym środowisku specjalistów zajmujących się bezpieczeństwem informatycznym.

  Tiger Team – zespół doświadczonych ekspertów z dziedziny bezpieczeństwa systemów komputerowych lub hakerów, zatrudniony dla odnalezienia słabych punktów sieci korporacyjnej i odkrycia luk w jej zabezpieczeniach.

  Dodano: 23.02.2011. 15:26  


  Najnowsze