• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Piąta międzynarodowa konferencja nt. złożonych systemów rozproszonych, Mannheim, Niemcy

  29.04.2011. 15:49
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 5 - 7 grudnia 2011 r. w Mannheim, Niemcy, odbędzie się piąta międzynarodowa konferencja nt. złożonych systemów rozproszonych.

  Pojęcie "przetwarzanie w chmurze" oznacza zapewnienie zasobów obliczeniowych na żądanie, takich jak aplikacje, bazy danych, obsługa plików, poczta elektroniczna itd., za pośrednictwem sieci komputerowej. W tradycyjnym modelu przetwarzania zarówno dane, jak i oprogramowanie znajdują się na komputerze użytkownika. Natomiast w przypadku przetwarzania w chmurze komputer użytkownika może nie mieć prawie żadnego oprogramowania czy danych (oprócz minimalnej wersji systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej), pełniąc tylko rolę terminala do wyświetlania procesów zachodzących w oddalonej sieci komputerów.

  Przetwarzanie w chmurze to bardzo popularny temat w informatyce i jest postrzegane przez niektóre osoby jako jeden z filarów przyszłego Internetu. Korzyści i zagrożenia związane z zapewnianiem wszelkiego typu usług za pośrednictwem chmury mają znaczenie dla przemysłu, biznesu., uczelni wyższych i administracji państwowej.

  Dzięki przetwarzaniu w chmurze przetwarzanie informacji stanie wszechobecnym narzędziem i towarem. Mimo rozproszonych lokalizacji oraz heterogenicznej kontroli i administracji zasobami w chmurze, przetwarzanie w chmurze, jak przewidują niektórzy interesariusze, będzie łatwe w użyciu i niezbędne w codziennym życiu i pracy.

  Wydarzenie stworzy forum dla naukowców i inżynierów do zaprezentowania nowatorskich osiągnięć badawczo-rozwojowych we wszelkich obszarach związanych z architekturą, projektowaniem, wdrażaniem, zastosowaniem i ocenianiem przetwarzania w chmurze, usług oraz środowisk.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Chmura obliczeniowa – model przetwarzania oparty na użytkowaniu usług dostarczonych przez usługodawcę (wewnętrzny dział lub zewnętrzna organizacja). Funkcjonalność jest tu rozumiana jako usługa (dająca wartość dodaną użytkownikowi) oferowana przez dane oprogramowanie (oraz konieczną infrastrukturę). Oznacza to eliminację konieczności zakupu licencji czy konieczności instalowania i administracji oprogramowaniem. Konsument płaci za użytkowanie określonej usługi, np. za możliwość korzystania z arkusza kalkulacyjnego. Nie musi dokonywać zakupu sprzętu ani oprogramowania. Termin „chmura obliczeniowa” jest związany z pojęciem wirtualizacji. Model „chmury obliczeniowej” historycznie wiąże się z przetwarzaniem w sieci grid, gdzie wiele systemów udostępnia usługi korzystając z podłączonych zasobów, z tą różnicą, że w chmurze obliczeniowej mamy do czynienia z podążaniem zasobów za potrzebami usługobiorcy.

  Chmura obliczeniowa – model przetwarzania oparty na użytkowaniu usług dostarczonych przez usługodawcę (wewnętrzny dział lub zewnętrzna organizacja). Funkcjonalność jest tu rozumiana jako usługa (dająca wartość dodaną użytkownikowi) oferowana przez dane oprogramowanie (oraz konieczną infrastrukturę). Oznacza to eliminację konieczności zakupu licencji czy konieczności instalowania i administracji oprogramowaniem. Konsument płaci za użytkowanie określonej usługi, np. za możliwość korzystania z arkusza kalkulacyjnego. Nie musi dokonywać zakupu sprzętu ani oprogramowania. Termin „chmura obliczeniowa” jest związany z pojęciem wirtualizacji. Model „chmury obliczeniowej” historycznie wiąże się z przetwarzaniem w sieci grid, gdzie wiele systemów udostępnia usługi korzystając z podłączonych zasobów, z tą różnicą, że w chmurze obliczeniowej mamy do czynienia z podążaniem zasobów za potrzebami usługobiorcy.

  Chmura obliczeniowa – model przetwarzania oparty na użytkowaniu usług dostarczonych przez usługodawcę (wewnętrzny dział lub zewnętrzna organizacja). Funkcjonalność jest tu rozumiana jako usługa (dająca wartość dodaną użytkownikowi) oferowana przez dane oprogramowanie (oraz konieczną infrastrukturę). Oznacza to eliminację konieczności zakupu licencji czy konieczności instalowania i administracji oprogramowaniem. Konsument płaci za użytkowanie określonej usługi, np. za możliwość korzystania z arkusza kalkulacyjnego. Nie musi dokonywać zakupu sprzętu ani oprogramowania. Termin „chmura obliczeniowa” jest związany z pojęciem wirtualizacji. Model „chmury obliczeniowej” historycznie wiąże się z przetwarzaniem w sieci grid, gdzie wiele systemów udostępnia usługi korzystając z podłączonych zasobów, z tą różnicą, że w chmurze obliczeniowej mamy do czynienia z podążaniem zasobów za potrzebami usługobiorcy.

  Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) (elastyczne przetwarzanie w chmurze firmy Amazon) – serwis WWW dostarczający skalowalną moc obliczeniową w chmurze obliczeniowej.

  Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) (elastyczne przetwarzanie w chmurze firmy Amazon) – serwis WWW dostarczający skalowalną moc obliczeniową w chmurze obliczeniowej.

  Gaikai – firma świadcząca usługi grania w chmurze, własność Sony Computer Entertainment. Platforma Gaikai miała swoją premierę w listopadzie 2008 roku. Cała gra odbywa się na zdalnym serwerze, a zrenderowana treść przesyłana jest do użytkownika za pomocą szybkiego łącza internetowego. Do gry wystarczy komputer osobisty zdolny do uruchomienia przeglądarki internetowej (Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari), telewizor z linii Smart TV! firmy Samsung, wybrane modele telewizorów LG, lub tablet Wikipad.

  Immunet Protect - program antywirusowy działający na modelu chmury obliczeniowej. Posiada 2 skanery działające w chmurze (heurystyczny i tradycyjny, opierający się na informacjach z chmury) i jeden, będący implementacją silnika firmy BitDefender (tylko wersja płatna).

  Dodano: 29.04.2011. 15:49  


  Najnowsze