• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Piąta środkowo- i wschodnioeuropejska konferencja nt. technik inżynierii oprogramowania, Debreczyn, Węgry

  06.05.2011. 16:49
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 25 - 26 sierpnia 2011 r. w Debreczynie, Węgry, odbędzie się piąta środkowo- i wschodnioeuropejska konferencja nt. technik inżynierii oprogramowania.

  Temat przewodni wydarzenia brzmi: "Oprogramowanie w erze chmury".

  Pojęcie "przetwarzanie w chmurze" oznacza zapewnienie zasobów obliczeniowych na żądanie za pośrednictwem sieci komputerowej. Dla niektórych firm i klientów oznacza to korzyści płynące z możliwości skalowania i rozszerzania działalności bez konieczności inwestowania znacznych środków w infrastrukturę. Zasoby dzielone są z innymi użytkownikami, co oznacza ogólne obniżenie kosztów.

  Samo wyrażenie "przetwarzanie w chmurze" wywodzi się z symbolu chmury wykorzystywanego w diagramach i wykresach do oznaczania Internetu.

  Główne tematy spotkań będą następujące:
  - architektury oprogramowania;
  - oprogramowanie pośredniczące, ramy i komponenty;
  - komponenty oprogramowania i ich ponowne użycie;
  - programowanie i metodologie oparte na modelach;
  - testy, analiza i weryfikacja oprogramowania;
  - formalne metody w technikach programowania;
  - zgrabne metodologie i praktyki w programowaniu;
  - konserwacja i inżynieria wsteczna;
  - różne aspekty inżynierii oprogramowania i zarządzania projektem.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Konserwacja oprogramowania – w inżynierii oprogramowania jest modyfikacją oprogramowania po jego dostarczeniu w celu skorygowania błędów, aby poprawić wydajność lub inne własności.

  Inżynieria oprogramowania – dziedzina inżynierii systemów zajmująca się wszelkimi aspektami produkcji oprogramowania: od analizy i określenia wymagań, przez projektowanie i wdrożenie, aż do ewolucji gotowego oprogramowania. Podczas gdy informatyka zajmuje się teoretycznymi aspektami produkcji oprogramowania, inżynieria oprogramowania koncentruje się na stronie praktycznej.

  Iteracyjny model kaskadowy (ang. waterfall model) – jeden z kilku rodzajów procesów tworzenia oprogramowania zdefiniowany w inżynierii oprogramowania. Jego nazwa wprowadzona została przez Winstona W. Royce w roku 1970, w artykule "Managing the Development of Large Software Systems" (zarządzanie tworzeniem dużych systemów informatycznych).

  Testowanie oprogramowania – proces związany z wytwarzaniem oprogramowania. Jest to jeden z procesów zapewnienia jakości oprogramowania. Testowanie ma na celu weryfikację oraz walidację oprogramowania. Weryfikacja oprogramowania ma na celu sprawdzenie, czy wytwarzane oprogramowanie jest zgodne ze specyfikacją. Walidacja sprawdza, czy oprogramowanie jest zgodne z oczekiwaniami użytkownika. Testowanie oprogramowania może być wdrożone w dowolnym momencie wytwarzania oprogramowania (w zależności od wybranej metody). W podejściu klasycznym największy wysiłek zespołu testerskiego następuje po definicji wymagań oraz po zaimplementowaniu wszystkich zdefiniowanych funkcjonalności. Nowsze metody wytwarzania oprogramowania (np. Agile), skupiają się bardziej na jednostkowych testach wykonywanych przez członków zespołu programistycznego, zanim oprogramowanie trafi do właściwego zespołu testerów.

  Testowanie oprogramowania – proces związany z wytwarzaniem oprogramowania. Jest to jeden z procesów zapewnienia jakości oprogramowania. Testowanie ma na celu weryfikację oraz walidację oprogramowania. Weryfikacja oprogramowania ma na celu sprawdzenie, czy wytwarzane oprogramowanie jest zgodne ze specyfikacją. Walidacja sprawdza, czy oprogramowanie jest zgodne z oczekiwaniami użytkownika. Testowanie oprogramowania może być wdrożone w dowolnym momencie wytwarzania oprogramowania (w zależności od wybranej metody). W podejściu klasycznym największy wysiłek zespołu testerskiego następuje po definicji wymagań oraz po zaimplementowaniu wszystkich zdefiniowanych funkcjonalności. Nowsze metody wytwarzania oprogramowania (np. Agile), skupiają się bardziej na jednostkowych testach wykonywanych przez członków zespołu programistycznego, zanim oprogramowanie trafi do właściwego zespołu testerów.

  Kanban w tworzeniu oprogramowania – metoda kanban została zaadaptowana na potrzeby inżynierii oprogramowania przez Davida J. Andersona. Zaobserwowane podobieństwo pomiędzy procesem produkcji oraz wytwarzania oprogramowania, skłoniło go do przełożenia zasad Kanban na warunki i sposób funkcjonowania zespołów programistycznych. Koncepcję wykorzystania metody Kanban w inżynierii oprogramowania przedstawił w 2010 w książce Kanban: Successful Evolutionary Change for Your Technology Business.

  Wymaganie w inżynierii, jest pojedynczą, udokumentowaną potrzebą określonego produktu czy usługi, albo sposobu ich działania. Formalnie jest to wykorzystywane powszechniej w inżynierii systemów lub w inżynierii oprogramowania. Jest to stwierdzenie identyfikujące potrzebne cechy, możliwości, charakterystyki lub jakość systemu, aby był on wartościowy i pożyteczny dla użytkownika. W klasycznej inżynierii, zbiór wymagań jest wykorzystywany w fazie projektowania nowego produktu. Wymagania pokazują, jakie elementy i funkcje są niezbędne w konkretnym projekcie.

  Dodano: 06.05.2011. 16:49  


  Najnowsze