• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Piąte forum hiszpańsko-latynoamerykańskie nt. zasobów morskich i akwakultury, Kadyks, Hiszpania

  20.03.2012. 15:37
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 26 - 29 listopada 2012 r. w Kadyksie, Hiszpania, odbędzie się piąte forum hiszpańsko-latynoamerykańskie nt. zasobów morskich i akwakultury.

  Wzrost populacji świata wywołuje obawy wśród ekspertów i interesariuszy o zdolność do zapewnienia żywności coraz większej liczbie ludzi. Systemy wodne, morza i oceany zajmują dwie trzecie powierzchni Ziemi i pełnią wiodącą rolę w dostarczaniu żywności i towarów konsumpcyjnych. Jednocześnie odłowy ryb pozostają w dużej mierze na tym samym poziomie od 1995 r., stając teraz w obliczu rozmaitych ograniczeń. Organizacja Narodów Zjednoczonych przestrzega również, że nadmierna eksploatacja dotyczy 52% zasobów morskich.

  Ameryka Łacińska i Hiszpania obserwują u siebie rosnące wskaźniki urodzin i spożycia ryb jako zdrowej żywności.

  Wydarzenie stworzy okazję do dyskusji nad diagnozą i znaczeniem strategii koncentrowania się na rybołówstwie i akwakulturze w Hiszpanii i Ameryce Łacińskiej. Celem jest posunięcie naprzód ważnych debat nad polityką, która wpływa na zarządzanie rybołówstwem i wspieranie akwakultury. Będzie to również sposobność do przeprowadzenia przeglądu głównie stanu współpracy między Ameryką Łacińską a Hiszpanią.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Wspólna Polityka Rybołówstwa Unii Europejskiej - stanowi element Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej objęty mechanizmem wspólnego rynku. Przyczyną zainicjowania wspólnotowych przedsięwzięć w rybołówstwie była świadomość zagrożenia wyginięciem wielu gatunków ryb, kurczenia się zasobów mórz i potrzeba wprowadzenia regulacji rynku oraz kontroli wykorzystania zasobów morskich. W celu ochrony zasobów rybnych w ramach Wspólnej Polityki Rybołówstwa Unii Europejskiej stosuje się specjalny instrument - globalne kwoty połowowe (ilość ryb, którą można odłowić z danego zasobu w określonym czasie), przydzielane każdemu państwu członkowskiemu i tworzące tym samym narodowe kwoty połowowe. Międzynarodowa Komisja Rybołówstwa Morza Bałtyckiego (International Baltic Sea Fishery Commission - IBSFC) - regionalna organizacja powołana na mocy Konwencji o rybołówstwie i ochronie żywych zasobów w Morzu Bałtyckim i Bełtach (Konwencja Gdańska) w 1974 do zarządzania rybołówstwem na Morzu Bałtyckim i w cieśninach Bełt. Zakończyła działalność 31 grudnia 2005 na skutek wycofania się z niej Unii Europejskiej. Muzyka latynoamerykańska (także Muzyka Ameryki Łacińskiej) – wspólne określenie tańców, rytmów i stylów muzycznych charakterystycznych dla krajów Ameryki Łacińskiej. Za korzenie muzyki latynoamerykańskiej uważa się najczęściej formy muzyczne pochodzące z Kuby, czyli mieszankę hiszpańskich elementów melodycznych i afrykańskich wpływów rytmicznych.

  Junta [wym.: hunta] (z hiszp.: "związek, rada"), hunta - dawny kolegialny organ władzy w Hiszpanii i państwach hiszpańskojęzycznych Ameryki Łacińskiej. Nazywane tak były hiszpańskie rady rewolucyjne w czasie powstań w XIX wieku oraz rady powoływane w czasie walk o niepodległość państw Ameryki Łacińskiej. Encomienda (hiszp. encomendar: powierzać) – system niewolniczego gospodarowania i kontroli nad ludnością indiańską na podbitych przez Hiszpanię posiadłościach kolonialnych w Ameryce Łacińskiej w XVI-XVIII w.

  Gypsy to piosenka kolumbijskiej piosenkarki Shakiry. Utwór został wydany jako czwarty singel promujący album She Wolf. Tak samo jak do poprzednich singli (z wyjątkiem Give It Up to Me)została nagrana wersja w języku hiszpańskim, wydana głównie do Ameryki Łacińskiej i Hiszpanii, o nazwie "Gitana" (w języku angielskim: Gypsy)."Gypsy" i "Gitana" zostały wysłane do stacji radiowych na całym świecie 22 lutego 2010 roku. Ze względu na nieobecność na albumie "Gitany", ogłoszono, że album zostanie wydany ponownie w krajach Ameryki Łacińskiej i Hiszpanii. Organizacja Międzynarodowa Eurofish (ang. Eurofish International Organization) – utworzona w 2002 r. niezależna, międzynarodowa organizacja, kontynuująca działalność utworzonego w 1996 r. projektu FAO EASTFISH. Celem Eurofish jest pomoc w rozwoju rybołówstwa w Centralnej i Wschodniej Europie, w szczególności w zakresie handlu i marketingu produktów rybołówstwa, przetwórstwa i akwakultury. Siedziba Eurofish mieści się w Kopenhadze.

  Hacjenda – nazwa używana dla określenia dużego gospodarstwa rolno-hodowlanego (plantacja) lub posiadłości wiejskiej w Hiszpanii i Ameryce Łacińskiej, a także dla samych zabudowań (zarówno mieszkalnych, jak i gospodarczych) w tym gospodarstwie lub posiadłości. Kacyk – określenie dla przywódcy plemienia, szlachcica indiańskiego, na obszarze Ameryki Łacińskiej, sprawującego opiekę nad wsią bądź osadą, razem z kapłanami, szamanami i starszyzną wojowników, mającego do tego prawo z tytułu posiadania ziemi. Kacyk reprezentował także swoich poddanych w kontaktach z władzami hiszpańskimi. Sama nazwa wywodzi się od hiszpańskiego określenia cacique.

  Latynoamerykański System Gospodarczy (SELA, hiszp. Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe) – organizacja międzynarodowa powołana w 1975 roku, której głównym celem jest wspieranie współpracy gospodarczej i społecznej krajów Ameryki Południowej i Środkowej. Siedziba organizacji znajduje się w Caracas w Wenezueli.

  Kraje iberyjskie lub państwa iberyjskie – ogólna nazwa krajów Półwyspu Iberyjskiego (Hiszpanii, Portugalii, Andory) oraz niekiedy krajów Ameryki Łacińskiej – byłych kolonii portugalskich i hiszpańskich, obecnie pozostających w tej samej strefie kulturowej i językowej.

  Gringo (hiszp.) – pierwotnie mianem tym w krajach Ameryki Łacińskiej, a także w Hiszpanii określano cudzoziemca oraz osoby niemówiące po hiszpańsku. Z czasem nabrało ono pogardliwego wydźwięku na określenie osób pochodzących ze Stanów Zjednoczonych bądź Anglii, by w końcu stać się przymiotnikiem określającym osoby o urodzie charakterystycznej dla krajów północy. Potoczne określenie w Ameryce Południowej na turystę. REDIAL (Red Europea de Información y Documentación sobre América Latina) (Europejska Sieć Informacji i Dokumentacji nt. Ameryki Łacińskiej) jest stowarzyszeniem skupiającym ośrodki dokumentacyjne, badawcze i biblioteki europejskie specjalizujące się w tematyce latynoamerykańskiej. Stanowi płaszczyznę wymiany informacji, doświadczeń a także promocji europejskich badań latynoamerykańskich i samej Ameryki Łacińskiej, głównie z zakresu nauk humanistycznych (również o podejściu interdyscyplinarnym). Efektem prac prowadzonych w ramach organizacji jest portal [REDIAL], dzięki któremu można pozyskać dostęp do opisanych poniżej źródeł informacji.

  Jordi Sierra i Fabra (ur. 1947 r., Barcelona) – hiszpański pisarz, autor ponad 400 książek dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz biografii muzycznych i prac na temat historii rocka. Laureat wielu nagród literackich w Hiszpanii i Ameryce Łacińskiej, m.in. krajowej nagrody w dziedzinie literatury dziecięcej i młodzieżowej za powieść Kafka y la muñeca viajera (2007) od hiszpańskiego Ministerstwa Kultury. W samej ojczyźnie sprzedał ponad 10 milionów egzemplarzy swoich książek. Pisze po katalońsku i hiszpańsku, a jego twórczość została przetłumaczona już na około 25 języków, w tym polski. Katalończycy – protonaród romański zamieszkujący jako autochtoni w Katalonii, na Balearach, Sardynii, południowej Francji, Andorze oraz w diasporze w Ameryce Łacińskiej. Liczebność około 7,5 mln. Językiem jest kataloński. Katalończyków cechowały i cechują silne aspiracje wolnościowe, głównie uzyskanie jak najdalej posuniętej autonomii w ramach Hiszpanii.

  Hiszpański Złoty Wiek (hiszp. Siglo de Oro) – okres rozkwitu sztuki i literatury hiszpańskojęzycznej, tak w samej Hiszpanii, jak i w Ameryce Łacińskiej w XVII wieku. Zbiegł się on z politycznym upadkiem Habsburgów (Filip III, Filip IV i Karol II). Za zakończenie okresu Złotego Wieku przyjmuje się datę śmierci meksykańskiej siostry zakonnej, Juany Inés de la Cruz, zmarłej w 1695 roku ostatniej wielkiej pisarki tego czasu.

  Dodano: 20.03.2012. 15:37  


  Najnowsze