• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Piąte forum pt. Inicjatywa Eureka na rzecz opakowania i integracji urządzeń oraz systemów inteligentnych kart, Helsinki, Finlandia

  20.05.2011. 15:26
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 15 - 16 czerwca 2011 r. w Helsinkach, Finlandia, odbędzie się piąte forum pt. "Inicjatywa Eureka na rzecz opakowania i integracji urządzeń oraz systemów inteligentnych kart".

  Wydarzenie sponsorowane przez inicjatywę Euripedes (Inicjatywa Eureka na rzecz opakowania i integracji urządzeń oraz systemów inteligentnych kart) zgromadzi interesariuszy z branży inteligentnych systemów i obejmie dedykowane imprezy mające na celu wypracowanie pomysłów dla przyszłego biznesu. W czasie i wokół forum odbędzie się wiele wydarzeń towarzyszących.

  Warsztaty zorganizowane przez Eposs (Europejską Platformę Technologiczną Integracji Inteligentnych Systemów) stworzą okazję do wyrażenia zainteresowania i przedstawienia pomysłów na projekty w odpowiedzi na przyszłe zaproszenia inicjatywy Eureka i zaproszenia europejskie oraz inne możliwości uzyskania dofinansowania.

  Segment "Nowe przedsięwzięcia i innowacje dzięki komponentom elektronicznym" pomoże małym i średnim przedsiębiorstwom w dostępie do technologii inteligentnych systemów, sieciowania międzynarodowego i wykorzystania europejskich schematów finansowania do budowania nowej przewagi konkurencyjnej.

  Sesja zatytułowana "Łatwy dostęp do produkcji mikrosystemów poprzez zakontraktowane usługi produkcyjne" będzie dotyczyć zwiększonego wykorzystania mikrosystemów w celu wypełnienia luki między laboratorium a produkcją.

  Przewidziano również sesję sieciowania i marketingu poświęconą zminiaturyzowanym systemom inteligentnym. W ramach wydarzenia pt. "Giełda COWIN" uczestnicy będą mogli spotkać się z ekspertami, aby omówić dostępne możliwości finansowania indywidualnych projektów i potrzeb ze środków publicznych. Dostępne będą także specjalne zasoby na potrzeby sieciowania i spotkania z potencjalnymi partnerami projektów. Sponsorem giełdy jest finansowany ze środków unijnych projekt COWIN (Konwergencja zasobów na rzecz tworzenia wartości w ramach europejskich projektów badań nad mikrosystemami i inteligentnymi, zminiaturyzowanymi systemami).

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Integracja automatyki (integracja systemów automatyki przemysłowej) – ogół prac związanych z automatyzacją procesów przemysłowych: od projektowania, ewentualnie doboru urządzeń lub elementów systemu, przez montaż, po wdrożenie i uruchomienie urządzeń lub systemów do kontroli i sterowania pracą innych urządzeń technicznych, a także włączanie tych urządzeń lub systemów do współpracy z już funkcjonującymi systemami automatycznymi i informatycznymi.

  Instytut Technik Innowacyjnych EMAG jest instytutem badawczym zajmującym się kompleksowym opracowywaniem a także wdrażaniem nowoczesnych urządzeń, systemów oraz technologii. Realizator prac naukowych, badawczo-rozwojowych, konstrukcyjnych i ekspertyz w zakresie elektrotechniki, automatyki przemysłowej, telekomunikacji, systemów monitorowania i urządzeń bezpieczeństwa, systemów sterowania procesami, informatyki technicznej, sieciowych systemów informacyjnych, racjonalnego użytkowania paliw i energii oraz ochrony środowiska. Ofertę EMAG-u uzupełniają: badania specjalistyczne, atestacyjne i certyfikacyjne przeprowadzane w Centrum Badań i Certyfikacji (m.in. w unikatowej Pracowni Badań Kompatybilności Elektromagnetycznej) posiadającym akredytacje PCA, małoseryjna produkcja aparatury i urządzeń oraz usługi serwisowe. EMAG posiada własny ośrodek szkolenia oraz wydaje własne czasopismo naukowo-techniczne "Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa", poradniki, instrukcje i monografie. EMAG to lider wielu segmentów rynku - m.in. w zakresie aparatury i systemów bezpieczeństwa i monitorowania zagrożeń naturalnych, systemów automatyki kontroli parametrów jakościowych węgla. Misją i głównym celem Instytutu EMAG jest opracowywanie nowych innowacyjnych rozwiązań oraz doskonalenie istniejących urządzeń, technologii i systemów przyczyniających się do poprawy efektywności procesów produkcyjnych, wzrostu bezpieczeństwa pracy i jakości życia. Siedziba Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG mieści się w Katowicach.

  Centrum Wsparcia Mobilnych Systemów Dowodzenia Wojsk Lądowych (CWMSD) – instytucja wdrażająca i realizująca nadzór nad eksploatacją systemów informatycznego wsparcia dowodzenia w Wojskach Lądowych. Centrum zajmuje się ponadto analizą wykorzystania systemów dowodzenia i możliwości rozbudowy i modernizacji tych systemów. Zapewnia właściwą organizację i kompatybilność systemów informatycznych i dowodzenia na poziomie mobilnej rozległej sieci teleinformatycznej. Żołnierze CWMSD uczestniczą także w pracach w ramach międzynarodowych grup rozwojowych np. programu MIP, NATO Coalition Warrior Interoperability Demonstration, Combined Endeavor. Żołnierze centrum działają również na rzecz Polskich Kontyngentów Wojskowych poza granicami kraju.

  Zakłady Urządzeń Komputerowych Elzab Spółka Akcyjna – polskie przedsiębiorstwo informatyczne, specjalizujące się w projektowaniu, produkcji i dystrybucji kas i drukarek fiskalnych, urządzeń i systemów kasowych, peryferii i akcesoriów służących do rejestracji i zarządzania sprzedażą. Od 1998 notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

  Zaawansowana infrastruktura pomiarowa (ang. Automated Meter Infrastructure - AMI) - to zintegrowany zbiór elementów: inteligentnych liczników energii elektrycznej, modułów i systemów komunikacyjnych, koncentratorów i rejestratorów, umożliwiających dwukierunkową komunikację, za pośrednictwem różnych mediów i różnych technologii, pomiędzy systemem centralnym,a wybranymi licznikami. Sieć taka umożliwia gromadzenie danych o zużyciu energii określonych odbiorców, wysyłanie sygnałów sterujących do urządzeń oraz zdalne ich konfigurowanie.

  Zaawansowana infrastruktura pomiarowa (ang. Automated Meter Infrastructure - AMI) - to zintegrowany zbiór elementów: inteligentnych liczników energii elektrycznej, modułów i systemów komunikacyjnych, koncentratorów i rejestratorów, umożliwiających dwukierunkową komunikację, za pośrednictwem różnych mediów i różnych technologii, pomiędzy systemem centralnym,a wybranymi licznikami. Sieć taka umożliwia gromadzenie danych o zużyciu energii określonych odbiorców, wysyłanie sygnałów sterujących do urządzeń oraz zdalne ich konfigurowanie.

  Dom Historii Europejskiej to inicjatywa Parlamentu Europejskiego. Celem powstania Domu Historii Europejskiej jako instytucji kulturalnej i muzeum jest wykorzystanie wszystkich dostępnych narzędzi służących promowaniu lepszego zrozumienia historii Europy i integracji europejskiej przez ekspozycję stałą oraz ekspozycje czasowe i objazdowe, kolekcję obiektów i dokumentów, programy edukacyjne, imprezy kulturalne i publikacje, jak również szeroki zasób treści dostępnych online. Dom Historii Europejskiej będzie znajdował się w Brukseli, w sąsiedztwie instytucji europejskich.

  Dodano: 20.05.2011. 15:26  


  Najnowsze