• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Piąte, międzynarodowe warsztaty letnie nt. diagnozowania błędów w złożonych systemach, Walencja, Hiszpania

  14.02.2012. 18:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 2 - 6 lipca 2012 r. w Walencji, Hiszpania, odbędą się piąte, międzynarodowe warsztaty letnie nt. diagnozowania błędów w złożonych systemach.

  Rosnące zapotrzebowanie na wydajność i jakość produktu ma swój wpływ na postępy w rozwoju systemów diagnozowania błędów. Badania pogłębiły wiedzę na temat niezawodności, dostępności, bezpieczeństwa i integralności systemowej procesów technicznych.

  Jednocześnie dziedzina rozwija się i obejmuje podtematy, takie jak sprawdzanie granic i trendów za pomocą modeli harmonicznych i stochastycznych, analiza Fouriera, korelacja i fala elementarna oraz wykrywanie błędów za pomocą modeli procesów.

  Organizowane raz na dwa lata warsztaty mają na celu promowanie problematyki systemów diagnozowania błędów. Prócz tego mają wspierać interakcję między grupami badawczymi a praktykami z Hiszpanii i ze świata. Warsztaty są organizowane w formie jednotygodniowego, intensywnego kursu.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)
  Analiza błędów to usystematyzowane badanie błędów pomiarowych. Badanie narzędzi pomiarowych i wyników pomiarów poprzez analizę błędów pozwala na obiektywną ocenę ich dokładności. Rachunek błędów – zespół zagadnień na pograniczu metrologii, statystyki i matematyki stosowanej, obejmujący zasady opracowywania i prezentacji wyników doświadczalnych. Analiza błędów obejmuje dyskusje zasadności stosowanych metod pomiarowych, dyskusje ich dokładności i powtarzalności oraz właściwą analizę wielkości błędów, czyli właśnie rachunek błędów. Wszelkie wyniki pomiarów pozbawione dyskusji błędów, a zwłaszcza określenia błędu pomiarowego, są w istocie wyłącznie wskazaniami. Jeśli na przykład ktoś stwierdza, że jest wzrostu 4 m, to w zasadzie może być to prawda, bowiem kluczowe jest zagadnienie: w jaki sposób dokonano pomiaru. Przeszczepianie narządów, transplantacja (z łac. transplantare – szczepić i plantare – sadzić) – przeszczepienie narządu w całości lub części, tkanki lub komórek z jednego ciała na inne (lub w obrębie jednego ciała). Przeszczepianiem narządów zajmuje się medyczna dziedzina naukowa nazywana transplantologią.

  Heurystyki wydawania sądów – uproszczone reguły wnioskowania. Ludzie automatycznie i bezwiednie posługują się nimi po to, aby wydawać szybkie sądy. Stosowanie heurystyk często prowadzi do wystąpienia błędów poznawczych. Historia filozofii (nauka) - inaczej historiografia filozofii - opisuje rozwój filozoficznych prądów od samego początku w starożytnej Grecji (VI w. p.n.e.) do chwili obecnej. Jest nauką filozoficzną badającą i analizującą rozwój problemów filozoficznych, metod uprawiania filozofii, poglądów filozoficznych, nurtów (prądów), szkół, systemów i kierunków filozoficznych na przestrzeni wieków.

  Eksploracja procesów (ang. process mining) – dziedzina wiedzy zajmująca się metodami i narzędziami wykorzystywanymi do budowy modeli procesów, ich weryfikacji i rozbudowy na podstawie danych pochodzących z dzienników zdarzeń powszechnie dostępnych we współczesnych systemach informatycznych, gdzie dane te opisują rzeczywisty (tj. nie hipotetyczny) przebieg procesów biznesowych. Lista incydentów lotniczych z ofiarami śmiertelnymi z udziałem głów państw i szefów rządów: Lista obejmuje incydenty lotnicze z ofiarami śmiertelnymi z udziałem głów państw i szefów rządów lub ich odpowiedników w innych ustrojach.

  Karlizm – zespół poglądów politycznych i społecznych, charakterystyczny dla Hiszpanii XIX i XX wieku. Karliści zmierzali do odtworzenia mocarstwowej Hiszpanii poprzez reformy konserwatywne, prokatolickie, decentralizacyjne, antyabsolutystyczne, antydemokratyczne i antyliberalne w duchu legitymistycznym. Program ten nie był do końca spójny, rodził się stopniowo, w opozycji do poczynań kolejnych postępowych rządów madryckich. Układ narządów, system organów – zespół połączonych funkcjonalnie narządów wyspecjalizowanych w wykonywaniu skomplikowanych czynności fizjologicznych koniecznych dla zachowania homeostazy. Układy narządów tworzą organizm.

  Zasychanie wierzchołków pędów sosny – choroba sosen, powodująca uszkodzenia pędów powodując ich brunatnienie i zamieranie, wywołana przez grzyb Sphaeropsis sapinea (Diploidia pinea). Występuje często obok zamierania pędów sosny i jest z tą chorobą mylona z uwagi na podobieństwo objawów.

  IBM High Availability Cluster Multiprocessing - jest to klaster wysokiej dostępności dla systemów operacyjnych AIX i Linux pracujących na maszynach IBM z procesorami Power (System p). HACMP umożliwia powiązanie maszyn fizycznych (maksymalnie 32 węzły) w logiczny klaster dla aplikacji wymagających wysokiej dostępności. Kopie aplikacji są instalowane i konfigurowane na poszczególnych węzłach klastra w taki sposób, aby mogły pracować w trybie aktywnym lub pasywnym. Klaster zapewnia automatyczne podniesienie aplikacji na węźle pasywnym w przypadku błędów danego węzła aktywnego, dzięki czemu uzyskuje się ciągłość dostępności danej aplikacji i jednocześnie oszczędność zasobów sprzętowych. W celu zwiększenia niezawodności klastra poszczególne węzły klastra powinny być odseparowane od siebie fizycznie (np. powinny mieć osobne zasilanie)

  Skrót: WP:CHECK Wikiprojekt Check Wikipedia (ang. Zweryfikuj Wikipedię) – projekt mający na celu znalezienie i poprawienie błędów technicznych znajdujących się w artykułach. Błędy są automatycznie wyszukiwane przez skrypt działający na serwerze toolserver.org. Potrzebujemy jednak Wikipedystów chętnych do poprawiania błędów i oczyszczenia składni Wikipedii.

  Dodano: 14.02.2012. 18:17  


  Najnowsze