• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Piąte międzynarodowe warsztaty nt. filtrów mikrofalowych, Tuluza, Francja

  26.09.2012. 16:26
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 1-3 października 2012 r. w Tuluzie odbędą się Piąte międzynarodowe warsztaty nt. filtrów mikrofalowych (Fifth International Workshop on Microwave Filters).

  Moduły satelitarne (payload) nieustannie ewoluują, aby sprostać zmieniającym się wymaganiom dotyczącym przepustowości, zasięgu, elastyczności i wydajności. Na przykład, usługi satelitarne są coraz bardziej zróżnicowane, a wiele firm domaga się większej elastyczności, jeśli chodzi o zasięg, moc i przydział pasma. Ma to bezpośredni wpływ na architekturę i wyposażenie modułów, w tym na stosowane w nich filtry.

  Warsztaty będą okazją do omówienia najnowszych osiągnięć w zakresie materiałów, procesów i technologii stosowanych do budowy nowych topologii filtrów, a także narzędzi do analizy, syntezy i optymalizacji.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Zespół filtrów (inna nazwa: bank filtrów) – układ elektroniczny lub algorytm będący strukturą o wielu wejściach lub wielu wyjściach złożoną z filtrów pasmowych. Podstawowym zadaniem zespołu filtrów jest dekompozycja sygnału na składowe należące do różnych przedziałów częstotliwości nazywanych podpasmami lub subpasmami. Pożądana jest taka budowa zespołu filtrów, aby możliwe było odtworzenie całego sygnału ze złożenia sygnałów podpasmowych. Oznacza to, że poszczególne podpasma powinny być rozłączne w dziedzinie częstotliwości (z dokładnością do obszaru wzajemnego zachodzenia na siebie charakterystyk pojedynczych filtrów) i pokrywać pełen zakres częstotliwości sygnału wejściowego. Zespół Stacji Filtrów Williama Lindleya, Stacja Filtrów i Wodociągów – warszawskie filtry wody wybudowane w latach 1883-1886, zlokalizowane między ulicami Koszykową, Krzywickiego, Filtrową i Raszyńską. Ulica Williama Lindleya w Warszawie prowadzi wprost do wejścia na teren Filtrów Warszawskich, mieszczących się przy ul. Koszykowej 81. Jan Goliński - polski rzeźbiarz. Wykonał m.in. płaskorzeźby zdobiące gmach Zakładu Filtrów Pośpiesznych na terenie Zespołu Stacji Filtrów Williama Lindleya (alegorie pragnienia i czystości oraz Syrenka). Jego autorstwa jest również figura Matki Boskiej z Dzieciątkiem na warszawskim Boernerowie.

  Nawigacja fasetowa, także wyszukiwanie fasetowe, przeglądanie fasetowe – system wyszukiwania oparty na klasyfikacji fasetowej, pozwalający użytkownikom na odnajdywanie zbiorów informacji posiadających cechy wspólne. W tym celu wykorzystywane są zestawy filtrów. Powstają one w oparciu o analizę treści lub zawartości przechowywanych informacji, oraz metadanych, które są dostępne i specyficzne dla danej bazy danych (takich jak np. tytuł, autor, język, producent itp.). Właśnie te cechy informacji, które zostały wykorzystane przy tworzeniu filtrów, określane są jako faseta – główna cecha tego systemu. W porównaniu do tagów, fasety są konstrukcjami zbudowanymi na płaszczyznach, które można uznać za wspólne dla wszystkich wyszukiwanych elementów, a więc inaczej niż to ma miejsce w folksonomii. Od tradycyjnych, opartych na taksonomii systemów wyszukiwawczych nawigację fasetową odróżnia jej większa elastyczność, możliwość wyszukiwania w oparciu o wiele unikatowych cech, które ma poszukiwana informacja. Filtry pasywne są to filtry wykonane tylko z pasywnych elementów RLC. Przy odpowiednim połączeniu elementów można uzyskać wszystkie typy filtrów. Filtry pasywne wykonuje się też jako elementy z materiałów piezoelektrycznych z odpowiednio napylonymi elektrodami.

  Filtry RO – filtry odwróconej osmozy. Są to filtry z zastosowaniem membrany osmotycznej (opatentowanej w roku 1952 w USA). Istota budowy membrany opiera się na silnej kompresji modułu membranowego, która jest umieszczona w mikroobudowie. Membrana składa się z następujących materiałów: Filtr IIR jest jednym z rodzajów filtrów cyfrowych, który w odróżnieniu od filtrów FIR jest układem rekursywnym. Skrót IIR (ang. Infinite Impulse Response) oznacza nieskończoną odpowiedź impulsową (w polskiej literaturze stosowany jest również skrót NOI). Znaczy to tyle, że reakcja na pobudzenie o skończonym czasie trwania jest teoretycznie nieskończenie długa. Jest to efektem występowania pętli sprzężenia zwrotnego widocznej na schemacie blokowym (porównaj ze schematem filtru FIR).

  Moduł Younga (E) – inaczej moduł odkształcalności liniowej albo moduł (współczynnik) sprężystości podłużnej (w układzie jednostek SI) – wielkość określająca sprężystość materiału. Wyraża ona, charakterystyczną dla danego materiału, zależność względnego odkształcenia liniowego ε materiału od naprężenia σ, jakie w nim występuje w zakresie odkształceń sprężystych. Stowarzyszenie Warsztaty Krakowskie – ugrupowanie założone w 1913 r. w Krakowie, w skład którego wchodzili: artyści, architekci, rzemieślnicy, działacze społeczni, oraz niektóre organizacje m.in. Towarzystwo Polska Sztuka Stosowana, stawiające sobie za cel podniesienie artystycznej jakości produkcji rzemieślniczej. Stowarzyszenie sięgało do metod pracy bliskich wytwórczości ludowej, po oryginalne materiały, metody produkcji oraz narzędzia i proste urządzenia techniczne, jak krosna czy wiejskie warsztaty tkackie. W rękach wykształconych w akademiach sztuk pięknych artystów miały one stworzyć nowe wartości.

  Międzynarodowy Festiwal Muzyki Gospel Camp Meeting odbywa się co roku w sierpniu w miejscowości Osiek w województwie pomorskim. W 2012 roku festiwal i warsztaty odbędą się po raz pierwszy w pobliskim Gniewie - w dniach 15-19 sierpnia.

  Dioda mikrofalowa – dioda półprzewodnikowa lub próżniowa przeznaczona do pracy w zakresie częstotliwości mikrofalowych. Półprzewodnikowe diody mikrofalowe ( np. dioda Gunna, dioda tunelowa, dioda IMPATT) są stosowane głównie w układach generacyjnych, detekcyjnych i mieszających. Przykładem mikrofalowej diody próżniowej jest magnetron stosowany m.in. w radarach i kuchenkach mikrofalowych.

  Dochodowa elastyczność popytu – reakcja popytu na zmianę dochodu, miernikiem tej reakcji jest współczynnik dochodowej elastyczności popytu, który ma postać:

  Dodano: 26.09.2012. 16:26  


  Najnowsze