• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Piąte międzynarodowe warsztaty nt. internetowych API i usługowych mashupów, Lugano, Szwajcaria

  01.09.2011. 17:49
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Dnia 14 września 2011 r. w Lugano, Szwajcaria, odbędą się piąte międzynarodowe warsztaty nt. internetowych API i usługowych mashupów.

  Informatyka usługowa i Web 2.0 łączą się w programowalny i "układalny" Internet. Część tej programowalności wynika z mnogości internetowych API (interfejsów programowania aplikacji), które umożliwiają łączenie wielu serwisów w nowe aplikacje nazywane mashupami. Mashupy dostarczają nowe dane i usługi o łącznej wartości wyższej niż oryginalne komponenty. Chociaż mashupy przyjęły się i tysiące z nich jest obecnie dostępnych do różnych celów, to pozostają rozmaite problemy i możliwości.

  Wydarzenie ma zgromadzić interesariuszy ze środowiska akademickiego i przemysłowego. Zaplanowano następujące tematy dyskusji:
  - języki, struktury i platformy projektowania, implementacji, testowania i utrzymywania mashupów usługowych, w tym dynamiczne języki i struktury;
  - nowe podejścia do budowania mashupów;
  - nowatorskie zastosowania mashupów, np. mashupy mobilne, lokalizacyjne czy oparte na wiki;
  - szczególne zastosowanie mashupów usługowych i przykłady technologii pod względem projektu, architektury, implementacji, używalności i doświadczenia użytkowników;
  - mashupy w ramach platform oprogramowania społecznościowego;
  - mashupy w przedsiębiorstwach;
  - dualizm serwisu i mashupy: wydajność, niezawodność, bezpieczeństwo i aspekty niefunkcjonalne;
  - analiza i doświadczenie z mashupami usługowymi (tworzenie, wdrażanie i użytkowanie) z perspektywy społecznej i ekonomicznej.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Internet Software House (ISH), to firma zajmująca się tworzeniem oprogramowania na bazie rozwiązań internetowych - aplikacji internetowych. W typowych dla ISH projektach duża waga przykładana jest do analizy procesów biznesowych klienta, tworzenia specyfikacji funkcjonalnej, testowania aplikacji oraz jej integracji z innymi systemami. Firmy z tej branży zajmują się przede wszystkim tworzeniem aplikacji dedykowanych i oprogramowania na zamówienie. Microsoft WebsiteSpark jest to program rozwojowy Microsoftu przeznaczony dla nowopowstałych, niewielkich przedsiębiorstw zajmujących się tworzeniem serwisów internetowych. Uczestnicy otrzymują na 3 lata dostęp do oprogramowania firmy Microsoft wspomagających projektowanie, tworzenie, rozwój i testowanie aplikacji/stron internetowych. Architektura Komponentów Usługowych (SCA) to technologia informatyczna stworzona przez wiodących dostawców technologii informatycznych IBM i Oracle. SCA dostarcza model do tworzenia aplikacji, które realizują założenia architektury zorientowanej na usługi (SOA). Technologia obejmuje szeroki zakres różnych techniki i jako taka jest określona w różnych niezależnych technicznie specyfikacjach w celu zachowania neutralności języka programowania i środowiska aplikacji. Podstawowym artefakt SCA jest Kompozyt (Composite), który posiada dostępne zdalnie Usługi (Services). Kompozyt zawiera jeden lub więcej Komponentów (Components), które zawierają funkcje biznesowe dostarczane przez moduł. Komponenty oferują funkcję usług, które mogą być wykorzystywane przez inne składniki w ramach tego samego modułu, lub które mogą być udostępniane do użytku na zewnątrz modułu poprzez punkty wejścia. Komponent może również zależeć od Usług świadczonych przez inne Komponenty - te zależności są nazywane Referencjami (References).

  Crowdfunding – forma finansowania różnego rodzaju projektów przez społeczności, które są wokół tych projektów zorganizowane. Przedsięwzięcie jest w takim przypadku finansowane poprzez dużą liczbę drobnych, jednorazowych wpłat dokonywanych przez osoby zainteresowane projektem. Upowszechnienie się internetu pozwala na łatwe informowanie o projektach i tworzenie wokół nich społeczności, co przyczyniło się do rozwoju zjawiska crowdfundingu. Określenie to jest zwykle używane w odniesieniu do zbiórek prowadzonych na stworzonych w tym celu platformach internetowych, rzadziej także przy pomocy serwisów społecznościowych lub blogów. Programowanie komputerów to proces projektowania, tworzenia, testowania i utrzymywania kodu źródłowego programów komputerowych lub urządzeń mikroprocesorowych (mikrokontrolery). Kod źródłowy jest napisany w języku programowania, z użyciem określonych reguł, może on być modyfikacją istniejącego programu lub czymś zupełnie nowym. Programowanie wymaga dużej wiedzy i doświadczenia w wielu różnych dziedzinach, jak projektowanie aplikacji, algorytmika, struktury danych, znajomość języków programowania i narzędzi programistycznych, wiedza nt. kompilatorów, czy sposób działania podzespołów komputera. W inżynierii oprogramowania, programowanie (implementacja) jest tylko jednym z etapów powstawania programu.

  Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej zatrudnia 41 profesorów i doktorów habilitowanych oraz 147 doktorów. Wydział prowadzi badania naukowe w następujących obszarach: zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwach i regionach gospodarczych, wartości w zarządzaniu współczesnym przedsiębiorstwem, zarządzanie potencjałem ludzkim, teoria i praktyka marketingu kadrowego, marketing usług finansowych, gospodarowanie zasobami w przedsiębiorstwie międzynarodowa ekspansja przedsiębiorstw, logistyka miejska, logistyka międzynarodowa, zarządzanie projektami, zarządzanie technologią i jakością produktu, procesy zmian i strategie rozwoju przedsiębiorstwa, komputerowe wspomaganie zadań inżynierskich, tworzenie i eksploatacja map akustycznych, ustrojowo-prawne problemy aglomeracji górnośląskiej, promocja zatrudnienia w administracji samorządowej, bezpieczeństwo publiczne, systemy ratownictwa, zarządzanie w sytuacjach kryzysowych, system zarządzania jakością w przedsiębiorstwach wytwórczych, usługowych i administracji, proekologiczne zarządzanie procesami. Twitterowa rewolucja (ang. Twitter Revolution) – określenie protestów społecznych organizowanych przy pomocy internetowych serwisów społecznościowych.

  Gratka Technologie - przedsiębiorstwo zajmujące się tworzeniem i obsługą infrastruktury informatycznej dla firm oraz realizowaniem zaawansowanych projektów w oparciu o technologie internetowe. Specjalizacją firmy jest tworzenie serwisów społecznościowych, ogłoszeniowych, informacyjnych i e-commerce, aplikacji typu CMS, DMS i CRM oraz usługi SEO i SEM. Gratka Technologie posiada zaplecze w postaci własnego data center w Gdańsku, którego zasoby udostępniane są w ramach świadczonych usług. Firma oferuje również usługi hostingowe, kolokacji serwerów własnych oraz serwerów dedykowanych. Pojęciem klona oznacza się w społecznościach internetowych konto użytkownika założone niezgodnie z regułami społeczności i służące celom sprzecznym z jej celami. Zwykle jest kontem wtórnym (tzn. jego założyciel posiada już własne konto w społeczności) i jego profil zawiera nieprawdziwe dane na temat właściciela.

  Darwin Airline – szwajcarska regionalna linia lotnicza z siedzibą w Lugano. Głównym węzłem jest port lotniczy Lugano.

  Tożsamość internetowa – tożsamość społeczna, którą użytkownik internetu ustanawia będąc w społeczności internetowej i na stronach internetowych. Chociaż niektórzy ludzie wolą używać swoich prawdziwych imion w sieci, niektórzy internauci cenią sobie anonimowość, identyfikując się za pomocą pseudonimów, które ujawniają różną ilość ich danych osobowych.

  Katedra świętego Wawrzyńca w Lugano (wł. Cattedrale di San Lorenzo (Lugano)) jest kościołem biskupim diecezji Lugano w Szwajcarii. Świątynia została zbudowana w stylu renesansowym w latach 1447-1522 według projektu architekta Giovanniego Antonia Amadeo. We wnętrzu znajdują się freski Bernardina Luiniego. Tramwaje w Lugano − zlikwidowany system komunikacji tramwajowej w szwajcarskim mieście Lugano, działający w latach 1896−1970.

  Swoper – wyszukiwarka internetowa, będąca przeszukiwarką internetowych forów dyskusyjnych, opracowana przez polskich programistów w roku 2011. Przeszukiwarka Swoper wyszukuje żądane słowa kluczowe w obrębie wszystkich forów internetowych dostępnych w danym języku w zasobach Internetu. W efekcie użytkownik otrzymuje listę tematów oraz linków do forów, na których pojawiło się oczekiwane słowo kluczowe. Specjalnie skonstruowany silnik wyświetla wyniki wyszukiwania w kolejności odpowiadającej dokładności rozpoznania słów kluczowych w przeszukanych wątkach. Przeszukiwarka dostępna jest w 5 wersjach językowych: polskim, angielskim, francuski, niemieckim i hiszpańskim. REBOL (ang. Relative Expression-Base Object Language) – wieloplatformowy język skryptowy umożliwiający tworzenie aplikacji internetowych. Został zaprojektowany przez Carla Sassenratha.

  Dodano: 01.09.2011. 17:49  


  Najnowsze