• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Piąte warsztaty ESA nt. technologii nawigacji satelitarnej, Noordwijk, Holandia

  22.10.2010. 15:26
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 8-10 grudnia 2010 r. w Noordwijk, Holandia, odbędą się piąte warsztaty Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) nt. technologii nawigacji satelitarnej.

  Globalne systemy nawigacji satelitarnej (GNSS) to standardowe, ogólne określenie systemów nawigacji satelitarnej. Na świecie opracowano już ich znaczną liczbę, otwierając możliwości przez technologiami i technikami nawigacji multi-GNSS.

  Celem warsztatów będzie zapewnienie otwartego forum dla projektantów, programistów, integratorów i użytkowników systemów naziemnej i kosmicznej nawigacji satelitarnej oraz przedstawicieli uczelni wyższych i agencji. Uczestnicy będą mogli wysłuchać formalnych prezentacji i podzielić się wiedzą oraz doświadczeniem technicznym podczas nieformalnych dyskusji i spotkań przy okrągłym stole.

  Wydarzenie obejmie również przegląd technologii nawigacji satelitarnej, które są już dostępne lub w trakcie opracowania, zwłaszcza w ramach bieżących programów badawczo-rozwojowych. Szczególny nacisk zostanie położony również na projektowanie sygnałów, przetwarzanie sygnałów, oddziaływanie technologii pokładowej GNSS oraz integrację technologii nawigacji z usługami komunikacyjnymi.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Pozycja obserwowana - we współczesnej nawigacji pozycję obserwowaną najczęściej określa się przy użyciu odbiornika nawigacji satelitarnej GPS. International GNSS Service (dawniej ang. International GPS Service for Geodynamics: Międzynarodowa Służba GPS do badań geodynamicznych) – międzynarodowa służba cywilna czuwająca m.in. nad dokładnością globalnych systemów nawigacji satelitarnej (umożliwiających wyznaczenie pozycji na podstawie sygnałów odbieranych od satelitów). Służba została zainicjowana w 1990 roku. Europejski Organ Nadzoru Globalnego Systemu Nawigacji Satelitarnej, zwany również Organem Nadzoru GNSS (ang. European GNSS Supervisory Authority), jest jedną z agencji wspólnotowych. Został powołany do życia na mocy Rozporządzenia Rady (WE) nr 1321/2004 z dnia 12 lipca 2004 r. Jego głównym zadaniem jest zarządzanie publicznymi interesami oraz wszystkimi aspektami związanymi z bezpieczeństwem i niezawodnością systemu radionawigacji satelitarnej, który obecnie realizowany jest poprzez programy GALILEO i EGNOS. Agencja jest również organem wydającym zezwolenia prywatnym posiadaczom koncesji, którzy będą odpowiedzialni za wprowadzenie systemu w życie i zarządzanie jego działaniem. Europejski Organ Nadzoru Globalnego Systemu Nawigacji Satelitarnej ma pełnić także funkcje doradczą w stosunku do Rady w kwestiach związanych z zarządzaniem a w szczególności z zapewnieniem bezpieczeństwa i ochrony systemu Galileo.

  Transit 1B – amerykański technologiczny satelita wojskowy, który testował system nawigacji dla okrętów podwodnych US Navy przenoszących pociski balistyczne typu UGM-27 Polaris. Podczas tej misji po raz pierwszy wykonano powtórne odpalenie silnika rakietowego w przestrzeni kosmicznej i zademonstrowano przydatność satelity w nawigacji. Były to pierwsze próby systemu nawigacji satelitarnej, który potem przekształcił się we współczesny system GPS. Andrzej Fellner – polski nawigator klasy mistrzowskiej, konsultant ds. technologii satelitarnych, pułkownik rezerwy. Profesor nadzwyczajny Politechniki Śląskiej, dyrektor Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej Politechniki Śląskiej. Twórca polskiej szkoły nawigacji powietrznej oraz pierwszego w Polsce Centrum Nawigacji Powietrznej i Technik Satelitarnych w ramach innowacyjnego inkubatora akademickiego. Autor pierwszej w Polsce rozprawy habilitacyjnej poświęconej nawigacji powietrznej.

  Global Positioning System (GPS) - właściwie GPS-NAVSTAR (ang. Global Positioning System – NAVigation Signal Timing And Ranging) – jeden z systemów nawigacji satelitarnej, stworzony przez Departament Obrony Stanów Zjednoczonych, obejmujący swoim zasięgiem całą kulę ziemską. System składa się z trzech segmentów: segmentu kosmicznego - 31 satelitów orbitujących wokół Ziemi na średniej orbicie okołoziemskiej; segmentu naziemnego - stacji kontrolnych i monitorujących na ziemi oraz segmentu użytkownika - odbiorników sygnału. Zadaniem systemu jest dostarczenie użytkownikowi informacji o jego położeniu oraz ułatwienie nawigacji po terenie. Tele Atlas - holenderska firma założona w 1984 roku, która dostarcza mapy cyfrowe do nawigacji oraz innych usług opartych na lokalizacji, w tym dla systemów osobistych i samochodowych systemów nawigacji. Również jest używana w mapach telefonii komórkowej i internetu. 30 lipca 2008, firma stała się własnością innej firmy produkującej nawigację samochodową - firmy TomTom.

  Galileo – europejski system nawigacji satelitarnej w trakcie budowy. System ma być równoważną alternatywą do amerykańskiego systemu GPS i rosyjskiego GLONASS, lecz w przeciwieństwie do nich będzie kontrolowany przez instytucje cywilne. Europejska Polityka Kosmiczna – działania, którym celem jest wspieranie rozwoju potencjału kosmicznego Unii Europejskiej i jej wykorzystania dla realizacji jej celów, obejmujące obecnie w szczególności rozwój systemów nawigacji satelitarnej Galileo i globalnego monitoringu dla potrzeb środowiska i bezpieczeństwa GMES (Global Monitoring for Environment and Security).

  Satelita nawigacyjny – sztuczny satelita wykorzystywany do nawigacji satelitarnej. Satelita nawigacyjny emituje sygnały radiowe, których odbiór oraz przetwarzanie pozwalają na pomiar długości i szerokości geograficznej, wysokości nad poziomem morza, kursu, prędkości ruchu odbiornika, czasu oraz określanie innych danych nawigacyjnych.

  Pseudoodległość - odległość pomierzona jednostronnie. W przypadku geodezyjnych pomiarów odległości, proces ten następuje na drodze wysłania fali z instrumentu, odbicia od obiektu (lustra) i powrocie do instrumentu. W rzeczywistości zmierzona jest odległość dwa razy większa (tam i z powrotem). W przypadku pomiaru pseudoodległości (w systemach nawigacji satelitarnej) pomiar ten następuje tylko na drodze od nadajnika (satelity) do odbiornika.

  Navteq - firma z Chicago dostarczająca dane dla Systemów Informacji Geograficznej (ang. GIS) takich jak np. urządzenia do nawigacji satelitarnej GPS. Siedziba główna dla krajów zaliczanych do regionu EMEA mieści się w Veldhoven w Holandii. Real Time Kinematic (RTK GPS) - technologia precyzyjnych pomiarów przy użyciu nawigacji satelitarnej. Pomiar RTK to aktualnie najnowocześniejsza na świecie technologia najdokładniejszych pomiarów (rzędu centymetrowych dokładności) uzyskiwanych w czasie rzeczywistym (bez wykonywania obliczeń po pomiarze w tzw. post-processingu). Pomiary RTK są wykorzystywane także w Polsce głównie w produkcji geodezyjnej.

  Halfords Group plc – brytyjskie przedsiębiorstwo będące właścicielem sieci sklepów, oferujących m.in. akcesoria i części samochodowe, systemy car-audio i nawigacji satelitarnej, rowery oraz akcesoria kempingowe i turystyczne, oraz stacji obsługi pojazdów (Halfords Autocentre). Siedziba przedsiębiorstwa mieści się w Redditch, w Anglii. Kod Golda, znany także jako sekwencja Golda, jest rodzajem ciągu binarnego. Nazwany został nazwiskiem dr. Roberta Golda. Znalazł zastosowanie w telekomunikacji (rozpraszanie widma w CDMA) i w systemie nawigacji satelitarnej GPS.

  Dodano: 22.10.2010. 15:26  


  Najnowsze