• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Piąte warsztaty nt. cyfrowych sieci społecznościowych, Brunszwik, Niemcy

  29.03.2012. 16:26
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Dnia 19 września 2012 r. w Brunszwiku, Niemcy, odbędą się piąte warsztaty nt. cyfrowych sieci społecznościowych.

  Dzięki technologiom i koncepcjom Web. 2.0 dostępne są nowe, cyfrowe formy wsparcia rozwoju partycypacyjnych sieci społecznościowych. Jako nowa forma systemów kooperacyjnych, oprogramowanie i media społeczne umożliwiają nowe rodzaje współpracy. Popularność wysoko plasujących się witryn internetowych odzwierciedla zainteresowanie użytkowników oraz kwestie prywatności, ochrony danych i tożsamości.

  Media społecznościowe sprowokowały również ważną dyskusję oraz badania nad obecnością mediów na otwartych i półotwartych forach, a także nad powiązanymi zjawiskami socjologicznymi. Jednym z przykładów jest potężna ilość danych generowana w ramach sieci i witryn społecznościowych, które nadają się do prognozowania trendów społecznych.

  W toku warsztatów analizie poddanych zostanie szereg tematów od perspektyw teoretycznych po praktyczne, w tym:
  - oprogramowanie i handel społecznościowy;
  - wyszukiwarki i agregatory społecznościowe;
  - metody analizy cyfrowych sieci społecznościowych i interakcji społecznych;
  - zaufanie, reputacja, autentyczne treści i kontrola społecznościowa w sieciach cyfrowych;
  - usługi sieciowania społecznościowego w nauce;
  - właściwości specjalnych grafów w sieciach społecznościowych;
  - regulacje i swoboda w cyfrowych sieciach społecznościowych;
  - modelowanie techniczne struktur społecznościowych;
  - przypadki biznesowe i ewaluacja ekonomiczna cyfrowych sieci społecznościowych;
  - sieci i gry społecznościowe;
  - interoperacyjność, wymiana i synchronizacja danych w portalach społecznościowych;
  - indywidualizacja i dostosowanie do preferencji użytkownika;
  - zachowanie użytkowników w cyfrowych sieciach społecznościowych.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Twitterowa rewolucja (ang. Twitter Revolution) – określenie protestów społecznych organizowanych przy pomocy internetowych serwisów społecznościowych. MM Moje Miasto – sieć portali społecznościowych, przygotowanych przez grupę prasową Media Regionalne. Strony mają charakter miejskich serwisów informacyjno-społecznościowych oraz są platformą lokalnego dziennikarstwa obywatelskiego. Pojęciem klona oznacza się w społecznościach internetowych konto użytkownika założone niezgodnie z regułami społeczności i służące celom sprzecznym z jej celami. Zwykle jest kontem wtórnym (tzn. jego założyciel posiada już własne konto w społeczności) i jego profil zawiera nieprawdziwe dane na temat właściciela.

  Serwis społecznościowy — to serwis internetowy, który istnieje w oparciu o zgromadzoną wokół niego społeczność. Tworzy tak zwane media społecznościowe (ang. social media). Społeczność – połączona ze sobą za pomocą więzi społecznych zbiorowość ludzi należących do pewnego środowiska społecznego i powiązanych ze sobą:

  MyHeritage – portal społecznościowy skupiający się na rodzinie i genealogii. Pozwala członkom na budowę swojej własnej witryny rodziny, ładowanie zdjęć i filmików, organizowanie wydarzeń rodzinnych, budowę drzewa genealogicznego, jak również szukanie przodków. Z ponad 72 milionami użytkowników MyHeritage jest jednym z największych portali społecznościowych o tematyce genealogicznej. Windows Live Spaces (znany również dla jego użytkowników pod nazwą MSN Spaces) – platforma blogów i serwis społecznościowy Microsoft. Strona została utworzona na początku 2004 roku pod nazwą Spaces MSN jako konkurencyjna dla innych serwisów społecznościowych. Windows Live Spaces uzyskał wynik około 27 milionów (27 000 000) unikalnych odwiedzin miesięcznie (dane z sierpnia 2007 r.). Z uwagi na dynamiczny rozwój konkurencyjnych serwisów społecznościowych, Microsoft planuje zamknięcie usługi z końcem marca 2011 roku, proponując użytkownikom przejście na platformę WordPress.

  Social media marketing (pl. marketing w mediach społecznościowych) - Zjawisko polegające na zdobywaniu uwagi oraz generowaniu ruchu internetowego przy pomocy serwisów społecznościowych. Do promocji marki wykorzystuje się takie portale społecznościowe jak Facebook, Twitter, LinkedIn, Yelp, Youtube czy blogi. Media społecznościowe w ostatnim czasie odgrywają coraz większą rolę w działaniach marketingowych wielu firm, ze względu na fakt, że są łatwo dostępne dla wszystkich, którzy mają dostęp do internetu. Social media marketing umożliwia bezpośredni dostęp do pożądanej grupy docelowej, a dodatkowo obniża koszty działań marketingowych. Crowdfunding – forma finansowania różnego rodzaju projektów przez społeczności, które są wokół tych projektów zorganizowane. Przedsięwzięcie jest w takim przypadku finansowane poprzez dużą liczbę drobnych, jednorazowych wpłat dokonywanych przez osoby zainteresowane projektem. Upowszechnienie się internetu pozwala na łatwe informowanie o projektach i tworzenie wokół nich społeczności, co przyczyniło się do rozwoju zjawiska crowdfundingu. Określenie to jest zwykle używane w odniesieniu do zbiórek prowadzonych na stworzonych w tym celu platformach internetowych, rzadziej także przy pomocy serwisów społecznościowych lub blogów.

  Kultura darów (określana także jako społeczność darów, wspólnota darów, kultura prezentu lub niepoprawnie ekonomią darów) – termin antropologiczny oznaczający społeczność, w której status społeczny i relacje zależności między partycypującymi tworzone są w oparciu o bezinteresowną wymianę dóbr. Innymi słowy kultura darów to kultura, w której uczestniczący przekazują dobra posiadające wartość na poczet kształtowania dobrobytu swojej społeczności.

  Społeczność Chrześcijańska „Puławska” w Warszawie – jeden z trzech zborów Kościoła Chrystusowego w RP działających w Warszawie (obok Społeczności Chrześcijańskiej „Północ” i Społeczności Chrześcijańskiej „Południe”).

  Dodano: 29.03.2012. 16:26  


  Najnowsze