• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Piąte warsztaty nt. poszerzonych technologii usług sieciowych, Ayia Napa, Cypr

  18.10.2010. 10:26
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Dnia 1 grudnia 2010 r. w Ayia Napa, Cypr, odbędą się piąte warsztaty nt. poszerzonych technologii usług sieciowych.

  Choć zalety usług sieciowych, które pozwalają przedsiębiorstwom oddziaływać na siebie wzajemnie jednocześnie utrzymując luźne relacje są dobrze znane, nadal istnieje wiele problemów wymagających rozwiązań w tej dziedzinie badań naukowych. Szeroka gama narzędzi, technik i rozwiązań technologicznych, jakie zostaną zaprezentowane podczas tego wydarzenia posiada jedną wspólną cechę: wskazywanie nowatorskich kierunków w badaniach nad usługami sieciowymi poprzez wprowadzanie nowych i czasem kontrowersyjnych pomysłów do tej dziedziny.

  Podczas warsztatów uczestnicy będą mieć możliwość zdobycia nowej wiedzy oraz nawiązania współpracy w drodze rozmów na temat prowadzonych przez siebie prac i sposobu ich wykorzystania w powiązanych lecz odmiennych od siebie obszarach.

  Są to już piąte warsztaty z tej serii. Pierwsze cztery edycje poświęcone były technologii usług sieciowych jako nowo pojawiającej się dziedzinie, natomiast najbliższe spotkanie traktować będzie już o zaawansowanych problemach poszerzonych technologii usług sieciowych.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)
  WHATWG (ang. Web Hypertext Application Technology Working Group), Grupa Robocza ds. Technologii Hipertekstowych Aplikacji Sieciowych – nieformalna organizacja tworzona przez producentów przeglądarek internetowych i osoby prywatne, mająca na celu rozwijanie nowych technologii służących do tworzenia aplikacji sieciowych. W przeciwieństwie do neutralnego W3C, WHATWG jest kierowane głównie przez producentów kilku przeglądarek, przede wszystkim Mozilla Foundation, Google, Opera Software oraz Apple Inc. Instytut Technik Innowacyjnych EMAG jest instytutem badawczym zajmującym się kompleksowym opracowywaniem a także wdrażaniem nowoczesnych urządzeń, systemów oraz technologii. Realizator prac naukowych, badawczo-rozwojowych, konstrukcyjnych i ekspertyz w zakresie elektrotechniki, automatyki przemysłowej, telekomunikacji, systemów monitorowania i urządzeń bezpieczeństwa, systemów sterowania procesami, informatyki technicznej, sieciowych systemów informacyjnych, racjonalnego użytkowania paliw i energii oraz ochrony środowiska. Ofertę EMAG-u uzupełniają: badania specjalistyczne, atestacyjne i certyfikacyjne przeprowadzane w Centrum Badań i Certyfikacji (m.in. w unikatowej Pracowni Badań Kompatybilności Elektromagnetycznej) posiadającym akredytacje PCA, małoseryjna produkcja aparatury i urządzeń oraz usługi serwisowe. EMAG posiada własny ośrodek szkolenia oraz wydaje własne czasopismo naukowo-techniczne "Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa", poradniki, instrukcje i monografie. EMAG to lider wielu segmentów rynku - m.in. w zakresie aparatury i systemów bezpieczeństwa i monitorowania zagrożeń naturalnych, systemów automatyki kontroli parametrów jakościowych węgla. Misją i głównym celem Instytutu EMAG jest opracowywanie nowych innowacyjnych rozwiązań oraz doskonalenie istniejących urządzeń, technologii i systemów przyczyniających się do poprawy efektywności procesów produkcyjnych, wzrostu bezpieczeństwa pracy i jakości życia. Siedziba Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG mieści się w Katowicach. Potwór z Ayia Napa – kryptyda, która według legend zamieszkuje wybrzeża okolicy popularnego kurortu Ayia Napa na Cyprze. Najwięcej doniesień o potworze pochodzi z przylądka Greco (Cavo Greko), gdzie znany jest miejscowym rybakom, jako "Aby Filiko Teras", co tłumaczy się jako "przyjazny potwór". Nie ma doniesień o żadnych szkodach związanych z działaniem stwora, chociaż często jest posądzany o zabieranie i przemieszczanie sieci rybackich. Istnieją liczne doniesienia o zauważeniu "potwora z głębin", a niektóre lokalne gazety nazywają go "Loch Ness Cypru". Spekulowano, iż bestia może być czymś w rodzaju krokodyla lub węża .

  Really Simple Syndication (RSS 2.0) – jest to rodzina formatów sieciowych, opartych na języku XML służących do publikacji często zmieniających się treści, takich jak wpisy blogów, wiadomości. Dokument RSS, często zwany "kanałem", zazwyczaj zawiera streszczoną formę wiadomości ze skojarzonej strony WWW lub jej pełny tekst. RSS umożliwia użytkownikom automatyczne bycie na bieżąco z treścią ulubionych serwisów sieciowych. Innowacyjność gospodarki to zdolność i motywacja przedsiębiorców do prowadzenia badań naukowych polepszających i rozwijających produkcję, do poszukiwania nowych rozwiązań, pomysłów i koncepcji. Innowacje w gospodarce prowadzą do tworzenia nowych produktów, do ulepszania technologii, zwiększenia efektywności i tym samym do zwiększenia konkurencyjności gospodarki wobec innych krajów.

  GreenEvo – Acelerator Zielonych Technologii (AZT) - projekt Ministerstwa Środowiska mający na celu międzynarodowy transfer technologii, sprzyjających ochronie środowiska. W ramach projektu wytypowane zostały najlepsze polskie rozwiązania, w tym technologie oczyszczania ścieków, przetwarzania odpadów niebezpiecznych oraz rozwiązania wspierające wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, obejmujące maszyny rolnicze służące do wytwarzania brykietu i kolektory słoneczne. Polskie Towarzystwo Technologii i Mediów Edukacyjnych - powstałe w 1996 r. stowarzyszenie, którego głównym celem jest gromadzenie i upowszechnianie wiedzy edukacyjnej, zwłaszcza z zakresu najnowszych technologii i mediów edukacyjnych oraz inspirowanie i prowadzenie badań naukowych, kształcenie i doradztwo w dziedzinie technologii kształcenia i pedagogiki medialnej.

  Teleo jest technologią peer-to-peer. Firma ta została założona w 2003 roku w San Francisco przez Wendell Brown oraz Andy Moeck. Stworzono ją, by umożliwić klientom użyć ich PC-ów do nawiązania rozmów telefonicznych z sieciami telefonii komórkowych, stacjonarnych oraz między komputerami. Microsoft podpisał umowę z Teleo 31 sierpnia 2005 roku. Firma ta zajmuje się rozwojem usług oraz technologii VoIP. Microsoft zamierza dołączyć istniejące rozwiązania do własnego oprogramowania, na przykład MS Office i usług sieciowych, takich jak MSN. Funkcjonalność ta zostanie zintegrowana z Messengerem i innymi produktami Microsoftu, czyli będą mogli z niej korzystać tylko użytkownicy Windowsa. Teleo proponuje usługi łączącej przez Internet użytkowników telefonów komórkowych, stacjonarnych i komputerów. Oferuje technologię click-to-call, czyli nawiązywanie połączeń telefonicznych przez kliknięcie numeru telefonu na stronie internetowej, w poczcie e-mail czy książce adresowej Outlooka. Dużą zaletą jest to, że otrzymujesz prawdziwy numer telefonu. Teleo używa kodeka firmy Audiocodes, więc rozmowa powinna odbywać się z dobrą przejrzystością głosu. Teleo nie ma możliwości przesyłania wiadomosci tekstowych. Natomiast zaletą oprogramowania Teleo jest to, że opiera się ono na standardowym protokole SIP (Session Initiation Protocol), a nie na firmowych rozwiązaniach. Technologia Teleo oferuje możliwość przekierowania rozmów, funkcje konferencyjne i pocztę głosową. Teleo pod niektórymi względami zagraża najpopularniejszym komunikatorom do komunikacji VoIP. Centrum Innowacji i Transferu Technologii (CITT) – jednostka Politechniki Śląskiej służąca promocji współpracy nauki z biznesem i samorządem w celu wsparcia i rozwoju procesu transferu technologii i wiedzy z uczelni do gospodarki. Główną grupą do której skierowana jest aktywność CITT są przedsiębiorstwa zainteresowane rozwojem poprzez wdrażanie innowacji.

  Harmonogram wdrożenia – plan prac projektowo-wdrożeniowych składających się na realizację przedsięwzięcia, np. np. wdrożenia systemu informatycznego lub nowej technologii. Graficznie obrazuje wzajemne powiązania i czas trwania poszczególnych działań (etapów, faz, czynności) wraz z punktami kontrolnymi („krokami milowymi”). Wraz z budżetem stanowi jeden z podstawowych elementów poprawnie przygotowanego procesu wdrożeniowego.

  Inżynieria – działalność polegająca na projektowaniu, konstrukcji, modyfikacji i utrzymaniu efektywnych kosztowo rozwiązań dla praktycznych problemów, z wykorzystaniem wiedzy naukowej oraz technicznej. Działalność ta wymaga rozwiązywania problemów różnej natury oraz skali. Bardziej ogólnie, inżynieria zajmuje się też rozwojem technologii.

  SNA: W latach 50. XX wieku ceny komputerów oraz koszt ich utrzymania liczone były w milionach dolarów. Na luksus posiadania komputera mogły liczyć tylko nieliczne najbogatsze firmy. Pracownicy odległych filii przejawiali potrzebę korzystania z firmowego komputera nie mniejszą niż ich koledzy z centrali co zaowocowało koniecznością umożliwienia im tego dostępu. W wyniku takiego obrotu sprawy wiele firm zajmujących się rozwiązaniami sieciowymi skupiło swoją uwagę na dostarczeniu odpowiedniej technologii. Jedną z takich technologii była Systems Network Architecture (SNA) IBM-u.

  Dodano: 18.10.2010. 10:26  


  Najnowsze