• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Piąte warsztaty nt. teorii i praktyki bezpieczeństwa informacji, Heraklion, Grecja

  30.03.2011. 18:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 1 - 3 czerwca 2011 r. w Heraklionie, Grecja, odbędą się piąte warsztaty nt. teorii i praktyki bezpieczeństwa informacji.

  Udoskonalenia techniczne mobilnych infrastruktur sieciowych oraz dostępność wydajnych urządzeń przenośnych szybko zmieniają sposób, w jaki użytkownicy wchodzą w interakcje i komunikują się na co dzień. Urządzenia te obejmują między innymi komputery kieszonkowe PDA, telefony komórkowe, karty chipowe, czujniki bezprzewodowe i znaczniki identyfikacji drogą fal radiowych. Pośród wspólnych cech tych urządzeń znalazły się ograniczone zasoby i komunikacja bezprzewodowa.

  Warsztaty poświęcone będą analizie zagadnień bezpieczeństwa i prywatności, które są coraz bardziej odkrywane przez komunikację mobilną i powiązane usługi oraz ewaluacji ich wpływu na jednostki i społeczeństwo jako całość.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Automatyka bezpieczeństwa pociągu (ABP) – zespół urządzeń odpowiedzialnych za bezpieczeństwo jazdy pojazdu trakcyjnego. Na PKP w skład automatyki bezpieczeństwa pociągu wchodzą: SHP (samoczynne hamowanie pociągu), CA (czuwak aktywny) oraz Radio-Stop. Urządzenia SHP oraz CA kontrolują czujność maszynisty. Zadaniem systemu Radio-Stop jest wstrzymanie ruchu wszystkich pojazdów trakcyjnych będących w strefie bezpośredniego zagrożenia ruchu kolejowego. Działanie urządzeń automatyki bezpieczeństwa pociągu oraz czujność maszynisty rejestrowane są za pomocą prędkościomierza wskazująco-rejestrującego (rodzaj tachometru) firmy Sécheron Hasler (dawniej Hasler).

  Urząd Bezpieczeństwa – powszechnie używane określenie organów bezpieczeństwa państwa funkcjonujących w Polsce w okresie stalinizmu (1944–1956). Nazwa pochodzi od jednostek terenowych, czyli Wojewódzkich, Miejskich, Powiatowych i Gminnych Urzędów Bezpieczeństwa Publicznego. Na szczeblu centralnym struktura posiadała rangę ministerstwa, były to kolejno:

  Bezpieczeństwo człowieka (jednostki ludzkiej) - zajmuje się obroną człowieka, jako jednostki, zapewnia mu poczucie bezpieczeństwa, co odróżnia je od bezpieczeństwa narodowego, które traktuje człowieka jako część zbiorowości i koncentruje się na obronie kraju przed zagrożeniami militarnymi i niemilitarnymi.

  Funkcja bezpieczeństwa – w bezpieczeństwie teleinformatycznym elementarna właściwość, jaką mechanizm bezpieczeństwa powinien zapewniać chronionym zasobom. Poszczególne mechanizmy mogą różnić się zakresem oferowanych funkcji bezpieczeństwa oraz ich poziomem.

  Bezpieczeństwo zbiorowe – głównym założeniem idei bezpieczeństwa zbiorowego jest utwierdzenie w przekonaniu, że najskuteczniejszym sposobem odparcia agresji jest podjęcie wspólnych działań przez kilka państw. Teoria bezpieczeństwa zbiorowego opiera się na stwierdzeniu, że powodem konfliktów międzynarodowych i wojen są niepewności oraz zagrożenia łączące się z polityką siły. W świetle tej teorii, państwa, które zobowiązują się do wzajemnej obrony, mogą powstrzymać agresora oraz ukarać go w przypadku naruszenia porządku lub prawa międzynarodowego.

  Kontakt operacyjny (KO) – kategoria osobowego źródła informacji Urzędu Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa w latach 1945-1960 i 1970-1989. Jedna z kategorii tajnej, odpłatnej i świadomej współpracy o uproszczonych procedurach.

  NASZ (Narodowy Algorytm Szyfrujący) – algorytm szyfrujący o niejawnej specyfikacji, stosowany do ochrony informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową, oznaczonych klauzulą "poufne". Według nieoficjalnych danych algorytm oparty jest o 3DES z funkcją whiteningu, której celem jest upodobnienie sygnału wyjściowego do białego szumu. Obecnie algorytm jest implementowany wyłącznie w sprzętowych układach szyfrujących urządzeń polskich producentów. Wersje tych urządzeń zawierające implementacje algorytmu NASZ przygotowywane są we współpracy z Departamentem Bezpieczeństwa Teleinformatycznego Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, który jest właścicielem algorytmu.

  Dodano: 30.03.2011. 18:17  


  Najnowsze