• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Piąte warsztaty przy okrągłym stole nt. technologii komponentowej GaN, Noordwijk, Holandia

  17.10.2012. 18:26
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 2-3 września w Noordwijk, Holandia, odbędą się piąte warsztaty przy okrągłym stole nt. technologii komponentowej azotków galu (GaN).

  Półprzewodniki szerokoprzerwowe takie jak azotki galu jawią się jako jedne z najbardziej obiecujących materiałów do przyszłych komponentów elektronicznych. Zapewniają ogromne atuty pod względem zasilania (prąd stały i mikrofale), braku wrażliwości na promieniowanie, pracy w wysokich temperaturach i w wysokiej częstotliwości, właściwości optycznych czy wreszcie niskiego poziomu zakłóceń. Powyższe właściwości nadają komponentom szerokoprzerwowym strategicznego znaczenia w opracowywaniu systemów kosmicznych następnej generacji.

  Ważnym celem wydarzenia jest ułatwienie wymiany informacji między lotnictwem, obroną, agencją kosmiczną a dofinansowanymi ze środków unijnych programami badań naukowych, aby zapobiegać powielaniu prac i zapewnić szybki transfer technologii do sektora produkcyjnego. Zaplanowano otwartą debatę, w czasie której zebrane zostaną opinie uczestników, aby zidentyfikować kluczowe obszary problemowe i pomóc w koordynowaniu oraz planowaniu przyszłych, roboczych programów badawczych i rozwojowych.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)
  Instytut Technik Innowacyjnych EMAG jest instytutem badawczym zajmującym się kompleksowym opracowywaniem a także wdrażaniem nowoczesnych urządzeń, systemów oraz technologii. Realizator prac naukowych, badawczo-rozwojowych, konstrukcyjnych i ekspertyz w zakresie elektrotechniki, automatyki przemysłowej, telekomunikacji, systemów monitorowania i urządzeń bezpieczeństwa, systemów sterowania procesami, informatyki technicznej, sieciowych systemów informacyjnych, racjonalnego użytkowania paliw i energii oraz ochrony środowiska. Ofertę EMAG-u uzupełniają: badania specjalistyczne, atestacyjne i certyfikacyjne przeprowadzane w Centrum Badań i Certyfikacji (m.in. w unikatowej Pracowni Badań Kompatybilności Elektromagnetycznej) posiadającym akredytacje PCA, małoseryjna produkcja aparatury i urządzeń oraz usługi serwisowe. EMAG posiada własny ośrodek szkolenia oraz wydaje własne czasopismo naukowo-techniczne "Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa", poradniki, instrukcje i monografie. EMAG to lider wielu segmentów rynku - m.in. w zakresie aparatury i systemów bezpieczeństwa i monitorowania zagrożeń naturalnych, systemów automatyki kontroli parametrów jakościowych węgla. Misją i głównym celem Instytutu EMAG jest opracowywanie nowych innowacyjnych rozwiązań oraz doskonalenie istniejących urządzeń, technologii i systemów przyczyniających się do poprawy efektywności procesów produkcyjnych, wzrostu bezpieczeństwa pracy i jakości życia. Siedziba Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG mieści się w Katowicach. Instytut Elektrotechniki Zakład Doświadczalny III w Międzylesiu - zakład doświadczalny będący częścią instytutu badawczego, której podstawowym celem działalności jest pełne i rzetelne zaspokojenie obecnych i przyszłych potrzeb klientów w zakresie prac badawczo-rozwojowych, produkcji jednostkowej i małoseryjnej, produkcji doświadczalnej, badań laboratoryjnych i certyfikacji wyrobów oraz prac wydawniczych i normalizacyjnych. Mieści się w Międzylesiu przy ulicy Wojska Polskiego 51. Noordwijk – gmina miejska w zachodniej Holandii, w prowincji Holandia Południowa; ludność: 24 658 (2003). Prawa miejskie od 1398 r.

  Program ESPRIT (ang. European Strategic Programme for Research in Information Technologies) Europejski Program Strategiczny w Dziedzinie Badań Technologii – pierwszy z wielu programów badawczo-rozwojowych Unii Europejskiej zainicjowany 28 lutego 1984 r. Jego nazwa jest akronimem od pełnej angielskiej nazwy programu. Historia tego programu sięga 1970 r., kiedy to powołany został Komitet ds. Badań Naukowych i Technicznych posiadający uprawnienia zarządczo-wykonawcze. Kolejnym etapem było zwołanie tzw. Okrągłego Stołu 12 wiodących firm elektronicznych w celu połączenia wysiłków w dziedzinie badań i rozwoju instytucji wspólnotowych oraz przedsiębiorstw prywatnych. Efektem obrad było powołanie do życia i uruchomienie programu pięcioletniego programu ESPRIT w latach 1984–1989, ESPRIT II w latach 1989–1992 oraz ESPRIT III w latach 1992–1994. Programy te finansowane były z dwóch źródeł: budżetu WE i środków własnych uczestników kontraktów. Wdrażanie technologii – etap działalności naukowo-technicznej, w którym efekty pracy naukowej w obszarze nauk podstawowych i stosowanych, w tym ściśle ukierunkowanych na osiągnięcie celów praktycznych prac badawczo-rozwojowych, są realizowane w praktyce, np. przez uruchomienie nowych technologii lub modyfikacje technologii istniejących.

  Polskie Towarzystwo Technologii i Mediów Edukacyjnych - powstałe w 1996 r. stowarzyszenie, którego głównym celem jest gromadzenie i upowszechnianie wiedzy edukacyjnej, zwłaszcza z zakresu najnowszych technologii i mediów edukacyjnych oraz inspirowanie i prowadzenie badań naukowych, kształcenie i doradztwo w dziedzinie technologii kształcenia i pedagogiki medialnej. SMART-1 (ang. Small Missions for Advanced Research in Technology 1) – bezzałogowa sonda kosmiczna Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA), pierwsza księżycowa misja tej agencji. Przeznaczona do testowania nowych technologii, które mają zostać wykorzystane w konstrukcji przyszłych sond kosmicznych. Od listopada 2004 do września 2006 sztuczny satelita Księżyca.

  Maria Montessori (ur. 31 sierpnia 1870 w Chiaravalle, zm. 6 maja 1952 w Noordwijk aan Zee w Holandii) – włoska lekarka, twórczyni systemu wychowania dzieci zw. metodą Montessori. Rumuńska Agencja Kosmiczna (rum. Agenţia Spaţialǎ Românǎ, ROSA) – rumuńska państwowa agencja koordynująca rozwój technologii i programów kosmicznych, powstała w 1991.

  Właściwości materiałowe – cecha każdego materiału zdefiniowanego jako kompozycja chemiczna w określonych warunkach fizycznych. Zależnie od warunków fizycznych, wartości właściwości materiałowych dla pojedynczego materiału mogą być różne. Nie są to więc właściwości materiału takie, jak np. skład chemiczny.

  Poker – gra karciana, rozgrywana talią składającą się z 52 kart, której celem jest wygranie pieniędzy (lub żetonów w wersji sportowej) od pozostałych uczestników dzięki skompletowaniu najlepszego układu lub za pomocą tzw. blefu. Liczba graczy przy jednym stole nie jest ograniczona, ale ze względów praktycznych nie gra się więcej niż w dziesięć osób.

  Studencka inicjatywa technologii i eksploracji kosmosu (ang. Student Space Exploration & Technology Initiative, SSETI) – stowarzyszenie zrzeszające 32 uczelnie z 12 europejskich krajów (również z Polski). Ma na celu promocję astronautyki i związanych z nią technologii poprzez budowę minisatelitów studenckich. Głównym patronem projektu jest Europejska Agencja Kosmiczna (ESA), której biuro edukacyjne koordynuje prace wszystkich członków stowarzyszenia. Alfred Henry (Freddy) Heineken (ur. 4 listopada 1923 w Amsterdamie, zm. 3 stycznia 2002 w Noordwijk) był znaczącym inwestorem i jednym z dyrektorów holenderskiej firmy piwowarskiej Heineken. Pracę w firmie rozpoczął 1 czerwca 1941 roku.

  Dodano: 17.10.2012. 18:26  


  Najnowsze