• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Piąte włoskie warsztaty nt. technologii Eclipse, Savona, Włochy

  06.08.2010. 18:12
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 30 września-1 października 2010 r. w Savonie, Włochy, odbędą się piąte, włoskie warsztat nt. technologii Eclipse.

  Zintegrowane środowisko tworzenia aplikacji Eclipse to powszechnie wykorzystywana platforma do projektowania aplikacji obiektowych. To społeczność open-source'owa i ekosystem, w których projekty koncentrują się na budowaniu platformy obejmującej rozszerzalne ramy, narzędzia i czasy wykonania programów w celu budowania, implementowania i zarządzania oprogramowaniem w czasie jego eksploatacji.

  Piąte wydarzenie z tej samej serii ma zgromadzić naukowców, praktyków, studentów i ekspertów, którzy są zainteresowani eksperymentowaniem, rozszerzaniem i wspieraniem platformy Eclipse.

  W czasie wydarzenia odbędzie się również specjalna sesja na temat środowiska wspomagania współpracy Jazz, na podstawie projektu "Wprowadzanie w życie współpracy zespołowej" (ETC). W projekcie ETC bierze udział kilka uczelni wyższych, a jego celem jest budowanie zespołów studentów z myślą o współpracy nad tworzeniem oprogramowania.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)
  Eclipse – platforma (framework) napisana w 2004 roku w Javie do tworzenia aplikacji typu rich client. Na bazie Eclipse powstało zintegrowane środowisko programistyczne do tworzenia programów w Javie, które jest razem z tą platformą rozpowszechniane. Aptana – zintegrowane środowisko programistyczne oparte na bazie Eclipse opracowane do tworzenia aplikacji sieciowych w JavaScripcie. Aptana dostępna jest dla platform: Microsoft Windows, Mac OS i Linux, oraz jako wtyczka do środowiska Eclipse. Eclipse Process Framework (EPF) to projekt o otwartym kodzie źródłowym (open source) zarządzany przez fundację Eclipse Foundation. W projekcie Eclipse ulokowany on jest w głównej kategorii: Eclipse Technology Project. Ma on dwa cele:

  Fundacja Eclipse (ang. Eclipse Foundation) – organizacja typu non-profit zajmująca się wspieraniem społeczności tworzącej projekty związane ze środowiskiem Eclipse. Eclipse RCP (ang. Eclipse Rich Client Platform) jest frameworkiem do tworzenia aplikacji desktopowych w języku programowania Java na bazie bibliotek SWT oraz JFace. Podobnie jak wszystkie projekty, nadzorowane przez Fundację Eclipse, jest on udostępniany na licencji Eclipse Public License.

  g-Eclipse to platforma (framework) bazująca na Eclipse i przeznaczona dla użytkowników, operatorów i programistów gridowych. Podobnie jak Eclipse jest udostępniona na zasadach otwartego oprogramowania. Zend Studio – komercyjne zintegrowane środowisko programistyczne (Integrated Development Environment, IDE) oparte na platformie Eclipse, przeznaczone dla tworzących w języku PHP.

  Eclipse 500 – lekki samolot odrzutowy dla biznesu wyprodukowany przez firmę Eclipse Aviation. Jego projekt oparty został na samolocie Williams V-Jet II. CPL (Common Public License) jest jedną z licencji wolnego oprogramowania, która została sformułowana w 1988 przez IBM. Treść licencji została zatwierdzona przez Open Source Initiative. Środowisko programistyczne Eclipse był (do roku 2004) przykładowym projektem rozprowadzanym na licencji CPL. Obecnie projekt rozwinął własną treść licencji pod nazwą Eclipse Public Licence, która początkowo bazowała na treści licencji CPL.

  JFace jest to zbiór rozszerzeń dla biblioteki SWT. Podobnie jak SWT jest rozwijany przez Fundację Eclipse w ramach platformy Eclipse. JFace jest biblioteką niezależną od platformy, ponieważ wszelkie specyficzne dla danego systemu operacje są realizowane przez SWT. Sposób implementacji tego zbioru rozszerzeń umożliwia korzystanie zarówno z dodatkowych funkcjonalności JFace jak i bezpośrednio z elementów biblioteki SWT.

  SWT (The Standard Widget Toolkit) jest biblioteką graficzną dla środowiska Java, stanowiącą alternatywę dla standardowych bibliotek Javy: AWT i Swing. Biblioteka ta jest rozwijana na zasadach open source przez Fundację Eclipse. Ideą projektu jest, aby wygląd komponentów graficznych i ich zachowanie (standardowe skróty klawiaturowe, reakcje na działania myszy) było w pełni zgodne z komponentami typowymi dla danego systemu, a ich prędkość nie odbiegała od natywnego interfejsu. SWT jest wykorzystywana jako podstawowa biblioteka graficzna środowiska Eclipse.

  jBPM biblioteka rozwijana przez społeczność JBoss.org napisana w języku Java. Zarządza działaniem procesów biznesowych zdefiniowanych w językach jPDL, WS-BPEL oraz Seam Pageflow. Jest rozprowadzana na licencji LGPL. Dodatkiem do biblioteki jest graficzny edytor procesów jPDL dostępny dla środowiska Eclipse. Eclipse Aviation - amerykański producent lekkich samolotów odrzutowych, szczególnie Eclipse 500 i Eclipse 400. Spółka została założona w 1998 roku przez byłego pracownika Microsoftu, Verna Raburna. Główna siedziba firmy znajduje się w Albuquerque. W sierpniu 2008 roku zatrudniała około 1150 pracowników. Obecnie firma boryka się z problemami finansowymi. Z tego powodu wstrzymano produkcję lekkiego odrzutowca Eclipse 500. 25 listopada ogłosiła upadłość.

  Eclipse Public License (EPL) jest jedną z licencji otwartego oprogramowania, która opublikowana została w lutym 2004 roku (zatwierdzona przez OSI w maju 2004 roku) przez Fundację Eclipse. Bazowała ona początkowo na licencji CPL.

  Dodano: 06.08.2010. 18:12  


  Najnowsze