• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Pierwsza doroczna konferencja nt. biomatematyki całkowej, Stirling, Wlk. Brytania

  21.04.2011. 16:26
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 29 - 31 sierpnia 2011 r. w Stirling, Wlk. Brytania, odbędzie się pierwsza konferencja nt. biomatematyki całkowej.

  Wraz z rozwojem informatyki w ostatnich latach pojawiło się przekonanie, że systemy komputerowe są w stanie emulować wszystko (inteligencję, wiedzę, świadomość) i można je wykorzystywać do symulowania wszelkich układów, w tym także tych żywych.

  Pogląd ten bazuje na wierze w nieograniczoną stosowalność deterministycznych podejść matematycznych. Mówi ona, że komputery potrafią zbliżyć matematykę deterministyczną do każdego wymaganego poziomu precyzji, na tyle by filozofia nauki newtonowskiej, której korzenie sięgają matematyki pitagorejskiej i fizyki arystotelesowskiej, mogła znaleźć istotne zastosowanie w podejściach opartych na komputerach, aż po zrozumienie życia i samej świadomości.

  Konferencja organizowana jest przez finansowany z funduszy unijnych projekt "Działanie wspierające biomatematykę całkową" (Inbiosa), a jej program obejmuje prezentacje, sesje plakatowe i prezentacje Pecha-Kucha. Omawiane będą następujące tematy:
  - transdyscyplinarne (łączące to co żywe i nieożywione) podejście do przetwarzania informacji;
  - molekularne, białkowe i komórkowe przetwarzanie informacji;
  - matematyczne podejścia do żywych/nieożywionych systemów i bioinformatyki;
  - modelowanie życia, inteligencji i świadomości;
  - przemierzanie życia - od bitów do ontologii i teorii;
  - filozofia naturalna i nauka o systemach - o życiu.

  Projekt poświęcony jest badaniu imperatywów matematyki i informatyki poprzez dążenie do zrozumienia fundamentalnych zasad pojawienia się, rozwoju i ewolucji w biologii. Celem jest zbudowanie zestawu nowych formalizmów matematycznych, które będą w stanie ująć różne aspekty modelu całkowego i ogólnej teorii bioinformatyki w adekwatnym układzie odniesienia.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Biomatematyka (biologia matematyczna) jest dziedziną z pogranicza biologii i matematyki, zajmującą się rozwojem metod matematycznych na potrzeby biologii i zastosowaniem matematyki do badań biologicznych.

  Podejście deskryptywne – metodologiczne podejście w polityce gospodarczej, które separuje się od wad podejścia normatywnego oraz pozytywnego. Szczególną cechą tego podejścia jest zwrócenie uwagi na zmienność warunków, w jakich zachodzi badane zjawisko.

  ABC@home to jeden z matematycznych projektów naukowych, opierających się na technice przetwarzania rozproszonego. Projekt stara się rozwiązać jeden z najważniejszych problemów matematycznych – szuka trójek związanych z hipotezą ABC. Projekt koordynowany jest przez Instytut Matematyki Uniwersytetu w Leiden oraz Kennislink, holenderski instytut promujący naukę w Holandii.

  Wiadomość - termin z zakresu teorii informacji i teorii komunikacji. Według Media. Leksykon PWN jest związany z procesem emisji, przekazywania, przekształcania, przyjmowania i przechowywania (w pamięci) określonego ciągu elementów informacyjnych, tj. znaków, symboli, liter, cyfr, tonów, błyskawic, itd..

  Podejście kwalifikacyjne – najstarsze spojrzenie na przywództwo. U źródeł tego podejścia stoją badania nad charakterystycznymi cechami efektywnych przywódców, tymi typowymi oraz unikatowymi. Podstawowym założeniem tego podejścia jest teoria mówiąca o przywództwie jako coś wrodzonego:

  Podejście normatywne – jedno z podejść metodologicznych polityki gospodarczej. Główną cechą tego podejścia jest poszukiwanie odpowiedzi na pytanie jak powinno być.

  Styl sytuacyjny (podejście sytuacyjne) - nurt w teorii zarządzania stwierdzający, że każdą sytuację należy rozpatrywać indywidualnie.

  Dodano: 21.04.2011. 16:26  


  Najnowsze