• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Pierwsza konferencja nt. europejskiej infrastruktury danych, Barcelona, Hiszpania

  05.10.2012. 16:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 22 - 24 października 2012 r. w Barcelonie, Hiszpania, odbędzie się EUDAT - Pierwsza konferencja nt. europejskiej infrastruktury danych (First European Data Infrastructure Conference).

  W ostatnich latach Komisja Europejska wraz z państwami członkowskimi przeznaczyła znaczące nakłady na stworzenie paneuropejskiej e-infrastruktury wspomagającej różne społeczności naukowe. Dzięki temu obecnie kształtuje się europejski ekosystem e-infrastruktury z sieciami komunikacyjnymi i obiektami HPC, które zapewniają europejskim naukowcom ze wszystkich dziedzin najnowocześniejsze narzędzia i usługi, wspomagające tworzenie nowych obiektów badawczych na szczeblu paneuropejskim.

  Coraz szybsze namnażanie danych - udostępnianych przez nowe narzędzia naukowe o dużej mocy, symulacje i cyfryzację zasobów bibliotecznych - stało się bodźcem do intensyfikacji działań i inwestycji. Pomoże to stawić czoła wyzwaniu zarządzania danymi przy zapewnieniu spójnego podejścia do dostępu do danych naukowych i ich zabezpieczania. Unijny projekt EUDAT, dofinansowany ze środków 7PR, ma zająć się tym problemem i zbadać nowe możliwości, stosując swoją wizję infrastruktury danych opartej na współpracy.

  Konferencja umożliwi użytkownikom danych naukowych zasięgnięcie informacji o usługach opracowywanych w ramach projektu EUDAT. W czasie wydarzenia przewidziano konkretne demonstracje społeczności naukowych i centrów danych zaangażowanych w projekt.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) - internetowy nośnik danych firmy Amazon, ma prosty w obsłudze interfejs WWW, który umożliwia dostęp do przechowywanych danych i zarządzanie nimi. Ilość przechowywanych danych jest praktycznie nielimitowana. Jakość i skalowalność infrastruktury Amazon S3 jest taka sama jak ta używana przez firmę Amazon do udostępniania i zarządzania własną, globalną siecią stron internetowych. Centrum Danych (ang. Data Center) – budynek lub pomieszczenie przeznaczone do przechowywania działającej infrastruktury informatycznej: serwerów, urządzeń przechowywania danych (storage) oraz infrastruktury sieciowej. ETL (ang. Extract, Transform and Load) – narzędzia wspomagające proces pozyskania danych dla baz danych, szczególnie dla hurtowni danych.

  Obiektowa baza danych to zbiór obiektów, których zachowanie się, stan oraz związki są określone zgodnie z obiektowym modelem danych. Obiektowy system zarządzania bazą danych jest systemem wspomagającym definiowanie, zarządzanie, utrzymywanie, zabezpieczanie i udostępnianie obiektowej bazy danych. Projekt "The Europlanet Research Infrastructure - ERI" (Infrastruktura Naukowa Europlanet) jest czteroletnim projektem finansowanym ze środków Unii Europejskiej pod patronatem Siódmego Programu Strukturalnego. Od stycznia 2009 ERI ułatwia dostęp do infrastruktury naukowej z zakresu planetologii zwiększając wydajność pracy naukowców poprzez możliwość wspólnego korzystania z danych.

  Strumieniowa baza danych to baza danych, w której dane są przedstawione w postaci zbioru strumieni danych. System zarządzania taką bazą nazywany jest strumieniowym systemem zarządzania danymi (DSMS - ang. Data Stream Management System). IBM InfoSphere Warehouse – środowisko do projektowania i wdrażania hurtowni danych. W ramach pakietu oprogramowania otrzymujemy narzędzia pozwalające na budowę procesów ETL, eksplorację danych (ang. Data Mining), a także tworzenie aplikacji analitycznych (OLAP) i raportów, opartych o dane strukturalne i niestrukturalne (pliki płaskie).

  William Harvey Inmon (ur. 1945) – amerykański informatyk, uznawany przez wielu za ojca hurtowni danych. Bill Inmon napisał książkę, która była podstawą do nauki o hurtowniach danych. Stworzył on definicję hurtowni danych (ang. Data Warehouse) zawierającą czas zbierania danych w wariancie wsparcia zarządzania decyzjami. W porównaniu z podejściem innych pionierskich architektów hurtowni danych miedzy innymi Ralpha Kimballa, podejście Inmona jest często określane jako podejście top-down. Stowarzyszenie Europejskich Zarządców Infrastruktury Kolejowej (European Rail Infrastructure Managers – EIM) – jest organizacją branżową reprezentującą europejskich zarządców infrastruktury kolejowej. Stały sekretariat stowarzyszenia z siedzibą w Brukseli, utrzymuje kontakty z instytucjami zajmującymi się doradztwem w zakresie rozwoju transportu, koordynuje też pracą ekspertów z zrzeszonych firm. Wszyscy członkowie EIM zatrudniają w Europie łącznie ponad 113 000 pracowników.

  Temporalna baza danych - baza danych posiadająca informację o czasie wprowadzenia lub czasie ważności zawartych w niej danych. Temporalne bazy danych są często administrowane automatycznie, poprzez usuwanie nieaktualnych danych lub ich archiwizowanie.

  Big data – termin odnoszący się do dużych zbiorów danych, których przetwarzanie wymaga zastosowania specjalistycznego oprogramowania. W praktyce pojęcie dużego zbioru danych oznacza rozmiar wyrażany przy pomocy co najmniej dziesiątek terabajtów, a często nawet petabajtów. Big data ma zastosowanie wszędzie tam, gdzie dużej ilości cyfrowych danych towarzyszy potrzeba zdobywania nowych informacji lub wiedzy. Szczególne znaczenie odgrywa wzrost dostępności Internetu oraz usług świadczonych drogą elektroniczną, które w naturalny sposób są przystosowane do wykorzystywania baz danych.

  PHP Data Objects (w skrócie PDO) – rozszerzenie języka PHP udostępniające jednolity interfejs baz danych w postaci pojedynczej klasy z metodami wspólnymi dla różnych silników zarządzania bazą danych. Eliminuje to konieczność korzystania przez twórców oprogramowania z własnych lub zewnętrznych rozwiązań unifikujących sposób operowania na bazie danych. Directory of Open Access Journals (DOAJ) – baza danych stworzona przez Lund University zawierająca spis międzynarodowych, recenzowanych czasopism naukowych do których dostęp jest darmowy. Baza zawiera linki do stron głównych czasopism, abstrakty lub pełne artykuły naukowe. 24 października baza ta zawierała ponad 8298 czasopism naukowych.

  eXist-db – otwarty system zarządzania bazą danych, wykorzystujący technologie XML do przechowywania danych. Projekt powstał w 2000 roku, a jego twórcą jest Wolfgang Meier. W przeciwieństwie do baz relacyjnych, eXist wykorzystuje język XQuery, którego używa się do operowania na danych przechowywanych w postaci zasobów podzielonych na kolekcje (podobnie jak w systemach plików). ArcView - podstawowa licencja pakietu ArcGIS klasy desktop firmy ESRI. Zapewnia wysokiej jakości wizualizację kartograficzną, narzędzia do zarządzania i analizowania danych geograficznych oraz podstawowe narzędzia do tworzenia i edycji tych danych. Najnowsza wersja - 10.0 PL.

  DMP (Data Management Platform) jest to platforma do zarządzania danymi z różnych źródeł, w celu przetworzenia ich i udostępnienia dla platform zakupowych (DSP) i sprzedażowych (SSP). Daje centralną kontrolę nad procesami przetwarzania i analizy danych oraz realizacji kampanii, umożliwiając optymalizację działań marketingowych ukierunkowaną na dotarcie do większej liczby pożądanych klientów. Dane z platformy zawierają informacje, które reklamodawcy mogą wykorzystać do podjęcia decyzji czy chcą emitować reklamę właśnie temu użytnikowi.

  Dodano: 05.10.2012. 16:17  


  Najnowsze