• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Pierwsza międzynarodowa konferencja nt. energooszczędnych komputerów, Chicago, USA

  23.06.2010. 10:12
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 15-18 sierpnia 2010 r. w Chicago, USA, odbędzie się pierwsza, międzynarodowa konferencja nt. energooszczędnych komputerów.

  W czasie wydarzenia poruszone zostaną kluczowe zagadnienia i tematy związane z wydajnością energetyczną w użytkowaniu komputerów oraz promowaniem przyjaznych środowisku technologii i systemów komputerowych. Konferencja ma na celu stworzenie forum dla szerokiego audytorium, aby dyskutować, wymieniać i badać najnowsze osiągnięcia w tzw. "green computing", takie jak energooszczędne użytkowanie komputerów, projektowanie algorytmów i systemów na potrzeby przyjaznych środowisku technologii komputerowych oraz inne szeroko powiązane tematy.

  Konferencja posłuży również za forum do prezentacji systemów sprzętowych i softwareowych, algorytmów i aplikacji oraz badań naukowych powiązanych z zasilaniem, energią i temperaturą, które mają znaczenie dla naukowców, inżynierów i praktyków.

  Obok konferencji, w trakcie serii forów i warsztatów analizowane będzie to, w jaki sposób można zmniejszyć ślad węglowy informatyki oraz w jaki sposób komputery mogą wnieść swój wkład w ochronę środowiska i ogólny dobrostan planety. Zaplanowano następujące tematy:
  - Warsztaty nt. nauki zarządzania energią;
  - Warsztaty nt. układów scalonych małej mocy;
  - Trwające prace nad energooszczędnymi metodami użytkowania komputerów.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  "Media Student" to inicjatywa powstała w 2004 roku, mająca na celu zintegrowanie środowiska polskich mediów studenckich. Zamierzeniem projektu jest stworzenie warunków i zasad współpracy młodych dziennikarzy oraz doskonalenie umiejętności. Jest to realizowane poprzez organizowanie corocznych konferencji oraz warsztatów, podczas których uczestnicy mają możliwość dyskusji na interesujące ich tematy oraz spotykają się i uczą od znanych i cenionych profesjonalistów. Do tej pory zawsze odbywały się zimowe Warsztaty Prasowe Media Student oraz wiosenna Ogólnopolska Konferencja Media Student, która jest większym wydarzeniem i uczestniczą w niej również stacje radiowe. Wszystkie edycje Media Studenta to imprezy darmowe, odbywające się dzięki sponsorom i dofinansowaniu uczelni warszawskich. Energooszczędne zagospodarowanie terenu – problematyka dotykająca dziedzin nauki takich jak: architektura, urbanistyka, inżynieria środowiska, energetyka itp. Uwzględnia specyficzne wymogi przestrzenne dotyczące budownictwa pasywnego i ekologicznego wraz z efektywnym wykorzystaniem terenu w celu uzyskania jak największej ilości energii ze źródeł odnawialnych. Planując energooszczędne zagospodarowanie terenu należy zwrócić uwagę na wiele czynników związanych z tym tematem. Można wymienić czynności, które trzeba dokonać, aby ukształtować zrównoważone otoczenie: Międzynarodowa Federacja Gier Komputerowych (ang. International Computer Games Association, ICGA) – organizacja założona w 1977 r. przez programistów, aby m.in. organizować mistrzostwa świata komputerów w szachach.

  Cyberpsychologia – dział psychologii obejmujący wszystkie zagadnienia psychologiczne związane lub będące pod wpływem pojawiającej się technologii. Cyberpsychologia to nauka o ludzkim umyśle i zachowaniu w kontekście interakcji człowieka z technologią. Główny nurt badań z tego zakresu koncentruje się na wpływie Internetu i cyberprzestrzeni na psychikę jednostek i grup. Najpopularniejsze tematy dotyczą: zarządzania tożsamością online, typów osobowości w cyberprzestrzeni, reakcja przeniesieniowa w stosunku do komputerów, uzależnienie od komputera i Internetu, zachowania regresywnego w cyberprzestrzeni, zmian płci w sieci itd. Instytut Technik Innowacyjnych EMAG jest instytutem badawczym zajmującym się kompleksowym opracowywaniem a także wdrażaniem nowoczesnych urządzeń, systemów oraz technologii. Realizator prac naukowych, badawczo-rozwojowych, konstrukcyjnych i ekspertyz w zakresie elektrotechniki, automatyki przemysłowej, telekomunikacji, systemów monitorowania i urządzeń bezpieczeństwa, systemów sterowania procesami, informatyki technicznej, sieciowych systemów informacyjnych, racjonalnego użytkowania paliw i energii oraz ochrony środowiska. Ofertę EMAG-u uzupełniają: badania specjalistyczne, atestacyjne i certyfikacyjne przeprowadzane w Centrum Badań i Certyfikacji (m.in. w unikatowej Pracowni Badań Kompatybilności Elektromagnetycznej) posiadającym akredytacje PCA, małoseryjna produkcja aparatury i urządzeń oraz usługi serwisowe. EMAG posiada własny ośrodek szkolenia oraz wydaje własne czasopismo naukowo-techniczne "Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa", poradniki, instrukcje i monografie. EMAG to lider wielu segmentów rynku - m.in. w zakresie aparatury i systemów bezpieczeństwa i monitorowania zagrożeń naturalnych, systemów automatyki kontroli parametrów jakościowych węgla. Misją i głównym celem Instytutu EMAG jest opracowywanie nowych innowacyjnych rozwiązań oraz doskonalenie istniejących urządzeń, technologii i systemów przyczyniających się do poprawy efektywności procesów produkcyjnych, wzrostu bezpieczeństwa pracy i jakości życia. Siedziba Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG mieści się w Katowicach.

  Internet Marketing Conference, zwany także (IMC), jest międzynarodową konferencją poruszającą tematy e-biznesu. Pierwszy event odbył się w Kopenhadze w 2000. Od tamtego czasu spotkania odbyły się również w Sztokholmie, Las Vegas, Berlinie, Vancouver, Montrealu, Göteborgu i Nowym Jorku. Konferencja została rozpoczęta przez Lennarta Svanberga. Przenośna Aparatura Sejsmiczna PASAT 12i (12. kanałowa, iskrobezpieczna) została opracowanym w 2. połowie lat 80. XX wieku, w Zakładzie Systemów Dyspozytorskich (ZB 7) Centrum Naukowo-Produkcyjnego Elektrotechniki i Automatyki Górniczej EMAG w Katowicach. Prace rozpoczęto w 1985 roku od aparatury PASAT 12N (12. kanałowej, nieiskrobezpiecznej) przeznaczonej do pracy w kopalniach, w których nie występuje zagrożenie wybuchem metanu. Pozytywne doświadczenia z próbnej eksploatacji oraz udostępnienie nowoczesnych, energooszczędnych technologii mikrokomputerowych pozwoliło na opracowanie wersji iskrobezpiecznej aparatury nazwanej PASAT 12i, którą do roku 1995 wdrożono w 9 polskich kopalniach węgla kamiennego. System jest nadal rozwijany, a jego ostatnia wersja PASAT M charakteryzuje się zwiększoną do 48 liczbą kanałów pomiarowych, pasmem przenoszonych częstotliwości 4,5 – 10.000 Hz oraz zastosowaniem magistrali CAN do transmisji danych.

  Polska Infrastruktura Gridowa PL-Grid, ogólnopolska infrastruktura obliczeniowa, zbudowana w latach 2009-2011, w ramach projektu naukowego PL-Grid - Polska Infrastruktura Informatycznego Wspomagania Nauki w Europejskiej Przestrzeni Badawczej. Celem jej budowy było umożliwienie przeprowadzania badań naukowych w oparciu o symulacje i obliczenia dużej skali z wykorzystaniem klastrów komputerowych oraz zapewnienie wygodnego dostępu do zasobów komputerowych dla zespołów badawczych także spoza środowisk, w których działają centra Komputerów Dużej Mocy (KDM). Paradygmat programowania (ang. programming paradigm) — wzorzec programowania komputerów przedkładany w danym okresie rozwoju informatyki ponad inne lub szczególnie ceniony w pewnych okolicznościach lub zastosowaniach.

  Metodologia badań pedagogicznych jest to nauka o metodach i działalności naukowej w pedagogice obejmującej sposoby przygotowania i prowadzenia badań naukowych na gruncie pedagogiki oraz opracowania ich wyników, budowy systemów naukowych oraz utrwalenie w mowie i w piśmie osiągnięć pedagogiki naukowej. Ze względu na zakres stosowania wyróżnia się metodologię ogólną, która zajmuje się ogólnymi problemami metod i systemów naukowych oraz metodologię szczegółową badającą metody i systemy wybranych nauk np.: pedagogicznych.

  Konferencja naukowa – spotkanie grupy naukowców, praktyków i osób zainteresowanych pewnym działem nauki. W ramach spotkania referowane są wyniki badań naukowych lub odbywa się seria krótkich wykładów monograficznych i dyskusji na określony temat. Konferencje, obok publikacji, są jedną z dwóch podstawowych form prezentowania i dyskutowania wyników badań naukowych. Wystąpienia na konferencjach naukowych, w których prezentuje się swoje wyniki badań są nazywane prezentacjami, komunikatami, doniesieniami wstępnymi, referatami. Materiały konferencji mogą być publikowane.

  Dobra Praktyka Kliniczna (ang. Good Clinical Practice – GCP) – międzynarodowy standard etyczny i naukowy dotyczący planowania, prowadzenia, dokumentowania i ogłaszania wyników badań prowadzonych z udziałem ludzi (badań klinicznych) opracowany przez Międzynarodową Konferencję ds. Harmonizacji (ICH). Postępowanie zgodnie z tym standardem stanowi gwarancję wiarygodności i dokładności uzyskanych danych oraz raportowanych wyników, a także respektowania praw osób uczestniczących w badaniu. RadiSys Corporation to producent i dostawca systemów wbudowanych i podobnych rozwiązań. Główna siedziba firmy znajduje się w Hillsboro w stanie Oregon, USA. Firma współpracuje z grupami deweloperskimi klientów dostarczając im sprzęt oraz know-how w zakresie architektury komputerów, integracji systemów, wbudowanych systemów operacyjnych np. OS-9, projektowania ASIC oraz tworzenia oprogramowania pośredniczącego.

  Dom pasywny, dom energooszczędny – standard wznoszenia obiektów budowlanych, który wyróżniają bardzo dobre parametry izolacyjne przegród zewnętrznych oraz zastosowanie szeregu rozwiązań, mających na celu zminimalizowanie zużycia energii w trakcie eksploatacji. Praktyka pokazuje, że zapotrzebowanie na energię w takich obiektach jest ośmiokrotnie mniejsze niż w tradycyjnych budynkach wznoszonych według obowiązujących norm (zapotrzebowanie energetyczne w budynkach pasywnych wynosi poniżej 15 kWh/(m²·rok), natomiast w zwykłych domach - może osiągać nawet 120 kWh/(m²·rok)). TCO (Tjänstemännens Centralorganisation) – norma będąca certyfikatem jakości, przyznawanym głównie dla monitorów komputerowych oraz elektronicznych urządzeń biurowych, oceniających ich zgodność m. in. pod względem: emisji promieniowania, ergonomii, energooszczędności i ekologii. Definiuje następujące parametry: czytelność i stabilność obrazu, odporność na zakłócenia zewnętrzne, emisję promieniowania, energooszczędność oraz bezpieczeństwo elektryczne. Certyfikacja jest prowadzona przez szwedzką konfederację zawodową TCO Development (Unia Pracodawców), będącą spółką zależną od Tjänstemännens Centralorganisation Organization (TCO), bezpośrednio odpowiedzialnej za rozwój i przyznawanie certyfikatów zgodności. Norma jest głównie znana z certyfikacji monitorów komputerowych (TCO 95, 99, 03, 5.0, 6.0, 7.0). Jest także przyznawana dla: drukarek (TCO 99), mebli biurowych (TCO 04) i telefonów komórkowych (TCO 01).

  EtherTalk - jest implementacją specyfikacji Ethernet IEEE 802.3 (Institute of Electrical and Electric Engineers) dla komputerów Apple Macintosh. Adaptery w tym standardzie (dostarczane przez firmę Apple) mogą być wyposażone w złącza dla kabla BNC, skrętki lub światłowodu. Karty te, przeznaczone dla komputerów z serii Macintosh II, nazywane są Ethernet NuBus (NB), a dla komputerów Macintosh LC - Ethernet LC. Dostępne są również zewnętrzne adaptery dla systemów innych niż NuBus. Łączy się je poprzez zewnętrzny port SCSI (Small Computer System Interface). Finały NBA w 1991 rozegrano w dniach 2-12 czerwca 1991 roku. Spotkali się w nich mistrzowie Konferencji Wschodniej - Chicago Bulls oraz Konferencji Zachodniej - Los Angeles Lakers.

  Finały NBA w 1993 rozegrano w dniach 9-20 czerwca 1993 roku. Spotkali się w nich mistrzowie Konferencji Wschodniej - Chicago Bulls oraz Konferencji Zachodniej - Phoenix Suns.

  Dodano: 23.06.2010. 10:12  


  Najnowsze