• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Pierwsza międzynarodowa konferencja nt. sieci sensorowych, Rzym, Włochy

  30.08.2011. 17:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 24 - 26 lutego 2012 r. w Rzymie, Włochy, obędzie się pierwsza międzynarodowa konferencja nt. sieci sensorowych.

  Obecne trendy wskazują, że w niedalekiej przyszłości niskokosztowa technologia radiowa krótkiego zasięgu może stać się powszechnie dostępna. Wraz z rozwojem sieci bezprzewodowych umożliwi to powszechne instalowanie bezprzewodowych sieci sensorowych ad hoc. W tego typu sieciach każdy węzeł może być wyposażony w rozmaite czujniki - akustyczne, sejsmiczne, na podczerwień, ruchu, biomedyczne i chemiczne - o wysokim poziomie wnioskowania informacji powiązanego z identyfikacją, wbudowanym przetwarzaniem sygnałów i sieciowaniem danych.

  Bezprzewodowe sieci ad hoc posiadają różnorodne, potencjalne zastosowania, na przykład:
  - systemy bezpieczeństwa do wykrywania i rejestrowania informacji wojskowych;
  - systemy wykrywania materiałów chemicznych, biologicznych, radiologicznych, jądrowych i wybuchowych;
  - systemy monitorowania zmian na równinach, w lasach, oceanach i w innej topografii;
  - systemy czujników drogowych do monitorowania ruchu pojazdów;
  - systemy przepływu transportu i parkingowe.

  Wydarzenie posłuży za forum wymiany doświadczeń i pomysłów na innowacyjne przedsięwzięcia między naukowcami a praktykami.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  ZigBee – specyfikacja protokołów transmisji danych w sieciach bezprzewodowych typu mesh, cluster tree. Sieci oparte na ZigBee charakteryzują się niewielkim poborem energii, niewielkimi przepływnościami (do 250kbps) oraz zasięgiem między węzłami rzędu do 100 m. Typowymi zastosowaniami są sieci sensorowe, sieci personalne (WPAN), automatyka domowa, systemy alarmowe, systemy monitoringu. WSN (ang. Wireless Sensor Network pl. Bezprzewodowa sieć sensorowa) – sieć złożona z wielu małych urządzeń rozlokowanych na pewnym obszarze w celu realizacji pewnego – wspólnego dla wszystkich zadania. Podstawowym elementem sieci jest węzeł wyposażony w czujnik monitorujący zmienność pewnych zjawisk, takich jak temperatura, wilgotność, obecność (nieobecność) obiektu, dźwięk, ciśnienie, ruch, stopień zanieczyszczenia powietrza itp. w różnych lokalizacjach. Początkowo technologie oparte na bezprzewodowych sieciach sensorowych rozwijane były tylko na potrzeby militarne, jednak z czasem sieci te zyskują coraz szersze zastosowanie w dziedzinach życia codziennego (monitorowanie środowiska, zarządzanie ruchem, automatyzacja w domach). Operations Support Systems (ang.), w skrócie OSS, to system komputerowy używany przez dostawców usług telekomunikacji. Termin OSS najczęściej opisuje "systemy sieci" zajmującej się samą siecią telekomunikacji, wspomaga procesy takie jak: utrzymywanie inwentarza sieci, zabezpieczenia usług, konfiguracji komponentów sieci i zarządzania błędami. Uzupełniający termin Business Support Systems (ang.), w skrócie BSS, jest nowszy i typowo odnosi się on do "systemów biznesu" zajmujących się klientami, wspierających procesy takie jak pobieranie poleceń, przetwarzanie rachunków i zbieranie płatności. Dwa systemy razem często są skracane do BSS/OSS lub B/OSS. Termin OSS został historycznie użyty by zawrzeć zarówno sieć jak i Biznes Systemowy w dalszym ciągu jest on używany w tym sensie który to może zdawać się chaotyczny. Kiedy używamy tego skrótu, termin OSS może zostać odebrany jako połączenie z BSS.[1]. Dokładny zakres obszarów objętych przez OSS zależy od posługującego się tym pojęciem - producentów oprogramowania, instytucji badawczych czy standaryzujących. Jednakże, przyjmuje się że OSS pokrywa przynajmniej:

  Cyfrowe systemy pomiarowe – system pomiarowy jest zbiorem współpracujących ze sobą przyrządów pomiarowych służących do otrzymywania, przetwarzania, przesyłania oraz zapamiętywania informacji pomiarowej. Zakwalifikowanie do kategorii systemów pomiarowych związane jest z funkcją dodatkową jaką pełni urządzenie oprócz pobrania informacji z obiektu mierzonego, a mianowicie z przetwarzaniem wyniku pomiaru. Proces pobrania informacji z obiektu badanego to proces pomiarowy. W teorii występujepodział na systemy p. analogowe i systemy p.cyfrowe, jednak obecnie praktycznie wszelkie tworzone systemy pomiarowe są systemami cyfrowymi, stąd stosuje się określenie cyfrowe systemy pomiarowe. Freeloading – w terminologii firmy Microsoft termin z zakresu bezpieczeństwa bezprzewodowych sieci lokalnych – zagrożenie polegające na wykorzystaniu przez intruzów cudzej i słabo zabezpieczonej infrastruktury sieci bezprzewodowej do własnych celów. Freeloading prowadzi m.in. do znacznego obniżenia jakości usług QoS (obciążenia sieci), wystawienia sieci i jej użytkowników na dodatkowe zagrożenia ze strony wirusów, złośliwego oprogramowania, botnet, a także na konsekwencje prawne dla osób odpowiedzialnych za sieć (sprawców przestępstw komputerowych wykorzystujących niezabezpieczone bezprzewodowe sieci lokalne jest trudniej znaleźć). W niektórych krajach freeloading jest traktowany jako przestępstwo.

  IDS, IPS (ang. Intrusion Detection System, Intrusion Prevention System – systemy wykrywania i zapobiegania włamaniom) – urządzenia sieciowe zwiększające bezpieczeństwo sieci komputerowych przez wykrywanie (IDS) lub wykrywanie i blokowanie ataków (IPS) w czasie rzeczywistym. QSS: funkcję QSS (Quick Security Setup). Funkcja ta umożliwia łatwą i szybką konfigurację parametrów bezpieczeństwa sieci bezprzewodowej. Podczas standardowej konfiguracji użytkownik samodzielnie definiuje nazwę sieci (SSID). Następnie tworzy klucz zabezpieczający sieć, który wykorzystuje do konfiguracji punktu dostępowego oraz klientów sieci bezprzewodowej. Skonfigurowanie parametrów bezpieczeństwa ma na celu zabezpieczenie bezprzewodowej sieci przed dostępem osób nieuprawnionych. Dzięki funkcji QSS użytkownik szybko uzyskuje bezpieczny dostęp do sieci bezprzewodowej. Funkcja QSS automatycznie konfiguruje parametry bezpieczeństwa połączenia bezprzewodowego.

  Honeypot (ang. honey – miód; pot – garniec) to w informatyce pułapka mająca na celu wykrycie prób nieautoryzowanego użycia systemu czy pozyskania danych. Najczęściej składa się z komputera, danych i wyodrębnionego obszaru sieci lokalnej, które udają prawdziwą sieć, lecz są odizolowane i odpowiednio zabezpieczone. Wszystko to z zewnątrz wygląda jakby zawierało informacje lub zasób, który mógłby być potencjalnym celem cyberprzestępcy. Systemy honeypot działają najczęściej pod kontrolą specjalistycznego oprogramowania. Istnieją zaawansowane wersje honeypotów przeznaczone dla ogromnych sieci będących własnością wielkich ISP, jak również w miarę proste systemy nadające się doskonale do ochrony małej sieci firmowej lub domowej. Te ostatnie mogą być z powodzeniem zainstalowane na domowym komputerze. Compol II sp. z o.o - polska firma specjalizująca się w produkcji urządzeń i systemów ICT rejestrujących, analizujących i opisujących ruch w sieciach PSTN i TCP/IP. Modemy, systemy rejestrowania rozmów telefonicznych, systemy analizowania i rejestrowania ruchu w sieciach IP należą do rozwiązań szeroko wykorzystywanych w instytucjach finansowych, nadzorze lotniczym, zarządzaniu kryzysowym, giełdach i policji. Firma z wysokim potencjałem innowacyjności.

  Enterprise Content Management (ECM) – klasa zintegrowanych systemów zarządzania zasobami informacyjnymi w przedsiębiorstwie czy instytucji. Stanowi wynik integracji funkcjonalnej i technologicznej takich rozwiązań, jak systemy integracji aplikacji i wymiany danych (w tym systemy ERP), systemy zarządzania procesami oraz obiegiem dokumentów (ang. workflow), systemy zarządzania danymi elektronicznymi i treścią stron internetowych.

  Topologia sieci komputerowej – model układu połączeń różnych elementów (linki, węzły itd.) sieci komputerowej. Określenie topologia sieci może odnosić się do konstrukcji fizycznej albo logicznej sieci.

  e-zdrowie- narzędzia lub rozwiązania obejmujące produkty, systemy i usługi wychodzące poza zakres prostych aplikacji internetowych. Wiążą się one z narzędziami dla organów i pracowników służby zdrowia oraz dostosowane do indywidualnych potrzeb systemy opieki zdrowotnej dla pacjentów i obywateli. Są to na przykład sieci informacji o zdrowiu, elektroniczne książeczki zdrowia, usługi świadczone w ramach opieki telemedycznej, osobiste przenośne systemy komunikacji, portale poświęcone zdrowiu oraz wiele innych narzędzi na bazie technologii informacyjno-komunikacyjnych, pomagających zapobiegać, diagnozować i leczyć choroby, monitorować stan zdrowia, prowadzić odpowiedni tryb życia. Tramwaje w Polsce: W Polsce istnieje 14 sieci tramwajowych, a 1 jest w budowie. Zgodnie z polityką PZPR-u w większych miastach systemy były rozbudowywane lub modernizowane, a te w mniejszych przeznaczone były do całkowitej likwidacji. Niektóre sieci zostały zlikwidowane przez podział miasta na dwa państwa. Istniały (lub istnieją) plany przywrócenia tramwajów w niektórych miastach (np. Słubice), czy budowa zupełnie nowego systemu.

  Floating Car Data (FCD) to technologia służąca do wyznaczania średniej prędkości i czasu przejazdu na danym odcinku sieci drogowej. Technologia opiera się o analizę anonimowych danych GPS pochodzących z flot pojazdów lub nawigacji samochodowych. FCD opiera się na założeniu, że obserwując próbę pojazdów oraz zaawansowane algorytmy jesteśmy w stanie oszacować śrędnią prędkość i czas przejazdu całego strumienia ruchu. Dzięki swojej charakterystyce FCD pozwala na pozyskanie danych dla całej sieci drogowej, wszędzie tam gdzie poruszają się pojazdy. Jakość danych FCD zależy od ilości i jakości próby. Roaming to mechanizm w bezprzewodowych sieciach telekomunikacyjnych (np. komórkowych lub Wi-Fi), umożliwiającym korzystanie z usług obcych sieci, bądź punktów dostępowych, w momencie gdy abonent znajduje się poza zasięgiem sieci operatora lub dostawcy internetu, z którym podpisał umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych.

  Kanały logiczne, transportowe i fizyczne używane w UMTS to pojęcia wykorzystywane dla potrzeb projektowania i opisu sieci radiowych budowanych w tym standardzie. Są one traktowane jako interfejsy pomiędzy warstwami protokołów służącymi do przygotowania danych do wysłania w sieci radiowej (lub do odzyskania danych z informacji, która została odebrana z sieci radiowej).

  Dodano: 30.08.2011. 17:17  


  Najnowsze