• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Pierwsza międzynarodowa konferencja nt. teledetekcji i geoinformacji środowiska (RSCy 2013), Pafos, Cypr

  03.04.2013. 17:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 8-10 kwietnia 2013 r. w Pafos, Cypr, odbędzie się Pierwsza międzynarodowa konferencja nt. teledetekcji i geoinformacji środowiska (RSCy 2013 - First International Conference on Remote Sensing and Geoinformation of Environment).

  Geoinformacja to interdyscyplinarna dziedzina nauki, która obejmuje nauki o Ziemi, informatykę i naukę o systemach. Zajmuje się gromadzeniem i analizowaniem informacji na temat atmosfery, hydrosfery, litosfery i biosfery, a konkretnie ich powstawania, zmian i wzajemnych zależności. Teledetekcja, która odnosi się do wykorzystywania napowietrznych technologii pomiarowych do wykrywania i klasyfikowania obiektów na Ziemi za pomocą rozprzestrzenionych sygnałów, jest jedną z technik stosowanych w geoinformacji.

  Prelegenci i skłaniający do refleksji program techniczny zachęcą do wymiany opinii i położą podwaliny pod przyszłą współpracę i innowacje. Przedmiotem dyskusji będą wszelkie tematy związane z teledetekcją i geoinformacją środowiska.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Krzywa spektralna (nazywana też charakterystyką spektralną) przedstawia zależność współczynnika odbicia promieniowania od długości fali. Jest ona wykorzystywana w teledetekcji satelitarnej do klasyfikowania obserwowanych obiektów. Teledetekcja (ang. remote sensing) to rodzaj badań wykonywanych z pewnej odległości (zdalnie) przy wykorzystaniu specjalistycznych sensorów (czujników). Badania teledetekcyjne można wykonywać z samolotów, przestrzeni kosmicznej lub z powierzchni ziemi. Metody teledetekcyjne dzielą się na aktywne i pasywne. W aktywnej teledetekcji sygnał jest wysłany z instrumentu, a po odbiciu od obiektu, odbierany i analizowany. Przykładami aktywnej teledetekcji jest aktywny radar, w którym wysyłane są mikrofale, lidar – w tym przypadku wysyłane jest światło, czy sodar lub sonar – wtedy wysyłane są fale akustyczne. Pasywnymi metodami teledetekcji są metody oparte na analizie sygnałów emitowanych przez obserwowany obiekt. Zdjęcie fotograficzne jest przykładem teledetekcji pasywnej. Terminu teledetekcja używa się zwykle przy pomiarach wykonywanych z pokładu satelitów czy też samolotów, ale dotyczy on także wszelkich innych pomiarów wykonywanych zdalnie. Techniki teledetekcyjne używają tzw. metod odwrotnych do oceny interesujących własności. Dla przykładu, ocena ilości deszczu z chmur może być dokonana na podstawie intensywności sygnału z radaru meteorologicznego. Dziedzina ta rozwija się bardzo intensywnie głównie na potrzeby robotyki (orientacja przestrzenna), bezpieczeństwa (obserwacja poprzez nieprzeźroczyste przeszkody np. ściany - (ang. through-the-wall detection)) i zdalna identyfikacja osób, przemysłu samochodowego (wykrywanie zagrożeń na drodze) (ang. automotive radar), logistyki (zdalna identyfikacja towarów), monitoringu środowiska naturalnego, medycynie i wielu innych dziedzin. GEODETA – Magazyn Geoinformacyjny, wcześniej: GEODETA – Magazyn Geodezyjny – polski miesięcznik prezentujący aktualne zagadnienia z zakresu: geodezji, kartografii, katastru, GIS-u, fotogrametrii, teledetekcji, nawigacji satelitarnej i geoinformatyki. Przedstawia najnowsze rozwiązania techniczne stosowane w kraju i za granicą, informuje o pracach polskich naukowców, zmianach w prawie oraz sytuacji panującej na krajowym rynku geoinformacji. Ukazuje się od czerwca 1995 roku. Wydawcą jest firma GEODETA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

  Radar z syntetyczną aperturą (ang. SAR; Synthetic Aperture Radar) - radar służący do uzyskiwania obrazów nieruchomych obiektów o wysokiej rozróżnialności. Radar taki jest wykorzystywany do tworzenia obrazów powierzchni ziemi oraz innych planet z zastosowaniem technik teledetekcji. Satelita meteorologiczny – sztuczny satelita Ziemi wyposażony w aparaturę do pomiarów własności fizycznych i chemicznych atmosfery i powierzchni Ziemi. Satelity meteorologiczne mogą być geostacjonarne (stacjonarne nad jednym punktem nad równikiem) lub krążyć na tzw. orbitach biegunowych. Satelity na orbicie synchronicznej ze Słońcem (ang. sun-synchronous) na orbicie biegunowej przelatują nad danym punktem Ziemi o mniej więcej tej samej porze. Pierwszym satelitą ściśle meteorologicznym był TIROS 1. Dotychczas instrumenty na satelitach meteorologicznych używane były do pasywnej teledetekcji atmosfery i powierzchni Ziemi. Obecnie (2006) istnieją plany wprowadzenia na orbitę instrumentów do aktywnej teledetekcji (radar i lidar), np. na satelicie Cloudsat w ramach konstelacji A-Train.

  Pejia (Peja, gr. Πέγεια) - miasto na Cyprze w dystrykcie Pafos leżące 12 km na północ od Pafos. Miasteczko leży w południowej części półwyspu Akamas. Nauka o promieniowaniu atmosferycznym jest działem fizyki atmosfery zajmującym się całością zjawisk oddziaływania promieniowania elektromagnetycznego w atmosferze: m.in. optyki atmosferycznej, optyki warstwy ocean-atmosfera, równaniem transferu promieniowania, rozpraszaniem na hydrometeorach i molekułach powietrza, zjawiskami optycznymi w atmosferze. Nauka o promieniowaniu atmosferycznym stanowi podstawę zrozumienia widzialności w atmosferze, oddziaływania promieniowania słonecznego z chmurami i aerozolami, obserwacji satelitarnych, aktywnej i pasywnej teledetekcji, oraz zrozumienia bilansu energetycznego ziemi. Mimo że operuje klasycznymi metodami fizyki, rozwinęła specjalistyczne metody pomiarowe i teoretyczne.

  Chlorakas – wieś na Cyprze w dystrykcie Pafos. Miejscowość leży kilometr na północ od Pafos i 4 km od Zatoki Koralowej. Geoinformacja – dziedzina geografii zajmująca się zbieraniem, pozyskiwaniem, gromadzeniem, przetwarzaniem, przesyłaniem, analizą, interpretacją danych geoprzestrzenych, czyli danych o Ziemi.

  Nikoklia - wieś na Cyprze w dystrykcie Pafos. Miejscowość leży 17 km na południowy wschód od Pafos w pobliżu zbiornika Asprogremnos i rzeki Diarizos.

  Nata - wieś na Cyprze w dystrykcie Pafos. Miejscowość leży 14 km na południowy wschód od Pafos w pobliżu zbiornika Asprogremnos i rzeki Kseros.

  Suskiu (gr. Σουσκιού) - wieś na Cyprze w dystrykcie Pafos. Miejscowość leży 18 km na południowy wschód od Pafos w pobliżu zbiornika Asprogremnos nad rzeką Diarizos. Trimitusa, również Tremitusa (gr. Τριμιθούσα a. Τρεμιθούσα) - wieś na Cyprze w dystrykcie Pafos. Leży 4 km na północny-wschód od Pafos na wysokości 270 m n.p.m. Liczy około 700 mieszkańców.

  Mamonia - wieś na Cyprze w dystrykcie Pafos. Miejscowość leży 23 km na południowy wschód od Pafos nad rzeką Diarizos. Przez miejscowość przebiega droga lokalna F616. Stawrokonu (gr. Σταυροκόννου) - wieś na Cyprze w dystrykcie Pafos. Miejscowość leży 22 km na południowy wschód od Pafos. Przez miejscowość przebiega droga lokalna F617.

  Aksilu (gr. Αξύλου) - wieś na Cyprze w dystrykcie Pafos. Miejscowość leży 13 km na wschód od Pafos. Przez miejscowość przebiega droga lokalna E606.

  Dodano: 03.04.2013. 17:17  


  Najnowsze