• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Pierwsza światowa konferencja nt. ptaków morskich, Victoria, Kanada

  13.07.2010. 17:12
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 7-11 września 2010 r. w Victorii, Kanada, odbędzie się pierwsza światowa konferencja nt. ptaków morskich.

  Wydarzenie ma na celu zgromadzenie ornitologów specjalizujących się w ptakach morskich, działaczy ruchu na rzecz ochrony przyrody i ustawodawców, aby wspierać badania naukowe, działania na rzecz ochrony przyrody i inne przedsięwzięcia podejmowane przez wiele grup i stowarzyszeń zajmujących się aktywnie ptakami morskimi na całym świecie.

  Konferencja obejmie cztery główne tematy: zmiany klimatu, interakcje między ptakami morskimi a rybołówstwem, ochrona siedlisk morskich i przywrócenie ptaków morskich.
  - Temat "Zmiany klimatu a komparatywna dynamika ekosystemów oceanicznych na świecie" poświęcony będzie globalnemu zbiorowisku ptaków morskich, zmianom klimatu i środowisku morskiemu.
  - "Interakcje między ptakami morskimi a rybołówstwem - perspektywa globalna" dotyczyć będzie szybkiego rozwoju rybołówstwa przemysłowego na świecie na przestrzeni XX w. oraz poziomów interakcji między ptakami morskimi a łowiskami handlowymi w systemach przybrzeżnych, nabrzeżnych i pelagicznych. Interakcje dotyczą umieralności ptaków morskich jako przyłowu, rywalizacji między łowiskami a ptakami morskimi o żer oraz wykorzystania odrzuconego przyłowu jako żywności przez padlinożerne ptaki morskie.
  - "Ekologia przestrzenna na morzu - możliwości i wyzwania dotyczące obszarów chronionych dla ptaków morskich na morzu" badać będzie niektóre z najbardziej problematycznych aspektów ochrony ptaków morskich, w tym identyfikację siedlisk o decydującym znaczeniu i opracowywanie strategii ochrony tych siedlisk.
  - "Ekologia wysp i ptaków morskich oraz odbudowa - globalna synteza" położy nacisk na sytuację ptaków i drapieżników morskich na wyspach na świecie oraz przyjrzy się zaleceniom w zakresie skutecznego przywracania populacji ptaków morskich i siedlisk gniazdowych.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (dawniej Północnopodlaskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, PTOP) – organizacja zajmująca się ochroną ptaków i ich siedlisk. Działa w Polsce północno-wschodniej, zostało powołane do życia w 1985 roku w Białowieży. Census of Marine Life (Spis morskich form życia), w skrócie CoML – jeden z największych międzynarodowych projektów badawczych różnorodności i sposobu rozmieszczenia organizmów morskich, łączący 2700 naukowców z ponad 80 krajów świata. Celem badań prowadzonych w ramach programu było dostarczenie podstaw do opracowania polityki ochrony szczególnie wrażliwych obszarów morskich, wyznaczenia obszarów morskich wymagających ochrony oraz stworzenia globalnej sieci obszarów chronionych przed agresywnymi połowami. Program jest wspierany przez wiele organizacji rządowych związanych z nauką, środowiskiem i rybołówstwem, oraz przez prywatne fundacje i korporacje. Partnerami projektu są Encyclopedia of Life i National Geographic Society. BirdLife International (pierwotnie International Council for Bird Preservation - Międzynarodowa Rada Ochrony Ptaków) - to międzynarodowa organizacja, której celem jest ochrona ptaków oraz ich siedlisk. BirdLife International jest federacją organizacji zajmujących się ochroną ptaków z różnych krajów, tzw. organizacji partnerskich. Polskim partnerem BirdLife International jest Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków.

  Wyspa Mercury (ang. Mercury Island, pol. Wyspa Rtęci lub Wyspa Merkurego) – niewielka, skalista wyspa na Wybrzeżu Diamentowym w Namibii, na Oceanie Atlantyckim. Mimo niewielkich rozmiarów jest ona uznawana przez Bird Life i inne grupy ekologów za jedną z ostoi ptaków ze względu na ważny ośrodek hodowli przybrzeżnych ptaków morskich. Wyspa jest zarządzana przez Ministerstwo Rybołówstwa i Zasobów Morskich Namibii. United States Navy – marynarka wojenna Stanów Zjednoczonych; jeden z rodzajów amerykańskich sił zbrojnych odpowiedzialny za organizację, szkolenie oraz wyposażenie morskich sił zbrojnych – w tym Korpusu Piechoty Morskiej – do prowadzenia działań bojowych na morzu. W szczególności, zadaniem marynarki i piechoty morskiej Stanów Zjednoczonych jest poszukiwanie i niszczenie nieprzyjacielskich sił morskich oraz powstrzymywanie jego handlu morskiego; w celu zdobycia i utrzymania ogólnej przewagi morskiej; kontroli obszarów morskich o żywotnym znaczeniu, ochrony żywotnych linii żeglugowych; ustanowienia i utrzymania lokalnej przewagi (w tym powietrznej) w obszarze działań morskich; zajmowanie i obrona baz morskich; oraz przeprowadzanie operacji lądowych i powietrznych niezbędnych do prowadzenia kampanii morskich.

  Wybrzeże Trzebiatowskie (PLB320010) – obszar specjalnej ochrony ptaków w północno-zachodniej Polsce, nad Morzem Bałtyckim, o powierzchni 31 757,6 ha, w całości w woj. zachodniopomorskim, na Pobrzeżu Szczecińskim. Celem utworzenia obszaru jest ochrona populacji dziko występujących ptaków oraz utrzymanie ich siedlisk w niepogorszonym stanie. Stwierdzono występowanie na tym terenie 35 gatunków ptaków z Załącznika II Dyrektywy Ptasiej. Królewskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (ang. Royal Society for the Protection of Birds, RSPB) - brytyjska organizacja pozarządowa zajmująca się ochroną ptaków i ich siedlisk, zwłaszcza gatunków zagrożonych. Do RSPB należy ponad 1 mln członków, na jego rzecz pracuje ok. 1300 zatrudnionych i 13000 wolontariuszy, co czyni je największą organizacją tego typu w Europie i jedną z największych na świecie.

  Isle of May (gael. Eilean Mháigh) – wyspa w Szkocji w wejściu do zatoki Firth of Forth, ok. 8 km od brzegu szkockiego. Ma około 1,5-2,5 km długości i mniej niż pół kilometra szerokości. Wyspa jest rezerwatem przyrody (National Nature Reserve) i jest zamknięta dla zwiedzających od 1 października do 1 maja, aby zapobiec niepokojeniu młodych fok i lęgowisk ptaków. Podczas szczytu lęgowego gniazduje na wyspie ponad 200 tysięcy ptaków morskich. Akwarystyka morska - dział akwarystyki, dziedzina wiedzy dotycząca hodowli zwierząt i roślin morskich w akwarium morskim, amatorskie lub zawodowe zajmowanie się hodowlą wodnych organizmów morskich w akwariach.

  Gruczoły solne (gruczoły nosowe) – gruczoł położone nad oczami niektórych ptaków, zwłaszcza morskich. Wydzielają solankę, który płynie do jamy nosowej, a potem wychodzi przez nozdrza, usuwając nadmiar soli.

  Nyctiphanes – rodzaj szczętek obejmujący cztery gatunki, które jako część zooplanktonu są ważnym elementem pożywienia ptaków morskich oraz poławianych komercyjnie ryb.

  Obszar specjalnej ochrony ptaków (OSO; ang. SPA - Special Protection Area) – obszar wyznaczony do ochrony populacji dziko występujących ptaków jednego lub wielu gatunków, w którego granicach ptaki mają korzystne warunki bytowania w ciągu całego życia, w dowolnym jego okresie albo stadium rozwoju.

  Dodano: 13.07.2010. 17:12  


  Najnowsze