• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Pierwsze doroczne warsztaty projektu SKIN, Barcelona, Hiszpania

  15.09.2011. 15:49
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 17 - 18 listopada 2011 r. w Barcelonie, Hiszpania, odbędą się pierwsze doroczne warsztaty projektu SKIN.

  Sponsorem warsztatów jest projekt SKIN (Powolne procesy w warunkach bliskich równowagi dla radionuklidów w układach woda-ciało stałe, przydatne w zarządzaniu odpadami radioaktywnymi). W ramach projektu badane są powolne procesy, które mogą wpływać na mobilność radionuklidów w ilości i składzie produktów radioaktywnych uwolnionych z elektrowni jądrowej, w części pola w pobliżu źródła promieniowania i geosferze.

  W czasie warsztatów zostaną zaprezentowane i omówione naukowo-techniczne wyniki projektu. Sesje plenarne zostaną wykorzystane do przedstawienia wyników poszczególnych sekcji projektu.

  W projekcie SKIN uczestniczy dziesięciu partnerów z siedmiu krajów europejskich oraz z Chińskiej Republiki Ludowej. Jest dofinansowywany z Siódmego Programu Ramowego (7PR) UE.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)
  Nightingale – wolny odtwarzacz muzyczny i przeglądarka internetowa oparta na kodzie źródłowym programu Songbird. Silnik Nightingale jest oparty na XULRunnerze z bibliotekami m.in. takimi jak GStreamer oraz libtag. Odkąd oficjalne wsparcie dla systemu Linux zostało zakończone przez projekt Songbird w kwietniu 2010 r. część społeczności projektu Songbird, korzystająca z systemu Linux oddzieliła się od projektu Songbird tworząc projekt Nightingale. W przeciwieństwie do programu Songbird w którym do skiny i części funkcjonalności prawa autorskie są zastrzeżone, Nightingale jest dostępny w całości na wolnych licencjach – GPLv2, MPL i BSD. Na parametry projektu składają się: zakres projektu, koszt projektu i czas projektu. Parametry projektu określa się czasami mianem „magicznego trójkąta”. Karta Projektu (Project Charter) – dokument definiujący zakres, udziałowców oraz cele projektu. Dostarcza podstawowe informacje na temat ról oraz odpowiedzialności osób zaangażowanych w projekt (definiuje kierownika projektu, sponsora oraz klienta).

  Kierownik projektu (PM – Project Manager) – specjalista w dziedzinie zarządzania projektami. Jest odpowiedzialny za planowanie, realizację i zamykanie projektu. Podstawowym zadaniem kierownika projektu jest zapewnienie osiągnięcia założonych celów projektu, wytworzenie produktu spełniającego określone wymagania jakościowe. PM jest odpowiedzialny za efekt końcowy realizowanego projektu i musi być aktywny podczas wszystkich etapów projektu. Kierownik projektu może kierować m.in. projektami w budownictwie, projektami informatycznymi, projektami telekomunikacyjnymi, projektami finansowymi. Skin (ang. skóra; także skórka) – zestaw ustawień graficznego interfejsu użytkownika umożliwiający znaczącą zmianę wyglądu i zachowania programu.

  Matryca logiczna projektu - jest kompleksowym narzędziem stosowanym na etapie planowania działań projektowych, jak i późniejszego zarządzania realizacją projektu. W syntetyczny sposób przedstawia planowaną drogę realizacji i weryfikacji projektu. Formalnie została przejęta przez Komisję Europejską jako narzędzie ułatwiające projektowanie w 1992r. Niezależnie od rodzaju projektu dla którego matryca jest sporządzana zawiera ona zawsze elementy służące: Projekt architektoniczno-budowlany – prawnie określony zakres projektu architektonicznego obiektu budowlanego, który należy załączyć do projektu budowlanego. W ramach projektu budowlanego może wystąpić kilka projektów architektoniczno-budowlanych obiektów wchodzących w skład tego projektu. Zakres i formę projektu budowlanego (określenie inwestycji budowlanej w formie dokumentów, rysunków, planów) podaje odpowiednie rozporządzenie prawa budowlanego.

  Skin and Bones – drugie DVD amerykańskiego zespołu rockowego Foo Fighters, wydane 7 listopada 2006. DVD jest nagraniem koncertu, który odbył się w Pantages Theater w Los Angeles 29, 30 i 31 sierpnia 2006. Nagrania utworów zagranych na koncercie zostały umieszczone na albumie koncertowym Skin and Bones. DVD uzyskało status podwójnej platynowej płyty w Australii. Cold as Ice to utwór dance-pop, promujący jako pierwszy ósmy studyjny album niemieckiej wokalistki Sarah Connor - Real Love. Producentami utworu są Kay Denar oraz Rob Tyger. Teledysk to utworu został wyreżyserowany przez Daniela Lwowskiego, który współpracował już z Connor, przy videoclipie do utworu Bounce oraz Skin on Skin. Kompozycja powstała poprzez pomieszanie 3 stylów muzycznych : dance, pop oraz techno.

  Skin / The World of Skin - poboczny projekt muzyczny Michaela Giry i Jarboe, liderów amerykańskiej grupy Swans, istniejący w latach 1986-1990.

  Microsoft Project to aplikacja wspomagająca zarządzanie projektami, zasobami, czasem i finansami projektu. Jest to zaawansowane i bardzo popularne narzędzie oferujące czytelne narzędzia raportujące, rozbudowane interfejsy do zarządzania ważnymi aspektami projektu.

  Komitet sterujący – jest organem wspierającym kierownictwo przedsiębiorstwa w jego działaniu. Dotyczy to głównie podejmowania strategicznych decyzji w zakresie przyszłej realizacji projektów inwestycyjnych podmiotu. Podejmuje on decyzje o tym, który z przedstawionych w danym momencie projektów ma być wcielony w życie, a który nie. Jest odpowiedzialny za długoterminowe zarządzanie projektem i jego monitoring. Oznacza to kontrolę realizacji projektu na poziomie strategicznym, weryfikacji zgodności projektu z przyjętymi wcześniej celami i utrzymaniem założonych ram: zakresu, kosztów i terminów czasowych. W przypadku jakichkolwiek zmian w projekcie, muszą one być najpierw przedstawione komitetowi, a potem przez niego zatwierdzone. Tylko wtedy można je uwzględnić w projekcie. Komitet sterujący ocenia i akceptuje, na zasadzie konsensusu, zaproponowane przez zespół projektowy działania dla realizacji projektu. Zajmuje się także ich koordynacją i spójnością z innymi realizowanymi projektami. Komitet sterujący powołuje grupy robocze i wybiera ekspertów, z którymi przedsiębiorstwo będzie współpracować przy projekcie. Przed komitetem odpowiada kierownik projektu (bądź dyrektor – w zależności od wielkości i działalności jednostki gospodarczej). Ścieżka krytyczna (po ang. Critical Path Method, CPM ) - w teorii zarządzania projektami ciąg takich zadań (podzadań projektu), że opóźnienie któregokolwiek z nich opóźni zakończenie całego projektu. W praktyce narzędzie planowania i kierowania prac i zapewnienia ich prawidłowego przebiegu w czasie.

  Skin and Bones – pierwszy album koncertowy amerykańskiego zespołu rockowego Foo Fighters. Zawiera on nagrania z koncertu, który odbył się w Pantages Theater w Los Angeles 29, 30 i 31 sierpnia 2006. Album został wydany 7 listopada 2006. Tego samego dnia zostało wydane również DVD z tego koncertu – Skin and Bones (DVD). Album uzyskał status złotej płyty w Australii i Irlandii. Pre-umowa – termin występujący w regionalnych programach operacyjnych w ramach polityki spójności UE w latach 2007–2013. Jest to forma umowy stosowana w projektach unijnych znajdujących się w indykatywnych wykazach indywidualnych projektów kluczowych dla poszczególnych regionów. Pre-umowa jest zobowiązaniem beneficjenta do prawidłowego i terminowego przygotowania indywidualnego projektu kluczowego do realizacji w ramach regionalnego programu operacyjnego. Określa niezbędne warunki do spełnienia przez beneficjenta przed złożeniem przez niego wniosku o dofinansowanie dla indywidualnego projektu kluczowego.

  Awful (ang. okropny) - to jest trzeci i ostatni singel z płyty Celebrity Skin. Napisany przez Eric Erlandson, Courtney Love, Melissa Auf der Maur i Patricia Schemel. Do tej piosenki nakręcono teledysk.

  Dodano: 15.09.2011. 15:49  


  Najnowsze