• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Pierwsze europejskie warsztaty w zakresie projektowania i oceny interfejsu HCI, Limassol, Cypr

  15.03.2011. 16:26
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Pierwsze europejskie warsztaty w zakresie projektowania i oceny interfejsu HCI odbędą się 8 kwietnia 2011 roku w miejscowości Limassol na Cyprze.

  Dziedzina interakcji człowiek-komputer (HCI) koncentruje się na badaniu, planowaniu i projektowaniu interakcji pomiędzy ludźmi i komputerami. Rozciąga się ona między innymi na informatykę, nauki behawioralne oraz projektowanie.

  Podstawowym celem interakcji HCI jest zwiększenie użyteczności komputerów oraz ich możliwości percepcji potrzeb użytkowników. Podejmowane wysiłki dotyczą opracowania nowych metodologii projektowych, prowadzenia eksperymentów w zakresie nowych urządzeń, tworzenia prototypów nowych systemów oprogramowania, a także badania modeli i teorii interakcji.

  Tematy poruszane w czasie wydarzenia obejmą:
  - obecne zastosowanie metod projektowania i oceniania;
  - metodologie projektowania i oceny charakterystyczne dla branży;
  - modele konceptualne i praktyczne protokoły projektowania i oceny;
  - interdyscyplinarne przenośnie, metody i modele;
  - możliwości przeniesienia metod projektowania i oceny interakcji HCI do innych branż;
  - krytyczny przegląd właściwości jakościowych i norm oprogramowania stanowiących obecnie priorytet w branżowych metodach projektowania i oceny interakcji HCI;
  - sposoby wyboru metody projektowania i oceny interakcji HCI w zależności od właściwości dziedziny;
  - ocenę empiryczną zależnych od dziedziny metod interakcji HCI w aspekcie ilościowym i jakościowym;
  - studia przypadków oraz analizy etnograficzne.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Projektowanie zorientowane na użytkownika (ang. User-centered design) to podejście do projektowania interakcji człowieka z komputerem w którym potrzeby, wymagania i ograniczenia końcowego użytkownika są szczegółowo badane na każdym etapie procesu projektowego. Jest jedną z podstawowych metod użyteczności.

  William (Bill) Moggridge (ur. 25 czerwca 1943 w Londynie, zm. 8 września 2012 w San Francisco) – brytyjski projektant przemysłowy, twórca pierwszego laptopa nazwanego GRiD Compass, jeden z ojców projektowania interakcji, zwolennik projektowania zorientowanego na użytkownika.

  Projektowanie zorientowane na użytkownika (ang. User-centered design) to podejście do projektowania interakcji człowieka z komputerem w którym potrzeby, wymagania i ograniczenia końcowego użytkownika są szczegółowo badane na każdym etapie procesu projektowego. Jest jedną z podstawowych metod użyteczności.

  Prawo Demeter dla funkcji (ang. Law of Demeter (LoD), inaczej Zasada minimalnej wiedzy lub Reguła ograniczania interakcji - ang. Principle of Least Knowledge ) zasada projektowania oprogramowania (w szczególności projektowania w językach obiektowych), która w skrócony i nieco nieformalny sposób jest ujmowana: "rozmawiaj tylko z (bliskimi) przyjaciółmi".

  Projektowanie uniwersalne (ang. universal design) – filozofia projektowania produktów i otoczenia, w taki sposób by mogły być one użyte przez wszystkich ludzi, w możliwie szerokim zakresie, bez potrzeby adaptacji lub specjalnego projektowania.

  Ocena instytucjonalna – jedna z trzech form oceny szkolnictwa wyższego, obok oceny programowej i oceny systemowej. Jej przedmiotem jest jakość danej jednostki: np. uczelni bądź wydziału.

  Kryterium oceny decyzji - to pojęcie z zakresu teorii decyzji, oznaczające przyporządkowanie każdej dopuszczalnej decyzji, ilościowej lub jakościowej oceny korzyści, wynikających z podjęcia takiej decyzji. Często kryterium oceny nazywane jest celem decyzji.

  Dodano: 15.03.2011. 16:26  


  Najnowsze