• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Pierwsze, międzynarodowe warsztaty nt. inteligentnych systemów i usług sieciowych, Hongkong

  01.10.2010. 16:26
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Dnia 12 w grudnia w Hongkongu odbędą się międzynarodowe warsztaty nt. inteligentnych systemów i usług sieciowych.

  Z uwagi na wiele rodzajów działalności handlowej, które przenoszą się do sieci, wywiad w informatyce obejmuje dane wejściowe z wielu źródeł, w tym z informatyki, zarządzania czy projektowania systemów, jak również wymaga zrozumienia różnych kultur. Warsztaty zgromadzą naukowców, akademików i decydentów, którzy podejmą próbę interpretacji wyzwań, jakie stoją przed inteligentnymi systemami i usługami sieciowymi.

  Omawiane tematy obejmą przetwarzanie w chmurze, zarządzanie wiedzą w sieci, teorie gier, inteligentne systemy informatyczne przedsiębiorstwa internetowego oraz agentowe technologie i logikę.

  Warsztaty odbędą się w tym samym czasie co 11. międzynarodowa konferencja nt. projektowania sieciowych systemów informatycznych (WISE 2010).

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Biuro Projektowania Systemów Cyfrowych SA (BPSC SA) – polska spółka informatyczna zajmująca się projektowaniem i wdrażaniem rozwiązań informatycznych wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem. Jeden z największych dostawców systemów klasy MRP II / ERP w Polsce. Zatrudnia ponad 200 specjalistów. BPSC SA (Biuro Projektowania Systemów Cyfrowych SA) – spółka informatyczna zajmująca się projektowaniem i wdrażaniem rozwiązań informatycznych wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem. Jeden z największych dostawców systemów klasy MRP II / ERP w Polsce. Zatrudnia ponad 200 specjalistów. Zarządzanie przez zaufanie (zarządzanie zaufaniem, ang. trust management, management by trust, management through trust) - zbiór działań kreowania systemów i metod, które pozwalają uzależnionym jednostkom dokonywać ocen i decyzji odnoszących się do niezawodności potencjalnych operacji zawierających ryzyko, a także umożliwiających ich uczestnikom i właścicielom systemów wzrost i stosowne reprezentowanie wiarygodności własnej oraz ich systemów.

  Metodyki projektowania systemów wieloagentowych – systemy wieloagentowe poprzez złożoną budowę oraz różnorodność architektury agentów wymagają zastosowania określonych metodyk projektowych. Nurtem stanowiącym bazę dla różnych podejść metodycznych jest zorientowanie obiektowe (ang. Object Orientation) wynikające z pierwotnego nurtu postrzegania agentów w kategoriach oprogramowania obiektowego. Mimo rozwoju koncepcji systemów wieloagentowych w ostatnich latach nadal nie określono głównego standardu projektowania takich rozwiązań w przeciwieństwie do podejścia obiektowego w procesie projektowania systemów informatycznych i zastosowania w nim języka UML. System Zarządzania Bezpieczeństwem w obiekcie (ang. Security Management System) SMS - globalny system integrujący systemy bezpieczeństwa budynku lub całego obiektu. System pozwala na zarządzanie wszystkimi systemami bezpieczeństwa budynku. Jest jednym z podstawowych systemów zarządzania systemami automatycznego sterowania w budynku. Wraz z systemem BMS wchodzi w skład globalnego systemu zarządzania i sterowania budynku BMCS.

  Planowanie zasobów przedsiębiorstwa (ang. enterprise resource planning (ERP), tłumaczone przez producentów też jako zaawansowane zarządzanie zasobami) – określenie klasy systemów informatycznych służących wspomaganiu zarządzania przedsiębiorstwem lub współdziałania grupy współpracujących ze sobą przedsiębiorstw, poprzez gromadzenie danych oraz umożliwienie wykonywania operacji na zebranych danych. Enterprise Content Management (ECM) – klasa zintegrowanych systemów zarządzania zasobami informacyjnymi w przedsiębiorstwie czy instytucji. Stanowi wynik integracji funkcjonalnej i technologicznej takich rozwiązań, jak systemy integracji aplikacji i wymiany danych (w tym systemy ERP), systemy zarządzania procesami oraz obiegiem dokumentów (ang. workflow), systemy zarządzania danymi elektronicznymi i treścią stron internetowych.

  Networld – miesięcznik profesjonalistów IT, ukazujący się od 1994 roku. Tematyka pisma obejmuje sieci komputerowe, bezpieczeństwo systemów informatycznych, budowę i zarządzanie infrastrukrukturą, technologie bezporzewodowe, mobilne i VoIP. Wydawany przez wydawnictwo IDG Poland SA. Jednocześnie portal wiedzy związany z informatyką. Zarządzanie siecią telekomunikacyjną (ang. Telecommunications Management Network, TMN) jest zestawem funkcji i protokołów do ich realizacji, zdefiniowanych przez ITU-T, w celu zarządzania sieciami telekomunikacyjnymi i usługami świadczonymi przez nie. TMN zakłada współpracę różnych systemów operacyjnych i różnych sieci telekomunikacyjnych.

  System zarządzania należnościami (ang. Account Receivable Management System, A.R.M.S.) - jest systemem informatycznym mającym na celu skuteczne wspomaganie przedsiębiorstwa w efektywnym zarządzaniu należnościami i ryzykiem kredytowym. Systemy takie dopełniają swoim działaniem systemy finansowo-księgowe, ERP, CRM. Głównym celem takiego systemu jest zapobieganie powstawaniu przeterminowanych należności i ich odzyskiwanie. Najczęstszym miejscem zastosowania takich systemów są przedsiębiorstwa, które charakteryzuje duży wolumen sprzedaży i duże saldo kredytu kupieckiego oraz związane z tym problemy finansowe i organizacyjne.

  Asseco Business Solutions (Asseco BS) – producent systemów informatycznych do zarządzania przedsiębiorstwem. Oferta firmy obejmuje indywidualnie dostosowywane systemy klasy ERP, gotowe programy dla małych i średnich spółek (MŚP), rozwiązania mobilne oraz outsourcing IT i konsulting informatyczny.

  System śledzenia aplikacji (ang. Applicant tracking system (ATS)) to aplikacja, która umożliwia elektroniczną obsługę potrzeb rekrutacji. Systemy ATS są bardzo podobne do systemów CRM (systemów zarządzania relacjami z klientami), ale przeznaczone są do zarządzania relacjami z kandydatami do pracy.

  Dodano: 01.10.2010. 16:26  


  Najnowsze