• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Pierwsze, międzynarodowe warsztaty nt. inżynierii zrównoważonego miasta, Szanghaj, Chiny

  18.08.2010. 15:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 10-12 listopada 2010 r. w Szanghaju, Chiny, odbędą się pierwsze, międzynarodowe warsztaty nt. inżynierii zrównoważonego miasta.

  Miasta pokrywają ponad jeden procent powierzchni Ziemi. Zamieszkuje w nich ponad połowa światowej populacji. Budowanie zrównoważonych miast jest szansą dla społeczeństwa, aby odpowiedzieć na zmiany klimatu i kryzys środowiskowy. Może również stworzyć spore możliwości biznesowe, w których istotną rolę odegra informatyka.

  Warsztaty nt. inżynierii zrównoważonego miasta posłużą za forum, w czasie którego omawiane będą najnowsze odkrycia i doświadczenia dotyczące zagadnień ważnych dla e-biznesu, związanych z projektowaniem, opracowywaniem i doskonaleniem miast według zasad zrównoważenia ekonomicznego, społecznego i ekologicznego.

  Zaplanowano następujące tematy:
  - teorie, metryka, zasady zrównoważonych miast;
  - projekt, układ i planowanie zrównoważonego miasta;
  - odporność i zarządzanie ryzykiem;
  - dynamiczne gromadzenie i asymilacja danych do celów prognozowania i reagowania;
  - połączone i wzajemnie zależne modele optymalizacji rozwiązań dla zrównoważonego miasta;
  - symulacja i optymalizacja złożonych systemów miejskich;
  - ekologiczne praktyki w podstawowych sieciach miejskich, takich jak sieć wodno-kanalizacyjna, energetyczna, uliczna, sieć budynków, obsługi odpadów i tak dalej;
  - zachowanie indywidualne i zbiorowe w zrównoważonym mieście;
  - wschodzące modele i praktyki biznesowe stymulowane przez zrównoważony rozwój miasta;
  - standardy, regulacje i zagadnienia prawne.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Karta Ziemi (ang. Earth Charter) – deklaracja podstawowych zasad i wartości etycznych, postrzeganych przez twórców jako przydatne w budowaniu sprawiedliwego, zrównoważonego i pokojowego globalnego społeczeństwa XXI wieku. „Karta ma na celu rozbudzenie we wszystkich ludziach nowego poczucia globalnej współzależności i współdzielonej odpowiedzialności za dobro całej ludzkiej rodziny, większą społeczność życia oraz przyszłe pokolenia.”(Czym jest Karta Ziemi). Karta Ziemi powstała w wyniku międzynarodowego, międzykulturowego dialogu wokół wspólnych celów i wartości związanych z ideą zrównoważonego rozwoju. Prawo do miasta - (ang. Right to the city) jest definiowane jako sprawiedliwe użytkowanie miasta w ramach zasad zrównoważonego rozwoju, demokracji, równości i sprawiedliwości społecznej. To zbiorowe prawo mieszkańców miast (w szczególności osób pochodzących z grup najbardziej narażonych na niesprawiedliwość i marginalizowanych), które daje im możliwość legitymizacji działań i organizacji, w oparciu o ich zwyczaje, w celu osiągnięcia pełnego korzystania z prawa do swobodnego samostanowienia i odpowiedniego standardu życia. Prawo do miasta jest współzależne od międzynarodowo uznanych i integralnie poczętych praw człowieka. Obejmuje wszystkie prawa obywatelskie, polityczne, gospodarcze, społeczne, kulturowe i środowiskowe, które są uregulowane międzynarodowymi traktatami dotyczącymi praw człowieka. Miasta w Norwegii: Według danych oficjalnych pochodzących ze stycznia 2012 roku Norwegia posiadała 45 miast o ludności przekraczającej 10 tys. mieszkańców. Stolica kraju Oslo jako jedyne miasto liczyło ponad pół miliona mieszkańców; 5 miast z ludnością 100÷500 tys.; 3 miasta z ludnością 50÷100 tys., 8 miast z ludnością 25÷50 tys. oraz reszta miast poniżej 25 tys. mieszkańców. Dla porównania, prawie 70 lat wcześniej takich miast istniało 28: 1 miasto o ludności powyżej 100 tys., 2 miasta o ludności 50÷100 tys., 2 miasta o ludności 20÷50 tys. i 23 miasta o ludności 10÷20 tys.

  Zrównoważone miasto- termin odwołuje się bezpośrednio do raportu „Nasza Wspólna Przyszłość” przygotowanego przez Światową Komisję ds. Środowiska i Rozwoju (tzw. Raport Brundtland) i parafrazuje definicję zrównoważonego rozwoju zakładając, iż potrzeby mieszkańców miasta zrównoważonego muszą być zaspokajane bez umniejszania szans przyszłych mieszkańców na ich zaspokojenie. Miasta Albanii: Według danych oficjalnych pochodzących z 2012 roku Albania posiadała 68 miast. Stolica kraju Tirana jako jedyne miasto liczyła ponad pół miliona mieszkańców; 3 miasta z ludnością 100÷500 tys., 3 miasta z ludnością 50÷100 tys., 4 miasta z ludnością 25÷50 tys., 16 miast z ludnością 10÷25 tys., 16 miast z ludnością 5÷10 tys., 21 miast z ludnością 1÷5 tys. oraz 4 miasta poniżej 1 tys. mieszkańców.

  Miasta w Szwecji: Według danych oficjalnych pochodzących z 2010 roku Szwecja posiadała ponad 110 miast o ludności przekraczającej 10 tys. mieszkańców. Stolica kraju Sztokholm jako jedyne miasto liczyło ponad milion mieszkańców; 1 miasto z ludnością od 500 tys. do miliona mieszkańców; 5 miast z ludnością 100÷500 tys.; 14 miast z ludnością 50÷100 tys., 24 miast z ludnością 25÷50 tys. oraz reszta miast poniżej 25 tys. mieszkańców. Dla porównania, prawie 70 lat wcześniej w Szwecji istniało 1 miasto z ludnością powyżej 500 tys., 2 miasta z ludnością 100÷500 tys., 2 miasta z ludnością 50÷100 tys., 13 miast z ludnością 20÷50 tys. i 22 miasta z ludnością 10÷20 tys. Miasta Kanady: Według danych oficjalnych pochodzących z 2011 roku Kanada posiadała ponad 310 miast o ludności przekraczającej 7 tys. mieszkańców. Stolica kraju Ottawa znajduje się dopiero na czwartym miejscu spośród największych miast, Toronto jako jedyne miasto liczyło ponad 5 milionów mieszkańców; 2 miasta z ludnością 1÷5 mln.; 8 miast z ludnością 500÷1000 tys.; 40 miast z ludnością 100÷500 tys.; 46 miast z ludnością 50÷100 tys.; 63 miasta z ludnością 25÷50 tys. oraz reszta miast poniżej 25 tys. mieszkańców.

  Miasta Kolumbii: Według danych oficjalnych pochodzących z 2011 roku Kolumbia posiadała ponad 200 miast o ludności przekraczającej 7 tys. mieszkańców. Największym miastem jest położona nieomal w samym centrum kraju stolica państwa Bogotá - jako jedyne miasto liczyło ponad 5 milionów mieszkańców; 3 miasta z ludnością 1÷5 mln.; 5 miast z ludnością 500÷1000 tys.; 33 miast z ludnością 100÷500 tys.; 44 miasta z ludnością 50÷100 tys.; 58 miast z ludnością 25÷50 tys. oraz reszta miast poniżej 25 tys. mieszkańców. Miasta Krymu: Według danych oficjalnych pochodzących z 2001 roku Krym posiadał 18 miast. Na terenie Krymu znajdują się 4 miasta z ludnością 100÷500 tys., 2 miasta z ludnością 50÷100 tys., 4 miasta z ludnością 25÷50 tys., 6 miast z ludnością 10÷25 tys. i 2 miasta z ludnością 5÷10 tys.

  Miasta Fidżi: Według danych oficjalnych pochodzących z 2007 roku Fidżi posiadało ponad 10 miast o ludności przekraczającej 1 tys. mieszkańców. Stolica kraju Suva znajduje się na 2 miejscu spośród największych miast, 2 miasta liczyło ponad 50 tys. mieszkańców; 1 miasto z ludnością 25÷50 tys.; 2 miasta z ludnością 10÷25 tys. oraz reszta miast poniżej 10 tys. mieszkańców.

  Miasta Arabii Saudyjskiej: Według danych oficjalnych pochodzących z 2010 roku Arabia Saudyjska posiadała ponad 90 miast o ludności przekraczającej 20 tys. mieszkańców. Stolica kraju Rijad jako jedyne miasto liczyło ponad 5 milionów mieszkańców; 3 miasta z ludnością 1÷5 mln.; 4 miasta z ludnością 500÷1000 tys.; 19 miast z ludnością 100÷500 tys.; 19 miast z ludnością 50÷100 tys., 35 miast z ludnością 25÷50 tys. oraz reszta miast poniżej 25 tys. mieszkańców.

  Miasta Austrii: Według danych za rok 2011 w Austrii było ponad 200 miast. Stolica kraju Wiedeń jako jedyne miasto liczył ponad milion mieszkańców; 4 miasta z ludnością 100÷500 tys., 4 miasta z ludnością 50÷100 tys., 8 miast z ludnością 25÷50 tys., 56 miast z ludnością 10÷25 tys., oraz reszta miast poniżej 10 tys. mieszkańców. oikos International - międzynarodowa organizacja studencka inspirowana ideą zrównoważonego rozwoju, która powstała by wspierać przedsiębiorczość przyjazną środowisku naturalnemu oraz uwrażliwiać studentów kierunków ekonomicznych na problem zrównoważonego wzrostu gospodarczego. oikos International posiada obecnie ponad 50 000 członków, zrzeszonych w 39 oddziałach lokalnych w 20 państwach świata. Działalność oikosu obejmuje organizację wykładów, konferencji i warsztatów o tematyce prospołecznej i proekologicznej oraz realizację projektów mających na celu praktyczne zastosowanie zasad zrównoważonego rozwoju w gospodarce. Większość działań to oddolne inicjatywy dopasowane do potrzeb lokalnego środowiska danego oddziału. Niemniej jednak, oikos International realizuje również szereg projektów o skali globalnej, które mają przybliżać międzynarodowej społeczności ideę zrównoważonego rozwoju oraz prowokować do dyskusji na temat szans i zagrożeń globalnej gospodarki, której przyszło rozwijać się w granicach wytyczonych przez naturę. Część projektów ma charakter typowo edukacyjny, służy wzrostowi wiedzy i zdobywaniu nowych umiejętności przez członków oikos International, dzięki czemu możliwy jest wzrost oddziaływania samej organizacji.

  Miasta Grecji: Według danych oficjalnych pochodzących z 2011 roku Grecja posiadała ponad 70 miast o ludności przekraczającej 10 tys. mieszkańców. Stolica kraju Ateny jako jedyne miasto liczyło ponad milion mieszkańców; 1 miasto z ludnością od 500 tys. do miliona; 4 miasta z ludnością 100÷500 tys.; 13 miast z ludnością 50÷100 tys., 17 miast z ludnością 25÷50 tys. oraz reszta miast poniżej 25 tys. mieszkańców. Dla porównania, 70 lat wcześniej w Grecji były 3 miasta z ludnością ponad 100 tys., 1 miasto z ludnością od 50 do 100 tys., 16 miast z ludnością od 20 do 50 tys. i 21 miast z ludnością od 10 do 20 tys.

  Dodano: 18.08.2010. 15:17  


  Najnowsze