• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Pierwsze międzynarodowe warsztaty nt. projektowania niskoemisyjnych przedsiębiorstw, Szanghaj, Chiny

  05.08.2010. 18:12
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 10-12 listopada 2010 r. w Szanghaju, Chiny, odbędą się pierwsze, międzynarodowe warsztaty nt. projektowania niskoemisyjnych przedsiębiorstw.

  Wydarzenie skoncentruje się na projektowaniu niskoemisyjnych przedsiębiorstw i wyeksponowaniu innowacyjnych rozwiązań w zakresie projektowania, komercjalizacji i wykorzystywania usług, procesów i produktów, które są wykonalne, ekonomiczne i przyjazne dla środowiska. Obejmie również teorię, projektowanie i postępy technologiczne w badaniach nad niskoemisyjnością i sposoby ułatwiania przyjęcia odpowiedniej technologii i praktyki.

  Poruszane będą takie tematy jak:
  - ślad węglowy, rachunkowość i handel;
  - wschodzące modele i praktyki niskoemisyjnych przedsiębiorstw;
  - energooszczędne technologie obliczeniowe i rozwojowe;
  - technologie monitorowania i nadzoru;
  - ekologiczna organizacja, technologia i praktyki;
  - ekologiczne ekosystemy i zrównoważony rozwój;
  - ekologiczne obiekty, produkcja i logistyka;
  - identyfikacja i automatyzacja drogą fal radiowych;
  - standardy, regulacje i zagadnienia prawne.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Paneuropejskie formy przedsiębiorstw – Unia Europejska zmierza do ujednolicenia większości uregulowań na obszarze wspólnego rynku, również w zakresie form organizacyjno-prawnych przedsiębiorstw (zob. formy prawne przedsiębiorstw). W dalszej perspektywie można oczekiwać, że powstanie wspólnotowy kodeks spółek handlowych. W prawie europejskim uregulowane są następujące formy paneuropejskie: Formy prawne przedsiębiorstw (również formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw) – formy, jakie przyjmują przedsiębiorstwa w momencie rejestracji. Można je podzielić na: Sektor małych i średnich przedsiębiorstw (w skrócie sektor MŚP) – powszechnie stosowane skrótowe określenie tzw. sektora małych i średnich przedsiębiorstw (lub – bardziej prawidłowo – małych i średnich przedsiębiorców).

  Deutsche Werkstätten Hellerau GmbH (Niemieckie Warsztaty Hellerau Sp. z o.o.) – Przedsiębiorstwo o ponad stuletniej tradycji, należące do sektora małych i średnich przedsiębiorstw, znajdujące się w Dreźnie-Hellerau, zajmujące się meblarstwem i architekturą wnętrz. Jako jedno z pierwszych wprowadziło w Niemczech mechanizację produkcji. Archiwum zakładów znajduje się pod ochroną dziedzictwa kulturalnego. Papiery komercyjne przedsiębiorstw – (ang. commercial papers), zwane także skryptami dłużnymi, są to krótkoterminowe papiery dłużne na okaziciela lub imienne, najczęściej niezabezpieczone, o zapadalności do 1 roku, służące pozyskiwaniu finansowania przez przedsiębiorstwa.

  Program Komercjalizacji Przedsiębiorstw Państwowych – program przekształcenia struktury własnościowej przedsiębiorstw państwowych związany z akcją prywatyzacyjną w latach 90. w Polsce. Proces ten miał podwójny charakter w zależności od postawionych sobie celów: Fuzja (ang. merger) – operacja łączenia dwóch lub więcej przedsiębiorstw, bądź przejęcie jednych przedsiębiorstw przez inne, w wyniku którego powstaje nowy podmiot.

  Sage Group plc – notowany na londyńskiej giełdzie, dostawca rozwiązań wspomagających zarządzanie dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Inkubator przedsiębiorczości – instytucja (o różnej formie prawnej), której celem jest wspieranie przedsiębiorczości.

  Prywatne przedsiębiorstwa militarne (ang. private military companies – PMCs) – podmiot wykonujący zadania wojskowe, w odróżnieniu od przedsiębiorstw bezpieczeństwa (ang. private security companies – PSCs), które ograniczają się do wykonywania zadań w zakresie ochrony. Dynamiczny rozwój prywatnych przedsiębiorstw militarnych wskazuje na wkraczanie aktorów niepaństwowych na obszary należące do wyłącznej kompetencji państw.
  Dotychczasowa władza w dziedzinie bezpieczeństwa sprawowana przez państwo ulega transformacji w dwóch płaszczyznach:

  Dodano: 05.08.2010. 18:12  


  Najnowsze