• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Pierwsze międzynarodowe warsztaty nt. sieci rzeczy, Mannheim, Niemcy

  08.03.2010. 17:12
  opublikowane przez: Maksymilian Gajda

  Dnia 29 marca 2010 r. w Mannheim, Niemcy, odbędą się pierwsze międzynarodowe warsztaty nt. sieci rzeczy (WOT 2010).

  Celem warsztatów jest badanie nowatorskich aplikacji wszechobecnej informatyki, w której brak jednorodnych urządzeń czy centralnie zarządzanej infrastruktury.

  Idea "sieci rzeczy" jest koncepcyjną siecią przedmiotów, zawierających wbudowane urządzenia lub komputer, które są połączone poprzez swoją pełną integrację z siecią.

  Organizatorzy wydarzenia zachęcają uczestników do badania i dyskusji nad konkretnymi zagadnieniami związanymi z siecią rzeczy takimi jak luźne sprzężenie, skalowalność masowa, współoperatywność, układ, heterogeniczność i odkrywanie w kontekście wszechobecnej informatyki. Nacisk zostanie położony również na aplikacje i prototypy oparte na paradygmatach i technologiach sieciowych do integracji przedmiotów codziennego użytku i urządzeń wbudowanych.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Punkt przyłączenia - (ang. point of common coupling - PCC) - punkt w sieci elektroenergetycznej, w którym przyłącze (odcinek lub element sieci służący do połączenia urządzeń, instalacji lub sieci podmiotu z siecią przedsiębiorstwa energetycznego) łączy się z siecią elektroenergetyczną. Synapse Network Appliance Protocol (SNAP) - jest to protokół komunikacyjny opracowany i rozwijany w firmie Synapse. Stanowi podstawę dla zintegrowanego standardu sieci bezprzewodowych dostarczanego przez tą firmę, a przeznaczonego dla komunikacji między urządzeniami elektronicznymi. SNAP i rozwiązania oferowane przez Synapse mogą być stosowane w przypadkach, w których zachodzi potrzeba koordynowania pracy wielu urządzeń i wymiany danych między nimi bez zaangażowania w ten proces człowieka, np. budynki inteligentne, systemy alarmowe, koordynacja pracy urządzeń przemysłowych, monitoring urządzeń medycznych itd. Rozwiązania dostarczane przez Synapse są niedrogie we wdrożeniu, proste w instalacji i obsłudze. Do zarządzania siecią stworzone jest odpowiednie oprogramowanie administracyjne Synapse Portal. Aby zaprogramować urządzenia połączone w sieć nie jest konieczna wiedza na temat samego jej działania. Ciągłe monitorowanie również nie jest konieczne, wystarczy aby administrator wyposażony w komputer z aplikacją Synapse Portal tymczasowo podłączył się do sieci i wprowadził pożądane instrukcje określające pracę urządzeń wewnątrz sieci. Przetwarzanie bez granic (ang. pervasive computing lub ubiquitous computing), także przetwarzanie rozpowszechnione - pojęcie ilustrujące użycie urządzeń komputerowych we wszystkich możliwych dziedzinach życia, szczególnie zastosowanie urządzeń mobilnych, jak telefony komórkowe, komputery przenośne, PDA i inne, oraz sieci bezprzewodowych. Pojęcie to jest także rozszerzane na zastosowanie urządzeń, o których obecności lub przynajmniej zasadach działania, zwykły użytkownik nie wie, jak procesory wbudowane w wiele urządzeń codziennego użytku.

  Wincor Nixdorf – międzynarodowa korporacja z siedzibą Paderborn (Niemcy) dostarczająca sprzęt, oprogramowanie, usługi dla banków oraz sieci sklepów detalicznych. W Polsce jest jedną z kilku przedsiębiorstw dostarczających bankomaty i wpłatomaty oraz dyspensery kasjerskie. Wincor Nixdorf dysponuje także rozbudowaną siecią serwisową dla swoich urządzeń oraz urządzeń firm trzecich. Z-Wave − protokół bezprzewodowy służący do połączenia w jedną, zdalnie sterowaną sieć wykorzystywany w systemach inteligentnego zarządzania budynkiem.
  Ideą protokołu z-wave jest synchronizacja urządzeń automatyki domowej w topologii mesh, tak zwanej sieci kratowej. Każde urządzenie komunikuje się z centralą inteligentnego zarządzania będąc zarazem przekaźnikiem sygnału dla innych urządzeń. Umożliwia to zbudowanie bezprzewodowej sieci zarządzania budynkiem o cztery razy większym zasięgu niż zasięg połączenia pomiędzy dwoma urządzeniami z-wave. Wyjątkiem są urządzenia zasilane bateryjnie, które za względu na oszczędność źródła zasilania mają wyłączoną możliwość przekazywania sygnału. System charakteryzuje się cechą która umożliwia instalację inteligentnego zarządzania budynkiem, nie wymagającą ingerencji w strukturę budynku i instalację elektryczną.


  EITT (EIB/KNX Interworking Test Tool) - program do testowania zgodności urządzeń magistralnych ze standardem komunikacji systemu EIB/KNX, wykorzystywany przede wszystkim przez producentów takich urządzeń do testowania aplikacji oraz certyfikacji. Oprogramowanie EITT pozwala na przykład na wysyłanie wadliwych telegramów, co daje możliwość sprawdzenia odporności urządzeń na tego rodzaju niekorzystne zjawiska, mogące wystąpić w realnie funkcjonującej sieci sterowania. Mozliwe jest również sprawdzenie zgodności aplikacji urządzeń ze standardami ESI. Zniszczenie rzeczy – czyn zabroniony przez art. 288 k.k. polegający na niszczeniu cudzej rzeczy, uszkodzeniu jej lub uczynieniu niezdatną do użytku. Pod pojęciem uszkodzenia rozumie się każde naruszenie materii rzeczy, natomiast uczynienie rzeczy niezdatną do użytku to pozbawienie jej w całości lub w części dotychczasowych cech użytkowych bez powodowania uszkodzeń (np. wetknięcie metalowego pręta w tryby maszyny).

  Integracja automatyki (integracja systemów automatyki przemysłowej) – ogół prac związanych z automatyzacją procesów przemysłowych: od projektowania, ewentualnie doboru urządzeń lub elementów systemu, przez montaż, po wdrożenie i uruchomienie urządzeń lub systemów do kontroli i sterowania pracą innych urządzeń technicznych, a także włączanie tych urządzeń lub systemów do współpracy z już funkcjonującymi systemami automatycznymi i informatycznymi. Struktura sieci elektroenergetycznej - jest to jednoznacznie określony układ sieci wraz z parametrami poszczególnych urządzeń. Określenie to zastępuje stosowane kiedyś pojęcie wariant sieci. Używane może być zarówno do określenia sieci istniejącej, jak i do określenia projektu nowej sieci. Struktura sieci zawiera wszystkie elementy, z których sieć jest zbudowana. W skład struktury wchodzą między innymi:

  Sieć typu Ad-Hoc – bezprzewodowa sieć o zdecentralizowanej strukturze, w której przyłączone mobilne urządzenia mogą pełnić funkcje zarówno klienta (terminala końcowego), jak i punktu dostępu. Do przekazywania danych nie jest wymagane istnienie żadnej infrastruktury sieciowej (brak punktów zarządzających), gdyż pakiety dostarczane są do odbiorcy poprzez inne, pośredniczące, dowolnie zlokalizowane urządzenia w tej sieci.

  Pasywna sieć optyczna (PON z ang. Passive Optical Network) - sieć optyczna należąca do grupy sieci FTTx (ang. Fiber To the x) np. Home/Loop/... Jest to sieć, w której, jako medium przekazywania danych, wykorzystuje się światłowód jednomodowy. Prędkość transmisji jest dzielona w zależności od standardu, zazwyczaj jest to podział 1:32 ale standardy akceptują podział z zakresu 1:16 do 1:128. Sygnał jest rozdzielany przez tzw. pasywne (nie wymagające zasilania) splitery optyczne, czyli pasywne urządzenia rozdzielające, które rozmieszczone są w różnych miejscach sieci PON. Sieć ta może najczęściej przyjmować postać drzewa lub magistrali. Zastosowanie urządzeń aktywnych (czyli wymagających jakiegoś rodzaju zasilania) jest przewidziane tylko w końcowych i początkowych węzłach sieci.

  Network Management Center – aplikacja służąca do zarządzania siecią komputerową. Oferuje graficzny interfejs użytkownika, który umożliwia szybkie lokalizowanie problemów w poszczególnych elementach sieci oraz ich usuwanie. Z poziomu interfejsu użytkownika możliwy jest szczegółowy podgląd stanu każdego monitorowanego modułu i jego konfiguracji. Wszystkie elementy w sieci są reprezentowane przez obiekty graficzne o odpowiedniej nazwie. Stan sieci jest pokazywany na ekranie co ułatwia szybką i skuteczną analizę aktualnego stanu urządzeń takich jak routery, zapory sieciowe, koncentratory i przełączniki. Infrastruktura kolejowa – linie kolejowe oraz inne budowle, budynki i urządzenia wraz z zajętymi pod nie gruntami, usytuowane na obszarze kolejowym, przeznaczone do zarządzania, obsługi przewozu osób i rzeczy, a także utrzymania niezbędnego w tym celu majątku zarządcy infrastruktury.

  Actio ad exhibendum – w prawie rzymskim, powództwo o okazanie rzeczy spornej. Powództwo to przysługiwało byłemu właścicielowi rzeczy, która poprzez akcesię stała się częścią składową rzeczy złożonej, przeciwko właścicielowi tej rzeczy. DeviceKit jest warstwą abstrakcji sprzętowej, zaprojektowany został dla systemów Linux, by uprościć zarządzanie urządzeniami i zastąpić monolitycznego HAL-a. DeviceKit umożliwia nazywanie nowych urządzeń, oraz informuje o stanie urządzenia, gdy to zostanie dodane, bądź usunięte z komputera.

  Jffnms (ang. Just for Fun Network Management System) jest to system do monitorowania oraz zarządzania siecią, który pozwala na gromadzenie, przetwarzanie i prezentowanie informacji pochodzących z różnego rodzaju urządzeń sieciowych oraz serwerów usług. Urządzenie wielofunkcyjne (ang. MFP – Multi Function Product) – urządzenie będące najczęściej połączeniem drukarki, skanera i faksu, zazwyczaj współpracujące z komputerem, choć możliwa jest też praca niezależna – jako kopiarka lub faks. Drukarka wchodząca w skład urządzenia jest najczęściej atramentowa, droższe modele wyposażane są w ustrój laserowy. Nazwa odnosi się także do innych kategorii sprzętów, poza komputerami, jak sprzęt RTV i AGD, do których zaliczają się urządzenia wielofunkcyjne łączące kilka urządzeń i spełniających różne funkcję przy pomocy jednego urządzenia. Przykładowo robot kuchenny, urządzenia gastronomiczne. Ze względu na uniwersalność urządzenia takie nazywane są potocznie kombajnami.

  NMEA 2000 - protokół używany do tworzenia sieci urządzeń elektronicznych, głównie morskich instrumentów nawigacyjnych. Różne instrumenty, które stosują protokół NMEA 2000 są podłączone w topologii magistrali. Transformator rozdzielczy – transformator energetyczny transformujący napięcia średnie (np. 15, 20, 30 kV) na niskie (0,4 kV), odpowiednie do zasilania urządzeń końcowych (odbiorniki przemysłowe, odbiorcy komunalno-bytowi, odbiorcy indywidualni), w miejscach połączeń sieci średniego napięcia z siecią niskiego napięcia. W zakresie nazewnictwa do określenia tej grupy transformatorów stosuje się również termin "transformatory dystrybucyjne".

  Dodano: 08.03.2010. 17:12  


  Najnowsze