• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Pierwsze międzynarodowe warsztaty nt. sieci typu community networks i szerokopasmowego dostępu bottom-up, Barcelona, Hiszpania

  18.05.2012. 17:26
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Dnia 8 października 2012 r. w Barcelonie, Hiszpania, odbędą się pierwsze międzynarodowe warsztaty nt. sieci typu community networks i szerokopasmowego dostępu bottom-up (The 1st International Workshop on Community Networks and Bottom-up-Broadband (CNBuB 2012)).

  Sieci typu community networks to nowo powstający model, w którym obywatele budują, eksploatują i posiadają otwarte sieci oparte na protokole IP - kluczową infrastrukturę do indywidualnego i zbiorowego uczestnictwa cyfrowego.

  Chociaż sieci opierające się na społecznościach często poszerzają lub uzupełniają zasięg sieci komercyjnych ISP, różnią się od nich w kilku ważnych aspektach. Najczęściej nie ma centralnego kierownictwa, które odpowiada za precyzyjne planowanie sieci. Zapewniane przez społeczność wsparcie jest zdecentralizowane i otwarte. Węzły sieci to często niedrogi, gotowy sprzęt, a elementy sieci wykazują wysoki stopień niejednorodności pod względem sprzętowym, programowym i wydajnościowym.

  Sieci typu community networks zazwyczaj są budowane za pomocą stosunkowo tanich, bezpośrednich połączeń bezprzewodowych między dwiema stacjami, a także z użyciem sieci MANET i coraz powszechniejszych łączy światłowodowych.

  Wydarzenie stworzy okazję do wymiany pomysłów, dyskusji nad rozwiązaniami i dzielenia się doświadczeniami między naukowcami i praktykami reprezentujących zarówno środowisko akademickie, jaki i sieci typu community networks.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)
  Eltel Networks: Eltel Networks – międzynarodowy dostawca usług dla infrastruktur sieciowych; Eltel Networks zajmuje się świadczeniem kompleksowych usług w dziedzinie projektowania, budowy, utrzymania i rozbudowy sieci energetycznych, telekomunikacyjnych oraz miejskich sieci komunalnych. Obszar działania spółki w sektorze sieci elektroenergetycznych oraz telekomunikacyjnych to kraje Europy Centralnej i Północnej. Transeuropejska sieć transportowa (TEN-T), ang.Trans-European Transport Networks – program unijny dotyczący sieci drogowych, kolejowych, wodnych i powietrznych. Jest to część Trans-European Networks (TEN). Za realizację programu odpowiada Agencja Wykonawcza ds. Transeuropejskiej Sieci Transportowej – TEN-T EA. Topologia sieci komputerowej – model układu połączeń różnych elementów (linki, węzły itd.) sieci komputerowej. Określenie topologia sieci może odnosić się do konstrukcji fizycznej albo logicznej sieci.

  Struktura sieci elektroenergetycznej - jest to jednoznacznie określony układ sieci wraz z parametrami poszczególnych urządzeń. Określenie to zastępuje stosowane kiedyś pojęcie wariant sieci. Używane może być zarówno do określenia sieci istniejącej, jak i do określenia projektu nowej sieci. Struktura sieci zawiera wszystkie elementy, z których sieć jest zbudowana. W skład struktury wchodzą między innymi: Struktura sieci – jest to sposób, w jaki do sieci podłączone są zasoby udostępnione. Wyróżniane są dwa typy struktury sieci: klient-serwer oraz równy z równym (p2p – peer to peer).

  MTV Ukraine – ukraiński prywatny kanał telewizyny o tematyce muzyczno-rozrywkowej, działający w międzynarodowej sieci MTV Networks. Sieci mikoryzowe (ang. mycorrhizal networks, CMN – common mycorrhizal networks) – sieć pośrednich połączeń pomiędzy roślinami z udziałem grzybów mikoryzowych. Połączenia takie występują we wszystkich ważniejszych ekosystemach lądowych. Strzępki grzybni umożliwiają wymianę szeregu substancji chemicznych pomiędzy elementami sieci. Przenoszone mogą być: związki węgla, sole mineralne, woda, substancje sygnałowe oraz allelopatiny. Sieci mikoryzowe łączą rośliny autotroficzne, myko-heterotrofy oraz częściowe myko-heterotrofy. Połączenie różnorodnych organizmów przez strzępki grzybów ułatwia im przetrwanie i wzrost, zapewniając różnorodnej gatunkowo grupie wspólną stabilność w zmieniających się warunkach środowiska. Około 75% badanych gatunków roślin korzysta z sieci mikoryzowych

  ZigBee – specyfikacja protokołów transmisji danych w sieciach bezprzewodowych typu mesh, cluster tree. Sieci oparte na ZigBee charakteryzują się niewielkim poborem energii, niewielkimi przepływnościami (do 250kbps) oraz zasięgiem między węzłami rzędu do 100 m. Typowymi zastosowaniami są sieci sensorowe, sieci personalne (WPAN), automatyka domowa, systemy alarmowe, systemy monitoringu. Konfiguracja sieci elektroenergetycznej - jest to jednoznacznie określony układ danej struktury sieci, otrzymany przez wyłączenia i przełączenia wykonane w zbiorze jej elementów. Rozróżnia się konfiguracje: normalne, awaryjne, poawaryjne. Każdej strukturze sieci odpowiada skończony zbiór konfiguracji.

  QSS: funkcję QSS (Quick Security Setup). Funkcja ta umożliwia łatwą i szybką konfigurację parametrów bezpieczeństwa sieci bezprzewodowej. Podczas standardowej konfiguracji użytkownik samodzielnie definiuje nazwę sieci (SSID). Następnie tworzy klucz zabezpieczający sieć, który wykorzystuje do konfiguracji punktu dostępowego oraz klientów sieci bezprzewodowej. Skonfigurowanie parametrów bezpieczeństwa ma na celu zabezpieczenie bezprzewodowej sieci przed dostępem osób nieuprawnionych. Dzięki funkcji QSS użytkownik szybko uzyskuje bezpieczny dostęp do sieci bezprzewodowej. Funkcja QSS automatycznie konfiguruje parametry bezpieczeństwa połączenia bezprzewodowego.

  Zakończenie sieci to termin prawniczy, którego definicja zawarta jest w ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne. Termin ten oznacza fizyczny punkt, w którym abonent otrzymuje dostęp do publicznej sieci telekomunikacyjnej; w przypadku sieci stosującej komutację lub przekierowywanie, zakończenie sieci identyfikuje się za pomocą konkretnego adresu sieciowego, który może być przypisany do numeru lub nazwy abonenta.

  Terenowe Sieci Elektroenergetyczne (TSE) - określane też jako Rejonowe Sieci Elektroenergetyczne (RSE) są to sieci rozdzielcze zasilające wsi, małe miasta oraz niewielkie zakłady przemysłowe znajdujące się poza terenami miejskimi. W skład TSE wchodzą: sieci 110 kV, sieci SN i sieci niskiego napięcia. Sieci nn oraz SN zasilające wyłącznie wsie nazywa się często wiejskimi sieciami elektroenergetycznymi WSE. Optymalizacja sieci (ang. Network Optimalisation) – szereg działań mających na celu poprawienie jakości działania sieci komórkowej. Optymalizacje jest jednym z etapów planowania sieci komórkowej.

  Most lub mostek (ang. bridge) – urządzenie łączące dwie lub więcej sieci lub segmenty sieci dokonując filtrowania ruchu sieciowego. Sieci podłączone do mostu mogą korzystać z różnych fizycznych i logicznych protokołów łącza.

  Dodano: 18.05.2012. 17:26  


  Najnowsze