• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Pierwsze międzynarodowe warsztaty nt. zautomatyzowanej konfiguracji i dostosowywania aplikacji do potrzeb, Antwerpia, Belgia

  03.06.2010. 18:12
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Dnia 20 września 2010 r. w Antwerpii, Belgia, odbędą się pierwsze międzynarodowe warsztaty nt. zautomatyzowanej konfiguracji i dostosowywania aplikacji do potrzeb.

  Wraz ze wzrostem liczby aplikacji i wagi oprogramowania w naszym codziennym życiu, użytkownicy końcowi będą w niedalekiej przyszłości w sposób nieunikniony zaangażowani bezpośrednio w konfigurowanie i dostosowywanie aplikacji do swoich wymagań. Większy nacisk trzeba będzie położyć na automatyzację konfiguracji oprogramowania i dostosowywanie aplikacji do potrzeb. Poza tym linie produktów softwarowych będą musiały być wprowadzane w zasadniczo odmienny, bardziej kompozycyjny sposób i przygotowywane jako podstawa ekosystemu softwarowego.

  Warsztaty mają na celu zbadanie bieżącego stanu oraz prowadzonych prac w zakresie zarządzania zmiennością i konfiguracją oprogramowania dzięki zgromadzeniu ekspertów z różnych dziedzin i promowaniu transferu wiedzy między różnymi dyscyplinami i domenami zastosowań.

  W ich ramach zbiorą się także naukowcy i praktycy z branży, aby omówić praktyczne problemy i ewentualne ich rozwiązania.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)
  Internet Software House (ISH), to firma zajmująca się tworzeniem oprogramowania na bazie rozwiązań internetowych - aplikacji internetowych. W typowych dla ISH projektach duża waga przykładana jest do analizy procesów biznesowych klienta, tworzenia specyfikacji funkcjonalnej, testowania aplikacji oraz jej integracji z innymi systemami. Firmy z tej branży zajmują się przede wszystkim tworzeniem aplikacji dedykowanych i oprogramowania na zamówienie. Dokumentacja użytkownika – jeden z rodzajów dokumentacji nieaktowej. Występuje w postaci plików pomocy: opisów oraz rysunków służących obsłudze, pomocy oraz konfiguracji konkretnej aplikacji bądź systemu operacyjnego. Zawierają także ich ogólny opis. Jest głównie przechowywana w dokumentacji danego oprogramowania. Są najczęściej pisane w języku angielskim. Centrum Oprogramowania Ubuntu (ang. Ubuntu Software Center) – aplikacja tworzona przez Canonical Ltd. i domyślnie zainstalowana w systemie operacyjnym Ubuntu. Dzięki tej aplikacji użytkownik może instalować aplikacje jednym kliknięciem, dodatkowo ma pełen opis instalowanych aplikacji.

  HATEOAS, skrót pochodzący od słów Hypertext As The Engine Of Application State (Hipertekst Silnikiem Stanu Aplikacji), to jedna z cech REST, która wyróżnia ten wzorzec oprogramowania na tle pozostałych architektur aplikacji sieciowych. W tradycyjnej architekturze zorientowanej na usługi service-oriented architecture (SOA), klient i serwer komunikują się za pośrednictwem stałego, narzuconego wcześniej interfejsu udostępnionego poprzez dokumentację lub opis języka interfejsu (IDL), np WSDL. W przypadku HATEOAS klient komunikuje się z z serwerem w całości poprzez reguły i adresy hipermediów generowane dynamicznie przez stroną serwerową aplikacji. Klient REST nie wymaga wiedzy o tym, jak współpracować z serwerem poza ogólnym zrozumieniem hipermediów. Borland (w latach 1998-2001 pod nazwą Inprise) – amerykańskie przedsiębiorstwo dostarczające oprogramowanie i rozwiązania programistyczne do tworzenia aplikacji. Najbardziej znane z produktów Borland to kompilatory i zintegrowane środowiska programistyczne: Turbo Pascal, Delphi, C++ Builder, JBuilder; Kylix oraz C#Builder. W roku 2005 Borland zatrudniał ponad 1300 pracowników na całym świecie. W 2006 roku firma ogłosiła, że postanowiła się skupić na rynku zarządzania życiem produktu oraz projektowaniem oprogramowania i zarządzania projektami, w związku z tym oddział firmy odpowiedzialny za tworzenie i rozwijanie kompilatorów i środowisk oprogramowania został wydzielony jako zależna spółka - CodeGear, która później została sprzedana Embarcadero Technologies. Obecnie firma udostępnia głównie oprogramowanie oraz usługi związane z zarządzaniem cyklem życia aplikacji.

  Representational State Transfer – wzorzec architektury oprogramowania wywiedziony z doświadczeń przy pisaniu specyfikacji protokołu HTTP. REST jest wzorcem architektury oprogramowania wprowadzającym dobre praktyki tworzenia architektury aplikacji rozproszonych. Język skryptowy – język programowania służący do kontrolowania danej aplikacji. Skrypty – programy napisane w językach skryptowych – wykonywane są wewnątrz pewnej aplikacji, w odróżnieniu od programów ("normalnych", nieskryptowych), które wykonują się niezależnie od innych aplikacji.

  Application Lifecycle Management (ALM, zarządzanie cyklem życia aplikacji) to ciągły proces zarządzania życiem wytwarzanego oprogramowania związany z 4 podstawowymi pojęciami: kod, proces, jakość, architektura. COM+ architektura programowania obiektowego ma przede wszystkim ułatwić oraz przyspieszyć działanie nowych aplikacji komponentowych, a ponadto - zwiększyć elastyczność i bezpieczeństwo zarządzania i działania aplikacji

  Portage – system zarządzania instalacją oprogramowania w systemie operacyjnym Gentoo Linux, napisany w języku Python. Bazuje na idei portów BSD. Poza instalacją oprogramowania potrafi również tworzyć pakiety binarne w formatach GRP, oraz RPM. Instalacja oprogramowania może przebiegać również przy użyciu pierwszego z tych formatów. Korzysta z tzw. ebuildów przechowujących informacje, dzięki którym program może automatycznie pobrać, skompilować oraz zainstalować aplikacje. Portage nie przechowuje postaci binarnej aplikacji.

  W programowaniu komputerowym framework albo platforma programistyczna jest szkieletem do budowy aplikacji. Definiuje on strukturę aplikacji oraz ogólny mechanizm jej działania, a także dostarcza zestaw komponentów i bibliotek ogólnego przeznaczenia do wykonywania określonych zadań. Programista tworzy aplikację, rozbudowując i dostosowując poszczególne komponenty do wymagań realizowanego projektu, tworząc w ten sposób gotową aplikację.

  Dodano: 03.06.2010. 18:12  


  Najnowsze