• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Pierwsze spotkanie nt. biomarkerów w medycynie reprodukcyjnej, Walencja, Hiszpania

  21.03.2012. 16:49
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 30 - 31 marca 2012 r. w Walencji, Hiszpania, odbędzie się pierwsze spotkanie nt. biomarkerów w medycynie reprodukcyjnej.

  Medycyna reprodukcyjna to gałąź medycyny, która zajmuje się profilaktyką, diagnostyką i postępowaniem z problemami reprodukcyjnymi. Dziedzina ta cieszy się coraz większym zainteresowaniem, gdyż wiele krajów europejskich boryka się z gwałtownym spadkiem wskaźników płodności w ostatnich dekadach.

  Oparta na wiedzy o anatomii reprodukcyjnej, fizjologii i endokrynologii, medycyna reprodukcyjna łączy istotne aspekty biologii molekularnej, biochemii i patologii. Biomarkery są powszechnie wykorzystywane jako drogowskazy w ewaluacji potencjału kontaminantów do zakłócenia układu endokrynologicznego.

  Celem konferencji będzie zapoznanie naukowców z szybko rozwijającymi się technologiami diagnostycznymi, które mogą pomóc lepiej ocenić czynność jajników, gamety, zarodki i śluzówkę macicy na czterech podstawowych szczeblach biologii komórki: DNA, RNA, białka i metabolity. W czasie spotkania ocenie zostanie poddany również sposób, w jaki środowisko otaczające zarodek może zostać ocenione pod kątem białek i metabolitów wytwarzanych przez poszczególne zarodki i ich powiązanie z żywotnością.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Spektrofotometria – technika pomiarowa polegająca na ilościowym pomiarze transmisji lub odbicia światła przez próbkę. Od połowy XX wieku stanowi główne narzędzie spektroskopii absorpcyjnej i odbiciowej w bliskim nadfiolecie i świetle widzialnym, a dawniej również w podczerwieni, znajdując szerokie zastosowanie w chemii analitycznej, biologii, medycynie i badaniach materiałowych. siRNA (small interfering RNA) – dwuniciowe cząsteczki RNA o długości ok. 20-25 par zasad, które powodują wyciszanie ekspresji genów o homologicznej sekwencji (interferencja RNA - RNAi). Powstają przez pocięcie dwuniciowego RNA (np. wirusowego) w komórce przez enzym Dicer na fragmenty odpowiedniej długości. Krótkie siRNA wiążą się z kompleksem białkowym o aktywności rybonukleazy zwanym RISC. Kompleks ten wiąże się z komplementarną do siRNA cząsteczką mRNA i tnie ją na kawałki, uniemożliwiając w ten sposób powstanie kodowanego przez nią białka. Zazwyczaj - w przeciwieństwie do miRNA - sekwencja siRNA jest w 100% komplementarna z sekwencją docelowego mRNA. Rośliny (i inne organizmy eukariotyczne) wykorzystują mechanizm interferencji RNA powodowany przez siRNA do obrony przed wirusami. Ponadto sztuczne siRNA wykorzystywane są w biologii molekularnej, prowadzone są też badania nad zastosowaniem ich w medycynie. Skala Aldreta – skala używana w medycynie, kwalifikująca chorego po zabiegu chirurgicznym do przeniesienia go z sali budzeń na oddział zabiegowy. Polega na ocenie 5 kryteriów wykonywanej co 30 minut.

  Biologia medyczna – dziedzina naukowa z pogranicza biologii i medycyny, obejmująca działy nauki i techniki posiadające zwykle w nazwie przedrostek "bio-", znajdujące jednocześnie zastosowanie w ochronie zdrowia i/lub diagnostyce laboratoryjnej. Biologia medyczna od kilku lat stanowi osobny kierunek nauczania na poziomie uniwersyteckim i doktoranckim, jak również specjalizację wielu zakładów naukowo-badawczych. Zarodki pszenne – zarodki z nasion pszenicy, zwykle pszenicy zwyczajnej. Mają znaczną wartość odżywczą, gdyż zawierają m.in. dużo mikroelementów.

  Terapia komórkowa - rozwijająca się w medycynie gałąź terapii, polegająca na wykorzystaniu ludzkich komórek do regeneracji uszkodzonych tkanek lub narządów pacjenta. Komórki te mogą pochodzić z tego samego pacjenta, lub od dawcy. Metoda ta różni się od przeszczepów tym, że korzysta się w niej nie z całych narządów lub tkanek, ale z wyizolowanych, oczyszczonych i czasem zmodyfikowanych komórek. Do terapii komórkowej często stosuje się komórki macierzyste lub progenitorowe, które posiadają wewnętrzny potencjał regeneracji uszkodzonych tkanek. Przykładowo, ostatnio pojawia się coraz więcej doniesień o skutecznym wykorzystaniu komórek macierzystych pochodzących ze szpiku kostnego do regeneracji mięśnia sercowego po zawale. Praksja (z gr. práksis - czynność, działanie) - termin stosowany w psychologii i medycynie, określający zdolność wykonywania złożonych ruchów celowych. W biologii praksja to zdolność kory mózgowej do sterowania wykonywaniem złożonych czynności zamierzonych - zdolność do planowania - np. ubieranie się.

  Medycyna nuklearna – gałąź medycyny zajmująca się leczeniem i diagnozowaniem chorób przy użyciu izotopów promieniotwórczych, zajmuje się głównie fizjologią ciała, organów, i chorób. Metody medycyny nuklearnej wykorzystywane są między innymi w onkologii, w leczeniu niektórych typów nowotworów oraz jako zabiegi paliatywne, mające na celu zmniejszenie dolegliwości bólowych, związanych z występowaniem rozsianego procesu nowotworowego (np. przerzuty do kości). Stosowane są również w celu lokalizacji zmian niewidocznych przy użyciu innych środków. Medycyna nuklearna stosowana jest również jako narzędzie w diagnostyce i leczeniu chorób, np. endokrynologicznych (głównie chorób tarczycy). Zastosowanie tej techniki umożliwia zróżnicowanie między "zimnymi" i "ciepłymi" guzami. Biologia strukturalna – dziedzina biologii znajdująca się na pograniczu biologii molekularnej, biochemii oraz biofizyki, zajmująca się badaniem przestrzennej struktury dużych biocząsteczek, takich jak białka i kwasy nukleinowe. Badania te mają podstawowe znaczenie dla wyjaśnienia mechanizmu większości procesów zachodzących w komórce takich jak oddychanie komórkowe czy obróbka informacji genetycznej, ponieważ zaangażowane są w nie cząsteczki białek, których funkcja jest ściśle powiązana z ich budową.

  Skala Glasgow (ang. Glasgow Coma Scale – GCS) jest używana w medycynie w celu oceny poziomu świadomości. Początkowo wprowadzono ją w celu umożliwienia szybkiej oceny stanu pacjentów po urazie głowy i wstępnego ustalenia rokowania. Obecnie jest powszechnie stosowana zarówno w medycynie ratunkowej, jak i do śledzenia zmian poziomu świadomości pacjentów w czasie leczenia.

  Bariera reprodukcyjna, bariera rozrodcza, czy też bariera niepłodności – w biologii i teorii ewolucji, przeszkoda uniemożliwiająca płciową międzygatunkową wymianę informacji genetycznej, która wynika z nadprogowej odmienności genomów.

  Ropa (łac. pus) – w medycynie białożółty lub żółtozielony gęsty płyn, zwykle wydzielający cuchnącą woń. Składa się z martwych białych krwinekneutrofili, popękanych z nadmiaru sfagocytowanego tworu – i ich części, bakterii, częściowo uszkodzonych tkanek i białek. Potraktowana wodą utlenioną burzy się gwałtownie, jest to spowodowane raptownym uwalnianem tlenu wskutek kontaktu z opisanym materiałem. Pulmonologia (pneumonologia, dawniej ftyzjatria) - dział medycyny zajmujący się diagnostyką, leczeniem i profilaktyką chorób układu oddechowego.

  Postęp w sztucznej inteligencji: Sztuczna inteligencja jest obecnie wykorzystywana w wielu dziedzinach, takich jak diagnostyka medyczna, inwestowanie na giełdzie, sterowanie robotami, czy automatyczne dowodzenie twierdzeń. Wiele tych zastosowań nie jest jednak traktowanych jako SI, ponieważ termin zwykle kojarzy się z tymi funkcjami ludzkiego umysłu, których jeszcze nie potrafimy odtworzyć w komputerze.

  Dodano: 21.03.2012. 16:49  


  Najnowsze